Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa w Lipcu w likwidacji - Lipno, ul. 3 Maja 21 A Stowarzyszenie Archiwistów Polskich; 00-213 Warszawa, ul. Bonifraterska 6/21; tel. 22 831 83 63; sap@sap.waw.pl (miejsce przechowywania dokumentacji: ul. Łubińska 3c, 05-532 Łubna, archiwum@sap.waw.pl Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/515/2015-SAK; UNP:2023-00436417
Orix Polska Spółka Akcyjna w likwidacji - Warszawa, ul. Grójecka 22/24 Archiwum Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, ul. Łubińska 3c, 05-532 Łubna, tel. 22 727-57-96, fax 22 727-57-95, adres e-mail: archiwum@sap.waw.pl; www.sap.waw.pl 1992-2003 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/1965/2015-SAK; UNP:2022-00355059
J.C. IMPEX Spółka Cywilna Chodera Jolanta; Chodera Leon - Waeszawa; ul. Ratuszowa 11 Archiwum Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, ul. Łubińska 3c, 05-532 Łubna, tel. 22 727-57-96, fax 22 727-57-95, adres e-mail: archiwum@sap.waw.pl; www.sap.waw.pl Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/1965/2015-SAK; 2022-00355059
Zakład Rafineryjny Jasło Sp. z o.o. - Jasło; ul. 3-Maja 101 Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska - Dymów, ul. Rynek 7A; tel. 16 6521052 2011-2014 i 2017 Akta osobowe Listy płac 992700/611/117/2019/SAK; UNP: 2022-00207577
Orix Polska S.A. w likwidacji, Warszawa, ul. Ratuszowa 11 Archiwum Stowarzyszenia Archiwistów Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/1965/2015-SAK