Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Garbarska Spółdzielnia Pracy EKOTAN wcześniej RENOMA, 14-300 Zalewo, ul. 29-go Stycznia 9 VERRENS finanse Spółka z o.o.Centralne Archiwum 14-100 Ostróda, ul. Racławicka 7 lok. 37 tel. (+48)89 642-19-97 mobile: +48 505 921 283 www.verrens.pl, e-mail: archiwa@verrens.pl 1994-2001 osobowo-płacowa 992700/611/281/2014/SAK/1
LDS Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej, 44-100 Gliwice, ul. Kościuszki 1C Zakład Archiwalny Składnica Akt Sp. z o.o. we Wrocławiu Oddział w Krakowie, ul. Kantorowicka 400, 31-763 Kraków; tel. 607 706 637; 12 378 31 76; archiwum.krakow@archiwum.biz.pl osobowo-płacowa 992700/611/262/2015-SAK; UNP: 2018-00381481
Wytwórnia Styropianu "TOMTER"/n97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Ujezdzka 29/31 COKOM Spółka z o.o. Przechowalnia Akt 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Sucha 2 Kancelaria Archiwizacyjna 90-224 Łódź, ul. Pomorska 83/85 tel. (42) 234-12-96; tel. kom. 607 8888 30 osobowo-płacowa 992700/611/107/2014/SAK/WJ2
Samopomoc Chłopska w Żarnowie, 26-330 Żarnów, Plac Piłsudskiego 10 COKOM Spółka z o.o. Przechowalnia Akt 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Sucha 2 Kancelaria Archiwizacyjna 90-224 Łódź, ul. Pomorska 83/85 tel. (42) 234-12-96; tel. kom. 607 8888 30 osobowo-płacowa 992700/611/107/2014/SAK/WJ2
Samopomoc Chłopska w Rozprzy w likwidacji, 97-340 Rozprza, ul. Kościuszki 5 COKOM Spółka z o.o. Przechowalnia Akt 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Sucha 2 Kancelaria Archiwizacyjna 90-224 Łódź, ul. Pomorska 83/85 tel. (42) 234-12-96; tel. kom. 607 8888 30 osobowo-płacowa 992700/611/107/2014/SAK/WJ2
Romex Paweł Dzierżanowski/n97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Konstytucji 3-go Maja 48/50 COKOM Spółka z o.o. Przechowalnia Akt 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Sucha 2 Kancelaria Archiwizacyjna 90-224 Łódź, ul. Pomorska 83/85 tel. (42) 234-12-96; tel. kom. 607 8888 30 osobowo-płacowa 992700/611/107/2014/SAK/WJ2
PROFIT GROUP Spółka z o.o./n00-052 Warszawa, ul. Świętokrzyska 20 TABULUS Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102 tel./fax 046 813 12 03 tel. 046 813 11 95 (96) 2008-2012 osobowo-płacowa 992700/6116/29/2012/SAK
USHIP Spółka z o.o./n02-593 Warszawa, ul. Chodkiewicza 10/72 TABULUS Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102 tel./fax 046 813 12 03 tel. 046 813 11 95 (96) 2009-2013 osobowo-płacowa 992700/6116/29/2012/SAK
F+LOGISTICS Spółka z o.o. w likwidacji/n00-124 Warszawa, ul. Rondo ONZ nr 1 TABULUS Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102 tel./fax 046 813 12 03 tel. 046 813 11 95 (96) 2009-2013 osobowo-płacowa 992700/6116/29/2012/SAK
FRACHSPED Spółka z o.o. w likwidacji/n00-124 Warszawa, ul. Rondo ONZ nr 1 TABULUS Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102 tel./fax 046 813 12 03 tel. 046 813 11 95 (96) 2009-2013 osobowo-płacowa 992700/6116/29/2012/SAK
Romar Systemy Bramowe Przeładunkowe Spółka z o.o. w Radomsku, 97-500 Radomsko, ul. Sucharskiego 111 COKOM Spółka z o.o. Przechowalnia Akt 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Sucha 2 Kancelaria Archiwizacyjna 90-224 Łódź, ul. Pomorska 83/85 tel. (42) 234-12-96; tel. kom. 607 8888 30 osobowo-płacowa 992700/611/107/2014/SAK/WJ2
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ODSI s.c. Spółka z o.o./n97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Roosvelta 41/43/n COKOM Spółka z o.o. Przechowalnia Akt 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Sucha 2 Kancelaria Archiwizacyjna 90-224 Łódź, ul. Pomorska 83/85 tel. (42) 234-12-96; tel. kom. 607 8888 30 osobowo-płacowa 992700/611/107/2014/SAK/WJ2
SOBMAR Spółka z o.o,./n00-716 Warszawa, ul. Bartycka 24/26 paw. 231 TABULUS Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102 tel./fax 046 813 12 03 tel. 046 813 11 95 (96) 992700/6116/29/2012/SAK osobowo-płacowa 992700/6116/29/2012/SAK
Kółko Rolnicze w Chrośle 27,/n13-304 Radomno VERRENS finanse Spółka z o.o.Centralne Archiwum/n14-100 Ostróda, ul. Racławicka 7 lok. 37/ntel. (+48)89 642-19-97/nmobile: +48 505 921 283/nwww.verrens.pl,/ne-mail: archiwa@verrens.pl 1991-2006 osobowo-płacowa 992700/611/281/2014/SAK/1
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Nowym Mieście Lubawskim VERRENS finanse Spółka z o.o.Centralne Archiwum/n14-100 Ostróda, ul. Racławicka 7 lok. 37/ntel. (+48)89 642-19-97/nmobile: +48 505 921 283/nwww.verrens.pl,/ne-mail: archiwa@verrens.pl 1974-1991 osobowo-płacowa 992700/611/281/2014/SAK/1