Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
PPHiU "OPTY" Wiesława Zajączkowska Jerzy Górniak Spółka cywilna/n91-051 Łódź, ul. Rybna 18 COKOM Spółka z o.o. Przechowalnia Akt 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Sucha 2 Kancelaria Archiwizacyjna 90-224 Łódź, ul. Pomorska 83/85 tel. (42) 234-12-96; tel. kom. 607 8888 30 osobowo-płacowa 992700/611/107/2014/SAK/WJ2
Powszechna Spółdzielnia Spożywców PSS Społem w Koluszkach/n95-040 Koluszki, ul. 3-go Maja 6 COKOM Spółka z o.o. Przechowalnia Akt 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Sucha 2 Kancelaria Archiwizacyjna 90-224 Łódź, ul. Pomorska 83/85 tel. (42) 234-12-96; tel. kom. 607 8888 30 osobowo-płacowa 992700/611/107/2014/SAK/WJ2
POLWIN Spółka z o.o,./n97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Farbiarska 21/23 COKOM Spółka z o.o. Przechowalnia Akt 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Sucha 2 Kancelaria Archiwizacyjna 90-224 Łódź, ul. Pomorska 83/85 tel. (42) 234-12-96; tel. kom. 607 8888 30 osobowo-płacowa 992700/611/107/2014/SAK/WJ2
MIKAS-STYL Spółka z o.o./n97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wojska Polskiego 122E COKOM Spółka z o.o. Przechowalnia Akt 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Sucha 2 Kancelaria Archiwizacyjna 90-224 Łódź, ul. Pomorska 83/85 tel. (42) 234-12-96; tel. kom. 607 8888 30 osobowo-płacowa 992700/611/107/2014/SAK/WJ2
MALTOM s.j./n97-200 Tomaszów Mazowiecki,/nul. Ujezdzka 29/31 COKOM Spółka z o.o. Przechowalnia Akt 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Sucha 2 Kancelaria Archiwizacyjna 90-224 Łódź, ul. Pomorska 83/85 tel. (42) 234-12-96; tel. kom. 607 8888 30 osobowo-płacowa 992700/611/107/2014/SAK/WJ2
GRUPA PINO Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej/n00-124 Warszawa, ul. Rondo ONZ nr 1 TABULUS Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102 tel./fax 046 813 12 03 tel. 046 813 11 95 (96) 2005-2011 osobowo-płacowa 992700/6116/29/2012/SAK
INTERTOM/n97-200 Tomaszów Mazowiecki,/nul. Czarneckiego 20 COKOM Spółka z o.o. Przechowalnia Akt 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Sucha 2 Kancelaria Archiwizacyjna 90-224 Łódź, ul. Pomorska 83/85 tel. (42) 234-12-96; tel. kom. 607 8888 30 osobowo-płacowa 992700/611/107/2014/SAK/WJ2
DUET E. Kałużny K.Kałużny Spółka jawna,/n97-340 Rozprza, Niechcice, ul. Sportowa 2 COKOM Spółka z o.o. Przechowalnia Akt 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Sucha 2 Kancelaria Archiwizacyjna 90-224 Łódź, ul. Pomorska 83/85 tel. (42) 234-12-96; tel. kom. 607 8888 30 osobowo-płacowa 992700/611/107/2014/SAK/WJ2
Drewkom Spółka z o.o. w upadłości/n97-215 Inowłódź, Konewka 8 COKOM Spółka z o.o. Przechowalnia Akt 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Sucha 2 Kancelaria Archiwizacyjna 90-224 Łódź, ul. Pomorska 83/85 tel. (42) 234-12-96; tel. kom. 607 8888 30 osobowo-płacowa 992700/611/107/2014/SAK/WJ2
C.H. CARGO Spółka z o.o., 02-232 Warszawa, ul. Łopuszańska 53 TABULUS Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne, 96-200 Rawa Mazowiecka, Konopnica 102, tel./fax 046 813 12 03 tel. 046 813 11 95 (96) 2011-2013 osobowo-płacowa 992700/6116/29/2012/SAK
INDEPENDENT MEDIA GROUP Spółka z o.o. /n00-041 Warszawa, ul. Smocza 26/14 TABULUS Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102 tel./fax 046 813 12 03 tel. 046 813 11 95 (96) 2012-2013 osobowo-płacowa 992700/6116/29/2012/SAK
DEKTIM/n91-202 Łódź, ul. Chłopska 5/9 COKOM Spółka z o.o. Przechowalnia Akt 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Sucha 2 Kancelaria Archiwizacyjna 90-224 Łódź, ul. Pomorska 83/85 tel. (42) 234-12-96; tel. kom. 607 8888 30 osobowo-płacowa 992700/611/107/2014/SAK/WJ2
Przedsiębiorstwo "Koroplast-Wistom"/n97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Spalska 103/105 COKOM Spółka z o.o./nPrzechowalnia Akt/n97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Sucha 2/nKancelaria Archiwizacyjna/n90-224 Łódź, ul. Pomorska 83/85/ntel. (42) 234-12-96; tel. kom. 607 8888 30 osobowo-płacowa 992700/611/107/2014/SAK/WJ1
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne POLMOTECH Spółka z o.o./n93-036 Łódź, ul. Pabianicka 10 TABULUS Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102 tel./fax 046 813 12 03 tel. 046 813 11 95 (96) 1992-2013 osobowo-płacowa 992700/6116/29/2012/SAK
SUMET Spółka z o.o./n91-832 Łódź, ul. Wojska Polskiego 12 TABULUS Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102 tel./fax 046 813 12 03 tel. 046 813 11 95 (96) 1990-2012 osobowo-płacowa 992700/6116/29/2012/SAK