Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
ART GRAPH STUDIO s.c. Jerzy Ryll, Maciej Jedrzejczak/n02-776 Warszawa, ul. Hawajska 21/70 TABULUS Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102 tel./fax 046 813 12 03 tel. 046 813 11 95 (96) 1992-1995 osobowo-płacowa 992700/6116/29/2012/SAK
ART GRAPH s.c. Jerzy Ryll, Maciej Jędrzejczak/n02-776 Warszawa, ul. Bacewicz 2/29 TABULUS Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102 tel./fax 046 813 12 03 tel. 046 813 11 95 (96) 1992-1997 osobowa 992700/6116/29/2012/SAK
TRANS-BET Spółka z o.o./n05-816 Michałowice,/nukl. Tadeusza Kościuszki 28A TABULUS Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102 tel./fax 046 813 12 03 tel. 046 813 11 95 (96) 1999-2013 osobowo-płacowa 992700/6116/29/2012/SAK
Chemiczna Spółdzielnia Pracy SAPONIT, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Spalska 104 COKOM Spółka z o.o. Przechowalnia Akt 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Sucha 2 Kancelaria Archiwizacyjna 90-224 Łódź, ul. Pomorska 83/85 tel. (42) 234-12-96; tel. kom. 607 8888 30 osobowo-płacowa 992700/611/107/2014/SAK/WJ2
Zakłady Wytwórcze Sprzętu Rolniczego WZGS SCH/n97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Główna 5 COKOM Spółka z o.o. Przechowalnia Akt 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Sucha 2 Kancelaria Archiwizacyjna 90-224 Łódź, ul. Pomorska 83/85 tel. (42) 234-12-96; tel. kom. 607 8888 30 osobowo-płacowa 992700/611/207/2014/SAK/WJ1
Fundacja na rzecz rozwoju twórczości rękodzieła ludowego i artystycznego/n97-200 Tomaszów Mazowiecki,/nul. Słowackiego 37 COKOM Spółka z o.o./nPrzechowalnia Akt/n97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Sucha 2/nKancelaria Archiwizacyjna/n90-224 Łódź, ul. Pomorska 83/85/ntel. (42) 234-12-96; tel. kom. 607 8888 30 osobowo-płacowa 992700/611/107/2014/SAK/WJ1
Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze LANDEX Spółka z o.o./nSpółka Komandytowo-Akcyjna/n65-119 Zielona Góra,/nul. Sulechowska 4a 1977-1994 osobowo-płacowa 992700/611/974/2014/SAK1
Hurtownia Artykułów Spożywczych "Binkowscy" w likwidacji/nWschowa LANDEX Spółka z o.o./nSpółka Komandytowo-Akcyjna/n65-119 Zielona Góra,/nul. Sulechowska 4a 1992-2008 osobowo-płacowa 992700/611/974/2014/SAK1
Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Interprojekt Spółka z o.o. w likwidacji/n92-318 Łódź, Al. Piłsudskiego 135 TABULUS Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102 tel./fax 046 813 12 03 tel. 046 813 11 95 (96) 1989-2004 osobowo-płacowa 992700/6116/29/2012/SAK
Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Płocku/n09-402 Płock, ul., Norbertańska 9 TABULUS Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102 tel./fax 046 813 12 03 tel. 046 813 11 95 (96) 1966-1999 osobowo-płacowa 992700/6116/29/2012/SAK
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Sannikach (obecnie Spółdzielnia Usługowo-Handlowa SANROL w Sannikach)/n09-540 Sanniki, ul. Fabryczna 5 TABULUS Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102 tel./fax 046 813 12 03 tel. 046 813 11 95 (96) 1966-2004 osobowo-płacowa 992700/6116/29/2012/SAK
Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne Józefowo, Szczutowo,/n09-227 Szczutowo, ul. 3 Maja 59,/n09-216 Gójsk/n TABULUS Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102 tel./fax 046 813 12 03 tel. 046 813 11 95 (96) 1964-2002 osobowo-płacowa 992700/6116/29/2012/SAK
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Kutnie (obecnie Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Spółdzielnia UDROL)/n99-300 Kutno, ul. Północna 10 TABULUS Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102 tel./fax 046 813 12 03 tel. 046 813 11 95 (96) 1966-2004 osobowo-płacowa 992700/6116/29/2012/SAK
Studencka Spółdzielnia Pracy "GRONO" w likwidacji w Zielonej Górze LANDEX Spółka z o.o./nSpółka Komandytowo-Akcyjna/n65-119 Zielona Góra,/nul. Sulechowska 4a 1980-1999 osobowo-płacowa 992700/611/974/2014/SAK1
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "SOLBUD" Spółka z o.o. w likwidacji w Nowej Soli LANDEX Spółka z o.o./nSpółka Komandytowo-Akcyjna/n65-119 Zielona Góra,/nul. Sulechowska 4a 1990-2007 osobowo-płacowa 992700/611/974/2014/SAK1