Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Spółdzielnia Usług Rolniczych w likwidacji/nBytom Odrzański LANDEX Spółka z o.o./nSpółka Komandytowo-Akcyjna/n65-119 Zielona Góra,/nul. Sulechowska 4a 1967-2006 osobowo-płacowa 992700/611/974/2014/SAK1
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna DŁUGOŁĘKA/n99-307 Strzelce TABULUS Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102 tel./fax 046 813 12 03 tel. 046 813 11 95 (96) 1963-2007 osobowo-płacowa 992700/6116/29/2012/SAK
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Bielsku (obecnie Spółdzielnia Usługowo-Handlowa BIPOL)/n09-230 Bielsk, ul. Spółdzielcza 26A TABULUS Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102 tel./fax 046 813 12 03 tel. 046 813 11 95 (96) 1964-1998 osobowo-płacowa 992700/6116/29/2012/SAK
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Słubicach/n09-533 Słubice, ul. Płocka 43 TABULUS Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102 tel./fax 046 813 12 03 tel. 046 813 11 95 (96) 1964-2006 osobowo-płacowa 992700/6116/29/2012/SAK
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Radzanowie (obecnie RAD-POL Spółdzielnia Usługowo-Handlowa w Radzanowie)/n09-451 Radzanowio, /nul. Rolna 4 TABULUS Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102 tel./fax 046 813 12 03 tel. 046 813 11 95 (96) 1966-2000 osobowo-płacowa 992700/6116/29/2012/SAK
Bar Kawowy NIGER w likwidacji/nZielona Góra LANDEX Spółka z o.o./nSpółka Komandytowo-Akcyjna/n65-119 Zielona Góra,/nul. Sulechowska 4a 2004-2007 osobowo-płacowa 992700/611/974/2014/SAK1
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Wiplast"/n20-445 Lublin, ul. Zemborzycka 57 Centrum Handlowe "WSCHÓD" S.A. 02-981 Warszawa, ul. Augustówka 22C Miejsce przechowywania dokumentacji: 22-100 Chełm, ul. Hrubieszowska 102 tel. (82) 565-45-34, fax: (82) 565-20-59 osobowo-płacowa 992700/6116/26/2013/SAK/WJ2
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Trans-Bet Spółka z o.o./n20-517 Lublin, ul. Tęczowa 139 Centrum Handlowe "WSCHÓD" S.A. 02-981 Warszawa, ul. Augustówka 22C Miejsce przechowywania dokumentacji: 22-100 Chełm, ul. Hrubieszowska 102 tel. (82) 565-45-34, fax: (82) 565-20-59 osobowo-płacowa 992700/6116/26/2013/SAK/WJ2
MAG Spółka z o.o. w likwidacji/nZielona Góra LANDEX Spółka z o.o./nSpółka Komandytowo-Akcyjna/n65-119 Zielona Góra,/nul. Sulechowska 4a 2002-2011 osobowo-płacowa 992700/611/974/2014/SAK1
Smurfit Kappa Europa Carton Spółka z o.o. w likwidacji/nZielona Góra LANDEX Spółka z o.o./nSpółka Komandytowo-Akcyjna/n65-119 Zielona Góra,/nul. Sulechowska 4a 1999-2010 osobowo-płacowa 992700/611/974/2014/SAK1
Spółdzielnia Transportu Wiejskiego w likwidacji/nZielona Góra LANDEX Spółka z o.o./nSpółka Komandytowo-Akcyjna/n65-119 Zielona Góra,/nul. Sulechowska 4a 1986-2010 osobowo-płacowa 992700/611/974/2014/SAK1
Rudimex Spółka z o.o. w likwidacji/nZielona Góra LANDEX Spółka z o.o./nSpółka Komandytowo-Akcyjna/n65-119 Zielona Góra,/nul. Sulechowska 4a 2006-2007 osobowo-płacowa 992700/611/974/2014/SAK1
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Bojadłach LANDEX Spółka z o.o./nSpółka Komandytowo-Akcyjna/n65-119 Zielona Góra,/nul. Sulechowska 4a 2001-2008 osobowo-płacowa 992700/611/974/2014/SAK1
INCOS Spółka w likwidacji /nStary Kisielin LANDEX Spółka z o.o./nSpółka Komandytowo-Akcyjna/n65-119 Zielona Góra,/nul. Sulechowska 4a 1990-2005 osobowo-płacowa 992700/611/974/2014/SAK1
Pod Topolami Spółka z o.o. w likwidacji/nZielona Góra LANDEX Spółka z o.o./nSpółka Komandytowo-Akcyjna/n65-119 Zielona Góra,/nul. Sulechowska 4a 2000-2007 osobowo-płacowa 992700/974/2014/SAK1