Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Ciech-Polsin Private Limited Przedstwicielstwo w Polsce, ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa; NIP 526-000-39-37 ARCH-DATA Spółka z o.o., Łomianki 05-092, ul. Zielona 2; tel. 22 751 92 73; + 48 502 583 144 www.arch-data.pl Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/558/2015-SAK; UNP: 2017-00299476
HETMAN Spółka z o.o., ul. Odzieżowa 12, 82-300 Elbląg Archiwum-Digitalizacja TERRA Spółka z o.o. ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry tel. (61) 810-66-73, fax. (61) 810-59-20, e-mail: sekretariat.terra@gmail.com (wcześniej dokumentacja była przechowywana przez PLASTYK PLUS) 1967-2006 osobowo-płacowa 992700/611/1233/2015-SAK
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GREIS Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Katowicach Zakład Obsługi Archiwalnej "ARPAD" Spółka z o.o. 32-329 Bolesław k/Olkusza Krzykawa 6-7 tel./fax (32) 642-47-80, tel. kom. 501-439-752 2009-2013 akta bez dokumentacji pracowniczej 992700/611/43/2014/SAK/WJ
Przedsiębiorstwo Budowlane "BUDOM" Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Krakowie Zakład Obsługi Archiwalnej "ARPAD" Spółka z o.o. 32-329 Bolesław k/Olkusza Krzykawa 6-7 tel./fax (32) 642-47-80, tel. kom. 501-439-752 1999-2007 osobowo-płacowa 992700/611/43/2014/SAK/WJ
Edipol Sp. zo.o. w likwidacji, ul. Gen. R. Abrahama 5/73, 03-982 Warszawa Archiwum Usługowe Filia Transprin-u , Sp. zo.o., 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel./fax (081)880 50 04). dokumentacja osobowo-płacowa 992700/6116/6/2012/SAK/AT2/11
ALIBUD Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Żarkach Zakład Obsługi Archiwalnej "ARPAD" Spółka z o.o. 32-329 Bolesław k/Olkusza Krzykawa 6-7 tel./fax (32) 642-47-80, tel. kom. 501-439-752 2006-2013 akta - bez dokumentacji pracowniczej 992700/611/43/2014/SAK/WJ
ECOSYSTEM BP Spółka z o.o. w Katowicach Zakład Obsługi Archiwalnej "ARPAD" Spółka z o.o. 32-329 Bolesław k/Olkusza Krzykawa 6-7 tel./fax (32) 642-47-80, tel. kom. 501-439-752 1999-2012 osobowo-płacowa 992700/611/43/2014/SAK/WJ
GIGA Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Płazie Zakład Obsługi Archiwalnej "ARPAD" Spółka z o.o. 32-329 Bolesław k/Olkusza Krzykawa 6-7 tel./fax (32) 642-47-80, tel. kom. 501-439-752 2005-2013 osobowo-płacowa 992700/611/43/2014/SAK/WJ
"APOLLO" Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Krakowie Zakład Obsługi Archiwalnej "ARPAD" Spółka z o.o. 32-329 Bolesław k/Olkusza Krzykawa 6-7 tel./fax (32) 642-47-80, tel. kom. 501-439-752 1999-2010 osobowo-płacowa 992700/611/43/2014/SAK/WJ
Warszawa Building Enterprises Spółka z o.o. w likwidacji,/n03-182 Warszawa, ul. Świderska 35 Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u, Spółka z o.o., 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel/fax: (081) 880-50-04, tel: 0609 481 613 www.transprin.pl osobowo-płacowa 992700/6116/6/2012/SAK/AT
"Kwiatex" Zamojska Spółdzielnia Pracy w Zamościu w likwidacji,/n22-400 Zamość, ul. Błonie 4 Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u, Spółka z o.o., 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel/fax: (081) 880-50-04, tel: 0609 481 613 www.transprin.pl osobowo-płacowa 992700/6116/6/2012/SAK/AT
Elektromontaż Warszawa S.A., Warszawa, ul. Obrzeżna 3 Archiwum Państwowe w Katowicach ul. Józefowska 104, 40-145 Katowice, sekretariat tel. (032) 208-78-01 lub 02, fax. (032) 208-78-05, Biuro Obsługi Interesantów: tel.(032) 208-78-55 kancelaria@katowice.ap.gov.pl; www.katowice.ap.gov.pl Dokumentacja osobowa z lat 1970-2007, płacowa z lat 1971-2003 992700/6116/15/2012/SAK/WJ
Zakłady Górnicze "Trzebionka" S.A. w likwidacji,/n32-540 Trzebinia, ul. Sikorskiego 71 Archiwum Państwowe w Katowicach ul. Józefowska 104, 40-145 Katowice, sekretariat tel. (032) 208-78-01 lub 02, fax. (032) 208-78-05, Biuro Obsługi Interesantów: tel.(032) 208-78-55 kancelaria@katowice.ap.gov.pl; www.katowice.ap.gov.pl osobowa z lat 2011-2013,/npłacowa z lat 2000-2013 992700/6116/15/2012/SAK/WJ
Śląskie Zakłady Lin i Drutu "LINODRUT" S.A. w upadłości,/n41-800 Zabrze, ul. Sobieskiego 1 Archiwum Państwowe w Katowicach ul. Józefowska 104, 40-145 Katowice, sekretariat tel. (032) 208-78-01 lub 02, fax. (032) 208-78-05, Biuro Obsługi Interesantów: tel.(032) 208-78-55 kancelaria@katowice.ap.gov.pl; www.katowice.ap.gov.pl osobowa z lat 1976-20143,/npłacowa z lat 1945-2014 992700/6116/15/2012/SAK/WJ
Fenicja Spółka z o.o./n33-350 Piwniczna-Zdrój, ul. Gąsiorowskiego 5 Archiwum Państwowe w Katowicach ul. Józefowska 104, 40-145 Katowice, sekretariat tel. (032) 208-78-01 lub 02, fax. (032) 208-78-05, Biuro Obsługi Interesantów: tel.(032) 208-78-55 kancelaria@katowice.ap.gov.pl; www.katowice.ap.gov.pl osobowa 2005 roku 992700/6116/15/2012/SAK/WJ