Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
RETMARK Dystrybucja Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej TABULUS Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne 96-200 Rawa Mazowiecka, Konopnica 102 tel./fax 046 813 12 03 tel. 046 813 11 95 (96)/nwww.tabulus.com.pl,/ne-mail: biuro@tabulus.com.pl 1991-2012 osobowo-płacowa 992700/6116/29/2012/SAK
Przedsiębiorstwo Państwowe ELWA w Warszawie, Warszawa Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1977-1997 osoowo-płacowa 992700/6116/20/2012/SAK; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Przedsiębiorstwo Państwowe MODA POLSKA - Warszawa Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1954-1995 osobowo-płacowa 992700/6116/20/2012/SAK; 992700/611/2958/2018
TELMED Przedsiębiorstwo Projektowo-Produkcyjne Spółdzielnia Pracy/n00-114 Warszawa, ul. Twarda 7 TABULUS Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne 96-200 Rawa Mazowiecka, Konopnica 102 tel./fax 046 813 12 03 tel. 046 813 11 95 (96)/nwww.tabulus.com.pl,/ne-mail: biuro@tabulus.com.pl 1957-2012 osobowo-płacowa 992700/6116/29/2012/SAK
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe STEPOL Stanisław Furmankiewicz/n99-300 Kutno, ul. Różana 16 TABULUS Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne 96-200 Rawa Mazowiecka, Konopnica 102 tel./fax 046 813 12 03 tel. 046 813 11 95 (96)/nwww.tabulus.com.pl,/ne-mail: biuro@tabulus.com.pl 1995-2001 osobowa 992700/6116/29/2012/SAK
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Północ" Lublin EMIKS Składnica Akt Spółka z o.o. 20-234 Lublin ul. Mełgiewska 152 tel.(81) 749-65-60 fax:(81) 874-96-61 e-mail: emiks@emiks.pl, www.emiks.pl akta 992700/6116/3/2013/SAK
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Koziołek" Lublin EMIKS Składnica Akt Spółka z o.o. 20-234 Lublin ul. Mełgiewska 152 tel.(81) 749-65-60 fax:(81) 874-96-61 e-mail: emiks@emiks.pl, www.emiks.pl akta 992700/6116/3/2013/SAK/WJ
Spółdzielnia Kółek Rolniczych Milejów EMIKS Składnica Akt Spółka z o.o. 20-234 Lublin ul. Mełgiewska 152 tel.(81) 749-65-60 fax:(81) 874-96-61 e-mail: emiks@emiks.pl, www.emiks.pl akta 992700/6116/3/2013/SAK/WJ
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe FORMEX Edmund Jankowski Spółka jawna/n70-226 Szczecin,/nul. Kaszubska 27D/9 Acta Nova sp. z o.o., ul. Bandurskiego 96/3, 71-685 Szczecin, tel./fax (91) 422 33 25 tel. (91) 312-30-70 Biuro i Składnica akt: ul. Migdałowa 3a, 72-003 Dobra Szczecińska tel. (91) 422-33-25 www.actanova.pl e-mail: biuro@actanova.pl osobowo-płacowa 992700/6116/52/2012/SAK/WJ/3
ERMA Spółka z o.o./n71-726 Szczecin,/nul. Światowida 6 Acta Nova sp. z o.o., ul. Bandurskiego 96/3, 71-685 Szczecin, tel./fax (91) 422 33 25 tel. (91) 312-30-70 Biuro i Składnica akt: ul. Migdałowa 3a, 72-003 Dobra Szczecińska tel. (91) 422-33-25 www.actanova.pl e-mail: biuro@actanova.pl osobowo-płacowa 992700/6116/52/2012/SAK/WJ/3
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska SCH, 74-120 Widuchowa, ul. Grunwaldzka 24 Acta Nova sp. z o.o., ul. Bandurskiego 96/3, 71-685 Szczecin, tel./fax (91) 422 33 25 tel. (91) 312-30-70 Biuro i Składnica akt: ul. Migdałowa 3a, 72-003 Dobra Szczecińska tel. (91) 422-33-25, www.actanova.pl, e-mail: biuro@actanova.pl osobowo-płacowa 992700/6116/52/2012/SAK/WJ/3
JANI INTERNATIONAL Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, 65-705 Zielona Góra, ul. Naftowa 6A Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 2012 rok osobowa 992700/6116/37/2012/SAK/WJ; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego "LIDO" Spółka z o.o. w likwidacji ul. Wólczyńska 66, 90-516 Łódź) Archivia - usługi archiwistyczne i historyczne J. Lutosławski i M. Łakomiec Spółka jawna/n91-134 łódź, ul. Rojna 48/81/ntel. (79) 369-71-53, (50) 24-84-460/nbiuro@archivia.com.pl; www.archivia.com.pl/nmiejsce przechowywania dokumentacji w Lodzi przy ul. Glinianej 61 1982-2013 akta 992700/6116/56/2013/3
BHT - Zamrażalnie Spółka z o.o., Warszawa Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1992-1996 osobowo-płacowa 992700/6116/20/2012/SAK; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Juventur Trawel Spółka z o.o., Warszawa Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1987-1995 osobowo-płacowa 992700/6116/20/2012/SAK; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672