Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
SILOCO SIESS v LOE&CO (GmbH&CoKG) Oddział Polska, 47-300 Krapkowice, ul. Limanowskiego 532 Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl; www.archiwum.org.pl osobowa z lat 2006-2012,/npłacowa z lat 2008-2012 992700/6116/45/2013/SAK/WJ
ENERCO SA Warszawa EMIKS Składnica Akt Spółka z o.o. 20-234 Lublin ul. Mełgiewska 152 tel.(81) 749-65-60 fax:(81) 874-96-61 e-mail: emiks@emiks.pl, www.emiks.pl akta 992700/6116/3/213/SAK/WJ
EKSPERT Spółka z o.o. Puchaczów Bogdanka EMIKS Składnica Akt Spółka z o.o. 20-234 Lublin ul. Mełgiewska 152 tel.(81) 749-65-60 fax:(81) 874-96-61 e-mail: emiks@emiks.pl, www.emiks.pl akta 992700/6116/3/2013/SAK/WJ
SILOCO SIESS v LOE&CO (GmbH&CoKG), 47-300 Krapkowice, Rogów Opolski, ul. Ks. Zuga 7 Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl; www.archiwum.org.pl 2004-2005 akta osobowe 992700/6116/45/2013/SAK/WJ
Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Wł. St. Reymonta, 45-072 Opole, ul. Reymonta 43 Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl; www.archiwum.org.pl 1999-2012 osobowo-płacowa 992700/6116/45/2013/SAK/WJ
PSPGroup Spółka z o.o., 45-518 Opole, ul. Łukasińskiego 21 Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl; www.archiwum.org.pl osobowa z lat 2007-2012./npłacowa z lat 2007-2010 992700/6116/45/2013/SAK/WJ
Przedsiębiorstwo PAMAX Produkcja Stolarki Budowlanej Ligota Dolna, ul. Wołczyńska 75, 46-200 Kluczbork Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl; www.archiwum.org.pl akta osobowe z lat 2004-2009, niekompletna dokumentacja płacowa z 2009 roku 992700/6116/45/2013/SAK/WJ
Przedsiębiorstwo PAMAX Paweł Maryjowski, Ligota Dolna, ul. Wołczyńska 75, 46-200 Kluczbork Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl; www.archiwum.org.pl akta osobowe z lat 2007-2009, niekompletna dokumentacja płacowa z 2009 roku 992700/6116/45/2013/SAK/WJ
Przedsiębiorstwo OKNA PAMAX Spółka z o.o., Ligota Dolna, ul. Wołczyńska 75, 46-200 Kluczbork Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl; www.archiwum.org.pl akta osobowe z lat 2009-2011, /nniekompletna dokumentacja płacowa z lat 2009-2010 992700/6116/45/2013/SAK/WJ
Pogotowie Opiekuńcze w Opolu, 45-861 Opole, ul. Dambonia 3 Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl; www.archiwum.org.pl 1995-2011 akta osobowe, niekomploetna dokumentcja płacowa 992700/6116/45/2013/SAK/WJ
P@XMEBEL Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o., 49-300 Brzeg, ul. Koppernika 1 Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl; www.archiwum.org.pl 2007-2012 osobowo-płacowa 992700/6116/45/2013/SAK/WJ
Paczkowskie Zakłady Przemysłu Terenowego w Paczkowie Zakład Meblarski nr 2 w Korfantowie Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl; www.archiwum.org.pl 1967 rok osobowo-płacowa 992700/6116/45/2013/SAK/WJ
Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. 26 października w Podgórkach (pow. Złotoryjski) Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy 179-181 1950-1958 ewidencja dniówek obrachunkowych- niekompletne
Paczkowskie Zakłady Przemysłu Terenowego w Paczkowie Zakład Drzewny w Korfantowie Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl; www.archiwum.org.pl 1966 rok akta osobowe 992700/6116/45/2013/SAK/WJ
Paczkowskie Fabryki Mebli Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione, Paczków, ul. Daszyńskiego 11/14 Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl; www.archiwum.org.pl 1968-1969 osobowo-płacowa 992700/6116/45/2013/SAK/WJ