Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Spółka Wodna w Mrągowie z siedzibą w Kętrzynie Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43B, 10-410 Olsztyn tel.(0-89) 533 14 73 osobowo-płacowa 992700/6116/10/2012/SAK/WJ
ANITA-TOUR Spółka z o.o./nGiżycko Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43B, 10-410 Olsztyn tel.(0-89) 533 14 73 osobowo-płacowa 992700/6116/10/2012/SAK/WJ
Przedsiębiorstwo Produkcyjne Handlowo-Usługowe "BAZTRA"/nElbląg Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43B, 10-410 Olsztyn tel.(0-89) 533 14 73 osobowo-płacowa 992700/6116/10/2012/SAK/WJ
DOMINATOR Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej/nul. Duńska 3/5,/n91-204 Łódź Past Actum Spółka z o.o., ul. Zgierska 47a, 95-070 Aleksandrów Łódźki; tel. (042) 276 40 33; fax (0-42) 276 40 32; www.pastactum.pl; e-mail archiwa@pastactum.pl 2000-2010 osobowa z lat 2000-2010,/npłacowa z lat 2004-2010/n 992700/6116/32/2013/SAK/WJ i 992700/611/560/2015-SAK
MMI SLEEPING /nBiskupiec Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43B, 10-410 Olsztyn tel.(0-89) 533 14 73 płacowa od 1966 roku 992700/6116/10/2012/SAK/WJ
SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców/nBiskupiec Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43B, 10-410 Olsztyn tel.(0-89) 533 14 73 płacowa od 1972 992700/6116/10/2012/SAK/WJ
MM INTERNATIONAL SLEEPING /nBiskupiec Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43B, 10-410 Olsztyn tel.(0-89) 533 14 73 osobowo-płacowa 992700/6116/10/2012/SAK/WJ
PHU Procommerce Spółka z o.o./nul. Legionów 91, /n91-072 Łódź Past Actum Spółka z o.o., ul. Zgierska 47a, 95-070 Aleksandrów Łódźki; tel. (042) 276 40 33; fax (0-42) 276 40 32; www.pastactum.pl; e-mail archiwa@pastactum.pl płacowa z lat 1995-2011,/nosobowa z lat 1996-2011 992700/6116/32/2013/SAK/WJ
RAWENT STAL Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej/nul. Koszykowa 3-159,/n00-564 Warszawa Past Actum Spółka z o.o., ul. Zgierska 47a, 95-070 Aleksandrów Łódźki; tel. (042) 276 40 33; fax (0-42) 276 40 32; www.pastactum.pl; e-mail archiwa@pastactum.pl osobowa z lat 2002-2010,/npłacowa z lat 2002-2009 992700/6116/32/2013/SAK/WJ
Zakłady Mięsne "JANDAR" Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej/nul. Cegielniana 19,/n42-289 Woźniki Past Actum Spółka z o.o., ul. Zgierska 47a, 95-070 Aleksandrów Łódźki; tel. (042) 276 40 33; fax (0-42) 276 40 32; www.pastactum.pl; e-mail archiwa@pastactum.pl 1995-2010 osobowa z lat 1995-2009,/npłacowa z lat 1996-2010 992700/6116/32/2013/SAK/WJ i 992700/611/560/2015-SAK
FRESH HUBERT PIĄTEK/nWęglew - Kolonia 14A,/n62-590 Golina Past Actum Spółka z o.o., ul. Zgierska 47a, 95-070 Aleksandrów Łódźki; tel. (042) 276 40 33; fax (0-42) 276 40 32; www.pastactum.pl; e-mail archiwa@pastactum.pl 2004-2010 akta osobowe 992700/6116/32/2013/SAK/WJ
FIDI Spółka z o.o. w upadłości,/nul. Ś. Michała 43,/n61-119 Poznań Past Actum Spółka z o.o., ul. Zgierska 47a, 95-070 Aleksandrów Łódźki; tel. (042) 276 40 33; fax (0-42) 276 40 32; www.pastactum.pl; e-mail archiwa@pastactum.pl płacowa z lat 2006-2009,/nosobowa z lat 2006-2010 992700/6116/32/2013/SAK/WJ
RUSCH POLSKA Spółka z o.o./nul. Senatorska 24/26, /n93-192 Łódź Past Actum Spółka z o.o., ul. Zgierska 47a, 95-070 Aleksandrów Łódźki; tel. (042) 276 40 33; fax (0-42) 276 40 32; www.pastactum.pl; e-mail archiwa@pastactum.pl osobowa z lat 2000-2012,/npłacowa z lat 2002-2012 992700/6116/32/2013/SAK/WJ
Ubojnia Zwierząt Rzeźnych WISNY Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej, Linne 47, 62-730 Dobra Past Actum Spółka z o.o., ul. Zgierska 47a, 95-070 Aleksandrów Łódźki; tel. (042) 276 40 33; fax (0-42) 276 40 32; www.pastactum.pl; e-mail archiwa@pastactum.pl płacowa z lat 2001-2012 992700/611/560/2015-SAK; UNP: 2016-00295702
Fabryka "WAGON" S.A. ul. Wrocławska 93, 63-400 Ostrów Wielkopolski Past Actum Spółka z o.o., ul. Zgierska 47a, 95-070 Aleksandrów Łódźki; tel. (042) 276 40 33; fax (0-42) 276 40 32; www.pastactum.pl; e-mail archiwa@pastactum.pl płacowa z lat 2000-2012,/nosobowa z lat 2003-2006 992700/6116/32/2013/SAK/WJ