Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Stavus S.A. Oddział w Polsce w likwidacji,/n41-400 Mysłowice,/nul. Bolesława Prusa 32/2 Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u, Spółka z o.o., 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel/fax: (081) 880-50-04, tel: 0609 481 613 www.transprin.pl osobowo-płacowa 992700/6116/6/2012/SAK
Unitra - Unipro Spółka z o.o. w likwidacji,/n02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 87 Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u, Spółka z o.o., 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel/fax: (081) 880-50-04, tel: 0609 481 613 www.transprin.pl osobowo-płacowa 992700/6116/6/2012/SAK
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Ińsku, 73-140 Ińsko, ul. Świerczewskiego 87 PERFEKCJA ARCHIWUM Sp. z o.o., 65-775 Zielona Góra, ul. Zacisze 16A, Składnica akt: 66-200 Świebodzin, ul. Wałowa 26, tel. (68) 38-22-115 1956-1993 osobowa 992700/610A/20/2012/SAK
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Dąbrowie Chełmińskiej, 86-070 Dąbrowa Chełmińska PERFEKCJA ARCHIWUM Sp. z o.o., 65-775 Zielona Góra ul. Zacisze 16A, Składnica akt: 66-200 Świebodzin, ul. Wałowa 26, tel. (68) 38-22-115 1972-1996 osobowa 992700/610A/20/2012/SAK
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Reczy, 73-210 Recz, ul. Środkowa 4 PERFEKCJA ARCHIWUM Sp. z o.o., 65-775 Zielona Góra, ul. Zacisze 16A, Składnica akt: 66-200 Świebodzin, ul. Wałowa 26, tel. (68) 38-22-115 1960-1997 osobowa 992700/610A/20/2012/SAK
Przedsiębiorstwo "MISTRA" Spółka z o.o. w upadłości/nElbląg ul. Łęczycka 24 Archiwum-Digitalizacja TERRA Spółka z o.o. ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry tel. (61) 810-66-73, fax. (61) 810-59-20, e-mail: sekretariat.terra@gmail.com akta osobowe z lat 1991-2001,/nlisty płac i karty zasiłkowe z lat 1991-2001 i 2002-2006/n 992700/6116/29/2013/SAK/WJ
Przedsiębiorstwo "INSPO" Spółka z o.o./nElbląg, ul. Browarna Archiwum-Digitalizacja TERRA Spółka z o.o. ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry tel. (61) 810-66-73, fax. (61) 810-59-20, e-mail: sekretariat.terra@gmail.com akta osobowe z lat 1992-2006,/nkartoteki zarobkowe z lat 1992-2007,/nkarty zasiłkowe z lat 1994-2006,/nlisty płac z lat 1992-2003,/ndeklaracje rozliczeniowe ZUS z lat 1992-2004 992700/6116/29/2013/SAK/WJ
Przedsiębiorstwo AGRO-POWIŚLE Spółka z o.o. w Czerninie /n82-400 Sztum Archiwum-Digitalizacja TERRA Spółka z o.o. ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry tel. (61) 810-66-73, fax. (61) 810-59-20, e-mail: sekretariat.terra@gmail.com kartoteki osobowe z lat 1978-2000,/nkartoteki zarobkowe z lat 1978-1980 i 1982-1999,/nlisty płac z lat 1991-1998 992700/6116/29/2013/SAK/WJ
Ośrodek Dignostyki Medycznej MEDERI/nSpółka z o.o. w likwidacji/n82-200 Malbork, ul. Kotarbińskiego 10 Archiwum-Digitalizacja TERRA Spółka z o.o. ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry tel. (61) 810-66-73, fax. (61) 810-59-20, e-mail: sekretariat.terra@gmail.com akta osobwe i deklaracje rozliczeniowe ZUS z lat 1998-2011,/nkartoteki zarobkowe z 2000 roku,/nlisty płac z lat 1999-2000 992700/6116/61/2013/SAK/WJ/1
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Pieniężno Archiwum INWEST-EKO-SYSTEM/nSpółka z o.o./n82-300 Elbląg, ul. Łęczycka 24i/ntel. (55) 641-99-36,/nfax (55) 648 69 85 akta osobowe z lat 1951-2004,/nkartoteki wynagrodzeń z lat 1999-2010,/nkarty zasiłkowe z lat 1984-1994,/nlisty płac z lat 1974-2004,/ndeklaracje rozliczeniowe ZUS z lat 2000-2004 992700/6116/61/2013/SAK/WJ/1
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska /nMalbork, ul. Wojska Polskiego 14 Archiwum-Digitalizacja TERRA Spółka z o.o. ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry tel. (61) 810-66-73, fax. (61) 810-59-20, e-mail: sekretariat.terra@gmail.com 1993-2003 listy płac z upadłości 992700/6116/61/2013/SAK/WJ/1
Nadbałtyckie Zakłady Garbarskie/nBraniewo/nul. Przemysłowa Archiwum-Digitalizacja TERRA Spółka z o.o. ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry tel. (61) 810-66-73, fax. (61) 810-59-20, e-mail: sekretariat.terra@gmail.com akta osobowe i karty zasiłkowe z lat 1967-1999,/nkartoteki zarobkowe i listy płac z lat z lat 1979-1999 992700/6116/61/2013/SAK/WJ/1
Meblarska Spółdzielnia Pracy 13-300 Nowe Miasto Lubawskie/nul. Żwirki i Wigury 2 Archiwum-Digitalizacja TERRA Spółka z o.o. ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry tel. (61) 810-66-73, fax. (61) 810-59-20, e-mail: sekretariat.terra@gmail.com 1954-2009 osobowo-płacowa 992700/6116/29/2013/SAK/WJ/1
Mała Spółdzielnia Mieszkaniowa POZIOMKA/n82-300 Elbląg, ul. Browarna 93 Archiwum-Digitalizacja TERRA Spółka z o.o. ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry tel. (61) 810-66-73, fax. (61) 810-59-20, e-mail: sekretariat.terra@gmail.com 1993-2004 osobowo-płacowa 992700/6116/29/2013/SAK/WJ
Malborska Izba Gospodarcza/n82-200 Malbork,/nul. Wojska Polskiego 14 Archiwum-Digitalizacja TERRA Spółka z o.o. ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry tel. (61) 810-66-73, fax. (61) 810-59-20, e-mail: sekretariat.terra@gmail.com 2001-2010 akta osobowe i listy płac 992700/6116/29/2013/SAK/WJ