Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Przedsiębiorstwo Bdownictwa Inżynieryjnego MAXON Sp. z o.o. - Warszawa,ul. Narwik 24/35 TABULUS Sp. z o.o.; Konopnica 102, 96-200 Rawa Mazowiecka; tel./fax 46 813 12 03 2009-2014 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/556/2015-SAK; 2022-00193620
Aldrew Bielice Spółka z o.o. - Bielice 22 Krotoszyn TABULUS Sp. z o.o.; Konopnica 102, 96-200 Rawa Mazowiecka; tel./fax 46 813 12 03 2003-2020 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/556/2015-SAK; 2022-00193620
HORT-CAFE - Rzgów TABULUS Sp. z o.o.; Konopnica 102, 96-200 Rawa Mazowiecka; tel./fax 46 813 12 03 1976-2021 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/556/2015-SAK; 2022-00193620
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Godzianowie - Gadzianowo TABULUS Sp. z o.o.; Konopnica 102, 96-200 Rawa Mazowiecka; tel./fax 46 813 12 03 1969-2004 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/556/2015-SAK; 2022-00193620
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Nowej Suchej - Nowa Sucha TABULUS Sp. z o.o.; Konopnica 102, 96-200 Rawa Mazowiecka; tel./fax 46 813 12 03 1962-2007 Dokumentacja sobowo-płacowa 992700/611/556/2015-SAK; 2022-00193620
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Cielądzu TABULUS Sp. z o.o.; Konopnica 102, 96-200 Rawa Mazowiecka; tel./fax 46 813 12 03 1971-2012 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/556/2015-SAK; 2022-00193620
Spółdzielnia Kółek Rolnicych w Bolimowie TABULUS Sp. z o.o.; Konopnica 102, 96-200 Rawa Mazowiecka; tel./fax 46 813 12 03 1964-2008 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/556/2015-SAK; 2022-00193620
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Cielądzu TABULUS Sp. z o.o.; Konopnica 102, 96-200 Rawa Mazowiecka; tel./fax 46 813 12 03 1966-1988 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/556/2015-SAK; 2022-00193620
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Kocierzewie TABULUS Sp. z o.o.; Konopnica 102, 96-200 Rawa Mazowiecka; tel./fax 46 813 12 03 1965-2017 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/556/2015-SAK; 2022-00193620
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Bielawach - Bielawy TABULUS Sp. z o.o.; Konopnica 102, 96-200 Rawa Mazowiecka; tel./fax 46 813 12 03 1966-1999 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/556/2015-SAK; 2022-00193620
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Dmosinie TABULUS Sp. z o.o.; Konopnica 102, 96-200 Rawa Mazowiecka; tel./fax 46 813 12 03 1961-2018 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/556/2015-SAK; 2022-00193620
Wojewódzki Związek Rolników i Organizacji Rolniczych w Skierniewicach z siedzibą w Łowiczu - Łowicz TABULUS Sp. z o.o.; Konopnica 102, 96-200 Rawa Mazowiecka; tel./fax 46 813 12 03 1964-2021 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/556/2015-SAK; 2022-00193620
Wyższa Szkoła Biznesu im. Biskupa Jana Chrapka z siedzibą w Radomiu - Radom, ul. Kolejowa 22 Zakład Archiwalny Składnica Sp. z o.o. Oddział w Andrychowie - Andrychów, ul. Krakowska 83; tel. 607-706-637; e-mail: m.suski@archiwum.biz.pl Dokumentacja firmy 992700/611/1976/2021-SAK; UNP:2022-0081704
SILESIA Recycling Spółka z o.o. w likwidacji z siedzibą w Krakowie - Kraków, ul. Krowoderskiej 61A/7 Zakład Archiwalny Składnica Sp. z o.o. Oddział w Andrychowie - Andrychów, ul. Krakowska 83; tel. 607-706-637; e-mail: m.suski@archiwum.biz.pl Dokumentacja firmy 992700/611/1976/2021-SAK; UNP:2022-00179066
SCENA FM Spółka z o.o. w Krakowie - Kraków, al. Waszyngtona 1 Zakład Archiwalny Składnica Sp. z o.o. Oddział w Andrychowie - Andrychów, ul. Krakowska 83; tel. 607-706-637; e-mail: m.suski@archiwum.biz.pl Dokumentacja firmy 992700/611/1976/2021-SAK; UNP:2022-00179073