Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Przetwórstwo Mięsne JUR-POL Spółka z o.o./n42-130 Wręczyca Wielka, Grodzisko, ul. Kłobucka 37 Spółka Doradztwa Podatkowego ULMEX Spółka z o.o. 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Zielona 14 tel/fax. (62) 736-00-36, 736-11-20, tel. kom. 0604-921-085 www.ulmex.com.pl e-mail: ulmex@ulmex.com.pl osobowa z 2013 roku 992700/6116/16/2012/SAK
PILARZ Spółka cywilna/n42-140 Panki,/nul. Tysiąclecia 35/n(NIP 574-10-17-551, REGON 150153894) Spółka Doradztwa Podatkowego ULMEX Spółka z o.o. 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Zielona 14 tel/fax. (62) 736-00-36, 736-11-20, tel. kom. 0604-921-085 www.ulmex.com.pl e-mail: ulmex@ulmex.com.pl 1993-2005 osobowa 992700/6116/16/2012/SAK
EL-KOM Sp. zo.o. w likwidacji, Al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 622A, 04-028 Warszawa; NIP: 661 00 00 355. ELKOM OUTSOURCING Sp. oo, ul. Targowa 21, 27-400 Ostrowiec Św. Dokumentacja osobowo-płacowa z lat 1971-2013. 992700/611/501/2014/SAK
"Intermedia" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w likwidacji z siedzibą w Warszawie. J&M Consulting Sp. z o.o., 05-410 Józefów, ul. Dzika 20, tel. 789 55 06; NIP: 532 13 34 807, Regon: 012366683. dokumentacja kadrowa i płacowa o czasowym okresie przechowywania. 992700/611/620/2014/SAK-WJ1
Spółdzielnia Pracy Branży Odzieżowej "Zgoda"/n87-410 Kowalewo Pom., ul. Strażacka 1. REGON: 000407061; NIP: 878-000-46-37 PERFEKCJA ARCHIWUM Sp.z o.o. ul. Zacisze 16A 65-775 Zielona Góra Składnica Akt ul. Świerczewskiego 76C, 66-200 Świebodzin tel. (68) 382-21-15 1951-2012 osobowa z lat 1951-2012,/npłacowa z lat 1980-2012 992700/611/62/2015-SAK
Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze im. 22 Lipca w Grabówku Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku 245/011 1952-1957 księgi obrachunkowe z pracującymi -niekompl.
LCF S.A. Elbląg/nPl. Jagiellończyka 5,/n82-300 Elbląg Archiwum-Digitalizacja TERRA Spółka z o.o. ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry tel. (61) 810-66-73, fax. (61) 810-59-20, e-mail: sekretariat.terra@gmail.com akta osobowe z lat 1994-2010,/nlisty płac z lat 1996-2011,/nkarty wynagrodzeń z lat 2004-2011 992700/6116/29/2013/SAK/WJ
Agencja Rozwoju Regionalnego ELAR S.A./nElbląg Archiwum-Digitalizacja TERRA Spółka z o.o. ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry tel. (61) 810-66-73, fax. (61) 810-59-20, e-mail: sekretariat.terra@gmail.com osobowa z lat 1991-1998,/nkartoteki zarobkowe z lat 1994-2000,/nlisty płac z lat 1991-1999 992700/6116/29/2013/SAK/WJ
KOSZYKOWA Sp. z o.o. Ska w likwidacji. Składnica Akt Sp. zo.o.; 42-271 Częstochowa, ul. Malownicza 66; kom. 0607-706-637. Dokumentacja osobowo-płacowa. 992700/6116/52/2013/SAK2
Spółdzielnia Inwalidów "Chałupnik" w upadłości likwidacyjnej. Zakład Archiwalny Składnica Akt Sp. zo.o.; 31-023 Kraków, ul. Św. Krzyża 17/24. kom. 0607-706-637;KRS0000222443;z.archiwalny@interia.pl Dokumentacja osobowo-płacowa. 992700/6116/12/2012/SAK
OSM Malbork Archiwum-Digitalizacja TERRA Spółka z o.o. ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry tel. (61) 810-66-73, fax. (61) 810-59-20, e-mail: sekretariat.terra@gmail.com 1999-2003 listy płac 992700/6116/29/2013/SAK/WJ
"HIT" Spółka z o.o. - Elbląg Archiwum-Digitalizacja TERRA Spółka z o.o. ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry tel. (61) 810-66-73, fax. (61) 810-59-20, e-mail: sekretariat.terra@gmail.com 2005 rok listy płac i kartoteki zarobkowe 992700/6116/29/2013/SAK/WJ
PPU CERAMBUD Spółka z o.o./nElbląg Archiwum-Digitalizacja TERRA Spółka z o.o. ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry tel. (61) 810-66-73, fax. (61) 810-59-20, e-mail: sekretariat.terra@gmail.com osobowa z lat 1989-1996,/nkartoteki wynagrodzeń z lat 1993-1995,/nlisty płac z lat 1989-1990, 1996-1999 992700/6116/29/2013/SAK/WJ
Przedsiębiorstwo Budowlane STARÓWKA Spółka z o.o./nElbląg Archiwum-Digitalizacja TERRA Spółka z o.o. ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry tel. (61) 810-66-73, fax. (61) 810-59-20, e-mail: sekretariat.terra@gmail.com osobowa z lat 1996-2005,/nkartoteki zarobkowe z lat 1994-2004,/nlisty płac z lat 2000-2004 992700/6116/29/2013/SAK/WJ
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Ornecie - 82-300 Orneta Archiwum-Digitalizacja TERRA Spółka z o.o. ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry tel. (61) 810-66-73, fax. (61) 810-59-20, e-mail: sekretariat.terra@gmail.com osobowa z lat 1948-1999, kartoteki wynagrodzeń z lat 1980-1999,/nkarty zasiłkowe z lat 1968-1999,/nlisty płac z lat 1950-1999 992700/6116/29/2013/SAK/WJ
Farma Wiatrowa Słupca Spółka z o.o. w likwidacji, 01-209 Warszawa, ul. Hrubieszowska 2 Iron Mountain Polska Spółka z o.o., ul. Regulska 2, Reguły k/Warszawy, 05-820 Piastów, tel. 48 785 190 105 - mobile, 48 22 43-35-531 - office, fax: 48 22 43-35-267; e-mail: Magdalena.Tatarkowska@ironmountain.pl Klient nie przekazał dokumentacji. Umowa została zawarta w dniu 17.12.2013r. 992700/611/296/2016-SAK; UNP: 2016-00042122
Farma Wiatrowa Kluczbork Spółka z o.o. w likwidacji, 01-209 Warszawa, ul. Hrubieszowska 2 Iron Mountain Polska Spółka z o.o., ul. Regulska 2, Reguły k/Warszawy, 05-820 Piastów, tel. 48 785 190 105 - mobile, 48 22 43-35-531 - office, fax: 48 22 43-35-267; e-mail: Magdalena.Tatarkowska@ironmountain.pl Klient nie przekazał dokumentacji. Umowa została zawarta w dniu 17.12.2013r. 992700/611/296/2016-SAK; UNP: 2016-00042122
Bumex Spółka z o.o. w likwidacji, 32-050 Skawina, ul. Przemysłowa 5 Iron Mountain Polska Spółka z o.o., ul. Regulska 2, Reguły k/Warszawy, 05-820 Piastów, tel. 48 785 190 105 - mobile, 48 22 43-35-531 - office, fax: 48 22 43-35-267; e-mail: Magdalena.Tatarkowska@ironmountain.pl 1993-2013 osobowo-płacowa 992700/611/296/2016-SAK; UNP: 2016-00042122
Ośrodek Medycyny Zapobiegawczej Olssen Spółka z o.o. w likwidacji, 40-750 Katowice, ul. Bażantów 16 A/7 Iron Mountain Polska Spółka z o.o., ul. Regulska 2, Reguły k/Warszawy, 05-820 Piastów, tel. 48 785 190 105 - mobile, 48 22 43-35-531 - office, fax: 48 22 43-35-267; e-mail: Magdalena.Tatarkowska@ironmountain.pl Klient nie przekazał dokumentacji. Umowa została zaawarta w dniu 12.12.2013r. 992700/611/296/2016-SAK; UNP: 2016-00042122
Limitless Polska Spółka z o.o. w likwidacji, 00-803 Warszawa, Al. Jerozolimskie 56 C Iron Mountain Polska Spółka z o.o., ul. Regulska 2, Reguły k/Warszawy, 05-820 Piastów, tel. 48 785 190 105 - mobile, 48 22 43-35-531 - office, fax: 48 22 43-35-267; e-mail: Magdalena.Tatarkowska@ironmountain.pl Klient nie przekazał dokumentacji. Umowa została zawarta w dniu 29.11.2013r. 992700/611/296/2016-SAK; UNP: 2016-00042122