Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Projects & Design Spółka z o.o., Fałkowo 44A, 62-262 Fałkowo Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl; www.archiwum.org.pl osobowa z lat 2008-2011,/npłacowa z lat 2004, 2008-2011 992700/6116/45/2013/SAK/WJ
Strikowestofen Polska Spółka z o.o., 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Zakładowa 5-7, Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl; www.archiwum.org.pl 2005-2007 osobowo-płacowa 992700/6116/45/2013/SAK/WJ
Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. 26 Października w Szklarni powiat Bystrzyca Kłodzka Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim 180 1952 - 1956 Dniówki obrachunkowe niekompletne
EMCOR SA/OVIEDO/HISZPANIA Przedstawicielstwo w Polsce, 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30 Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl; www.archiwum.org.pl 1991-2000 osobowo-płacowa 992700/6116/45/2013/SAK/WJ
Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Opolu, 45-861 Opole, ul. Dambonia 3 Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl; www.archiwum.org.pl 2011-2012 osobowo-płacowa 992700/6116/45/2013/SAK/WJ
WOJTPOL Spółka z o.o., 48-317 Korfantów, ul. Fabryczna 2 Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl; www.archiwum.org.pl 1999-2012 osobowo-płacowa 992700/6116/45/2013/SAK/WJ
Towarzystwo Importowo Eksportowe ART. GLAS PLUS, 45-309 Opole, ul. Ozimska 72a Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl; www.archiwum.org.pl osobowa z lat 2000-2011,/npłacowa z lat 2000-2010 992700/6116/45/2013/SAK/WJ
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grabinie, 49-100 Niemodlin, Grabin, ul. Nyska 90 Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl; www.archiwum.org.pl akta osobowe z lat 1954-2007 oraz niekompletna dokumentacja płacowa z lat 1997-2007 992700/6116/45/2013/SAK/WJ
Spółdzielnia Usług Rolniczych w Wilkowie, 46-113 Wilków, ul. Wrocławska 25 Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl; www.archiwum.org.pl osobowa z lat 1982-2012,/npłacowa z lat 1982-2011 992700/6116/45/2013/SAK/WJ
Spółdzielnia Mieszkaniowa Właścicieli,/n48-320 Skoroszyce, ul. Działkowa 21 Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl; www.archiwum.org.pl osobowa z lat 1996-2012,/npłacowa z lat 1996-2011 992700/6116/45/2013/SAK/WJ
SILOCO SIESS v LOE&CO (GmbH&CoKG) Oddział Polska, 47-300 Krapkowice, ul. Limanowskiego 532 Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl; www.archiwum.org.pl osobowa z lat 2006-2012,/npłacowa z lat 2008-2012 992700/6116/45/2013/SAK/WJ
ENERCO SA Warszawa EMIKS Składnica Akt Spółka z o.o. 20-234 Lublin ul. Mełgiewska 152 tel.(81) 749-65-60 fax:(81) 874-96-61 e-mail: emiks@emiks.pl, www.emiks.pl akta 992700/6116/3/213/SAK/WJ
EKSPERT Spółka z o.o. Puchaczów Bogdanka EMIKS Składnica Akt Spółka z o.o. 20-234 Lublin ul. Mełgiewska 152 tel.(81) 749-65-60 fax:(81) 874-96-61 e-mail: emiks@emiks.pl, www.emiks.pl akta 992700/6116/3/2013/SAK/WJ
SILOCO SIESS v LOE&CO (GmbH&CoKG), 47-300 Krapkowice, Rogów Opolski, ul. Ks. Zuga 7 Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl; www.archiwum.org.pl 2004-2005 akta osobowe 992700/6116/45/2013/SAK/WJ
Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Wł. St. Reymonta, 45-072 Opole, ul. Reymonta 43 Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl; www.archiwum.org.pl 1999-2012 osobowo-płacowa 992700/6116/45/2013/SAK/WJ
PSPGroup Spółka z o.o., 45-518 Opole, ul. Łukasińskiego 21 Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl; www.archiwum.org.pl osobowa z lat 2007-2012./npłacowa z lat 2007-2010 992700/6116/45/2013/SAK/WJ
Przedsiębiorstwo PAMAX Produkcja Stolarki Budowlanej Ligota Dolna, ul. Wołczyńska 75, 46-200 Kluczbork Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl; www.archiwum.org.pl akta osobowe z lat 2004-2009, niekompletna dokumentacja płacowa z 2009 roku 992700/6116/45/2013/SAK/WJ
Przedsiębiorstwo PAMAX Paweł Maryjowski, Ligota Dolna, ul. Wołczyńska 75, 46-200 Kluczbork Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl; www.archiwum.org.pl akta osobowe z lat 2007-2009, niekompletna dokumentacja płacowa z 2009 roku 992700/6116/45/2013/SAK/WJ
Przedsiębiorstwo OKNA PAMAX Spółka z o.o., Ligota Dolna, ul. Wołczyńska 75, 46-200 Kluczbork Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl; www.archiwum.org.pl akta osobowe z lat 2009-2011, /nniekompletna dokumentacja płacowa z lat 2009-2010 992700/6116/45/2013/SAK/WJ
Pogotowie Opiekuńcze w Opolu, 45-861 Opole, ul. Dambonia 3 Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl; www.archiwum.org.pl 1995-2011 akta osobowe, niekomploetna dokumentcja płacowa 992700/6116/45/2013/SAK/WJ