Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
P@XMEBEL Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o., 49-300 Brzeg, ul. Koppernika 1 Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl; www.archiwum.org.pl 2007-2012 osobowo-płacowa 992700/6116/45/2013/SAK/WJ
Paczkowskie Zakłady Przemysłu Terenowego w Paczkowie Zakład Meblarski nr 2 w Korfantowie Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl; www.archiwum.org.pl 1967 rok osobowo-płacowa 992700/6116/45/2013/SAK/WJ
Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. 26 października w Podgórkach (pow. Złotoryjski) Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy 179-181 1950-1958 ewidencja dniówek obrachunkowych- niekompletne
Paczkowskie Zakłady Przemysłu Terenowego w Paczkowie Zakład Drzewny w Korfantowie Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl; www.archiwum.org.pl 1966 rok akta osobowe 992700/6116/45/2013/SAK/WJ
Paczkowskie Fabryki Mebli Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione, Paczków, ul. Daszyńskiego 11/14 Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl; www.archiwum.org.pl 1968-1969 osobowo-płacowa 992700/6116/45/2013/SAK/WJ
Opolskie Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe OPIW Spółka z o.o., 45-129 Opole, ul. Kępska 2 Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl; www.archiwum.org.pl osobowa z lat 1988-2012, /nniekompletna płacowa z lat 1995-2012 992700/6116/54/2013/SAK/WJ
Opolskie Fabryki Mebli Zakład nr 6, Korfantów, ul. Wyzwolenia 1 Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl; www.archiwum.org.pl 1973-1980 osobowo-płacowa 992700/6116/45/2013/SAK/WJ
Opolskie Fabryki Mebli/nFabryka Mebli nr 6 Spółka z o.o. Korfantów, ul. Wyzwolenia 1 Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl; www.archiwum.org.pl 1992-1998 osobowo-płacowa 992700/6116/45/2013/SAK/WJ
Niemodlińskie Zakłady Przemysłu Terenowego w Korfantowie, ul. Szkolna 4 Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl; www.archiwum.org.pl 1955-1965 akta osobowe 992700/6116/45/2013/SAK/WJ
"DYSTRYBUTOR" Spółka z o.o. Warszawa EMIKS Składnica Akt Spółka z o.o. 20-234 Lublin ul. Mełgiewska 152 tel.(81) 749-65-60 fax:(81) 874-96-61 e-mail: emiks@emiks.pl, www.emiks.pl akta 992700/6116/3/2013/SAK/WJ
DU Transport Spółka z o.o. Lublin EMIKS Składnica Akt Spółka z o.o. 20-234 Lublin ul. Mełgiewska 152 tel.(81) 749-65-60 fax:(81) 874-96-61 e-mail: emiks@emiks.pl, www.emiks.pl akta 992700/6116/3/2013/SAK/WJ
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Wilkowie,/n46-113 Wilków Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl; www.archiwum.org.pl 1975-1981 osobowo-płacowa 992700/6116/45/2013/SAK/WJ
Namysłowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych, 46-100 Namysłów, ul. Łączańska 11 Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl; www.archiwum.org.pl osobowa z lat 2000-2012,/npłacowa z lat 2000-2011 992700/6116/45/2013/SAK/WJ
LESTAR ELEKTRO mgr inż. Leszek Tarnogrodzki, ul. Kępska 6, 45-129 Opole Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl; www.archiwum.org.pl osobowa z lat 2003-2012,/nniekopmpletna płacowa z lat 2003-2011 992700/6116/45/2013/SAK/WJ
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe LIGNADOM Spółka z o.o. Łuków EMIKS Składnica Akt Spółka z o.o. 20-234 Lublin ul. Mełgiewska 152 tel.(81) 749-65-60 fax:(81) 874-96-61 e-mail: emiks@emiks.pl, www.emiks.pl akta 992700/6116/3/2013/SAK/WJ
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Biała Podlaska EMIKS Składnica Akt Spółka z o.o. 20-234 Lublin ul. Mełgiewska 152 tel.(81) 749-65-60 fax:(81) 874-96-61 e-mail: emiks@emiks.pl, www.emiks.pl akta 992700/6116/3/2013/SAK/WJ
Przedsiębiorstwo Handlowe "RABIS-MARKET" Radom EMIKS Składnica Akt Spółka z o.o. 20-234 Lublin ul. Mełgiewska 152 tel.(81) 749-65-60 fax:(81) 874-96-61 e-mail: emiks@emiks.pl, www.emiks.pl akta 992700/6116/3/2013/SAK/WJ
Przedsiębiorstwo Budowy Maszyn i Konstrukcji/n27-400 Ostrowiec Świętokrzyski EMIKS Składnica Akt Spółka z o.o. 20-234 Lublin ul. Mełgiewska 152 tel.(81) 749-65-60 fax:(81) 874-96-61 e-mail: emiks@emiks.pl, www.emiks.pl akta 992700/6116/3/2013/SAK/WJ
Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego "PATE" Spółka z o.o. w Lublinie EMIKS Składnica Akt Spółka z o.o. 20-234 Lublin ul. Mełgiewska 152 tel.(81) 749-65-60 fax:(81) 874-96-61 e-mail: emiks@emiks.pl, www.emiks.pl akta 992700/6116/3/2013/SAK/WJ
Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Lublinie EMIKS Składnica Akt Spółka z o.o. 20-234 Lublin ul. Mełgiewska 152 tel.(81) 749-65-60 fax:(81) 874-96-61 e-mail: emiks@emiks.pl, www.emiks.pl akta 992700/6116/3/2013/SAK/WJ