Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Wojewódzka Spółdzielnia Transportu Wiejskiego Oddział w Lidzbarku Warmińskim pl.Jeziorany Składnica akt "Archiwalia" Spółka z o.o. Młyn Idzbarski 2, 14-100 Ostróda tel/fax: (89) 646-03-56, Biuro Obsługi Klienta ul. Czarnieckiego 14A, 14-100 Ostróda akta osobowe, dokumentacja płacowa z lat 1969-2001 (niekompletna) 992700/6116/37/2013/SAK/1
Wojewódzka Spółdzielnia Transportu Wiejskiego Oddział w Morągu Składnica akt "Archiwalia" Spółka z o.o. Młyn Idzbarski 2, 14-100 Ostróda tel/fax: (89) 646-03-56, Biuro Obsługi Klienta ul. Czarnieckiego 14A, 14-100 Ostróda akta osobowe, dokumentacja płacowa z lat 1967-1991 992700/6116/37/2013/SAK/1
Wojewódzka Spółdzielnia Transportu Wiejskiego Oddział w Biskupcu Składnica akt "Archiwalia" Spółka z o.o. Młyn Idzbarski 2, 14-100 Ostróda tel/fax: (89) 646-03-56, Biuro Obsługi Klienta ul. Czarnieckiego 14A, 14-100 Ostróda akta osobowe, dokumentacja płacowa z lat 1977-1991 992700/6116/37/2013/SAK/1
Rejon Energetyczny Chorzów - GZE Spółka z o.o,/n41-500 Chorzów, ul. Składowa 17 Tauron Obsługa Klienta Spółka z o.o. z siedzibą 53-128 Wrocław, ul. Sudecka 95-97, tel. (48) 71-889-57-00, fax: 48 71 88 95 714, e-mail: tok@tauron-pe.pl; www.tauron-pe.pl Adres do korespondencji: 44-100 Gliwice, ul. Barlickiego 2 osobowo-płacowa 992700/6116/36/2013/WJ/1
Rejon Energetyczny Gliwice - GZE Spółka z o.o./n41-100 Gliwice,/nul. Myśliwska 6 Tauron Obsługa Klienta Spółka z o.o. z siedzibą 53-128 Wrocław, ul. Sudecka 95-97, tel. (48) 71-889-57-00, fax: 48 71 88 95 714,/ne-mail: tok@tauron-pe.pl;/nwww.tauron-pe.pl/nAdres do korespondencji: 44-100 Gliwice, ul. Barlickiego 2 osoowo-płacowa 992700/6116/36/2013/WJ/1
PROGRESS - Zbigniew Bekalarski w upadłości likwidacyjnej/n60-352 Poznań,/nul. Grunwaldzka 55 paw. 18/19 Spółka Doradztwa Podatkowego ULMEX Spółka z o.o. 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Zielona 14 tel/fax. (62) 736-00-36, 738-55-32, tel. kom. 0604-921-085 www.ulmex.com.pl e-mail: ulmex@ulmex.com.pl osobowo-płacowa z lat 1999-2009,/npozostała dokumentcja z lat 1992-2009 992700/6116/16/2012/SAK/4
STETT - POL Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej/n61-248 Poznań,/nul. Dziadoszańska 10 Spółka Doradztwa Podatkowego ULMEX Spółka z o.o. 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Zielona 14 tel/fax. (62) 736-00-36, 738-55-32, tel. kom. 0604-921-085 www.ulmex.com.pl e-mail: ulmex@ulmex.com.pl osobowo-płacowa z lat 2007-2011,/npozostała dokumentacja z lat 2006-2011 992700/6116/16/2012/SAK/4
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ALEX-KRT Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej /n63-012 Dominowo,/nul. Sportowa 10a Spółka Doradztwa Podatkowego ULMEX Spółka z o.o. 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Zielona 14 tel/fax. (62) 736-00-36, 738-55-32, tel. kom. 0604-921-085 www.ulmex.com.pl e-mail: ulmex@ulmex.com.pl osobowo-płacowa z lat 1994-2012,/npozostała dokumentacja z lat 1994-2012 992700/6116/16/2012/SAK/4
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w likwidacji, 56-500 Syców, ul. Kaliska 10 Spółka Doradztwa Podatkowego ULMEX Spółka z o.o. 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Zielona 14 tel/fax. (62) 736-00-36, 738-55-32, tel. kom. 0604-921-085 www.ulmex.com.pl e-mail: ulmex@ulmex.com.pl osobowo-płacowa 992700/6116/16/2012/SAK/4
HARTMANN Spółka z o.o. w likwidacji/n64-140 Włoszczakowice,/nul. Kurpińskiego 33 Spółka Doradztwa Podatkowego ULMEX Spółka z o.o. 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Zielona 14 tel/fax. (62) 736-00-36, 738-55-32, tel. kom. 0604-921-085 www.ulmex.com.pl e-mail: ulmex@ulmex.com.pl osobowo-płacowa z lat 2004-2010,/npozostała dokumentacja z lat 2004-2011 992700/6116/16/2012/SAK/4
HOBEX Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej/n50-374 Wrocław,/nul. Cypriana Kamila Norwida 18 Spółka Doradztwa Podatkowego ULMEX Spółka z o.o. 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Zielona 14 tel/fax. (62) 736-00-36, 738-55-32, tel. kom. 0604-921-085 www.ulmex.com.pl e-mail: ulmex@ulmex.com.pl osobowo-płacowa z lat 2004-2010,/npozostała dokumentacja z lat 2003-2011 992700/6116/16/2012/SAK/4
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w likwidacji/n49-313 Lubsza,/nul. Brzeska 3a Spółka Doradztwa Podatkowego ULMEX Spółka z o.o. 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Zielona 14 tel/fax. (62) 736-00-36, 738-55-32, tel. kom. 0604-921-085 www.ulmex.com.pl e-mail: ulmex@ulmex.com.pl płacowa z lat 1997-2011, pozostała dokumentacja z lat 1976-2010 992700/6116/16/2012/SAK/4
TECHMAX INSTALACJE Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej /n51-649 Wrocław,/nul. Bacciarellego 54 Spółka Doradztwa Podatkowego ULMEX Spółka z o.o. 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Zielona 14 tel/fax. (62) 736-00-36, 738-55-32, tel. kom. 0604-921-085 www.ulmex.com.pl e-mail: ulmex@ulmex.com.pl brak osobowo-płacowej,/npozostała dokumentacja z lat 2006-2012 992700/6116/16/2012/SAK/4
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Turystyczne /n64-100 Leszno, ul. Słowiańska 30 RiM Archiwum II Sp. z o.o., ul.Spółdzielcza 2, 64-100 LESZNO, tel: (65) 529-93-55 osobowa z lat 1951-2002,/nlisty płac z lat 1978-2002 992700/6116/25/2013/SAK/WJ
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "FRUTTA" Spółka z o.o./nul. Mickiewicza 29,/n40-085 Katowice Acta Nova sp. z o.o., ul. Bandurskiego 96/3, 71-685 Szczecin, tel./fax (91) 422 33 25 tel. (91) 312-30-70 Biuro i Składnica akt: ul. Migdałowa 3a, 72-003 Dobra Szczecińska tel. (91) 422-33-25 www.actanova.pl e-mail: biuro@actanova.pl osobowo-płacowa 992700/6116/52/2012/SAK/WJ/2
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MARS" Spółka z o.o./nul. Dehnelów 40,/n41-250 Czeladź Acta Nova sp. z o.o., ul. Bandurskiego 96/3, 71-685 Szczecin, tel./fax (91) 422 33 25 tel. (91) 312-30-70 Biuro i Składnica akt: ul. Migdałowa 3a, 72-003 Dobra Szczecińska tel. (91) 422-33-25 www.actanova.pl e-mail: biuro@actanova.pl osobowo-płacowa 992700/6116/52/2012/SAK/WJ/2
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Budownictwa "PODŁĘŻE" w likwidacji/nul. Martyniaków,/nJaworzno Acta Nova sp. z o.o., ul. Bandurskiego 96/3, 71-685 Szczecin, tel./fax (91) 422 33 25 tel. (91) 312-30-70 Biuro i Składnica akt: ul. Migdałowa 3a, 72-003 Dobra Szczecińska tel. (91) 422-33-25 www.actanova.pl e-mail: biuro@actanova.pl osobowo-płacowa 992700/6116/52/2012/SAK/WJ/2
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe UNISIL Spółka z o.o./nul. Wyzwolenia 2,/n41-103 Siemianowice Śląskie Acta Nova sp. z o.o., ul. Bandurskiego 96/3, 71-685 Szczecin, tel./fax (91) 422 33 25 tel. (91) 312-30-70 Biuro i Składnica akt: ul. Migdałowa 3a, 72-003 Dobra Szczecińska tel. (91) 422-33-25 www.actanova.pl e-mail: biuro@actanova.pl osobowo-płacowa 992700/6116/52/2012/SAK/WJ/2
Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. 22 Lipca w Wilczynie Leśnym b.pow. trzebnicki Archiwum Państwowe we Wrocławiu 869 1954-1956 Księgi rozlicz. z prac. i ewidencji dniówek obrach., niekompletne
Spółdzielnia Kółek Rolniczych /n42-460 Mierzęcice Acta Nova sp. z o.o., ul. Bandurskiego 96/3, 71-685 Szczecin, tel./fax (91) 422 33 25 tel. (91) 312-30-70 Biuro i Składnica akt: ul. Migdałowa 3a, 72-003 Dobra Szczecińska tel. (91) 422-33-25 www.actanova.pl e-mail: biuro@actanova.pl osobowo-płacowa 992700/6116/52/2012/SAK/WJ/2