Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
MGB METRO Group Buying Polska Spółka z o.o. w likwidacji i Spółka Komandytowa w likwidacji, 02-183 Warszawa, Al. Krakowska 61 Iron Mountain Polska Spółka z o.o., ul. Regulska 2, Reguły k/Warszawy, 05-820 Piastów, tel. 48 785 190 105 - mobile, 48 22 43-35-531 - office, fax: 48 22 43-35-267; e-mail: Magdalena.Tatarkowska@ironmountain.pl 1997-2009 osobowo-płacowa 992700/611/296/2016-SAK; UNP: 2016-00042122
Mitsui Plastic Polska Spółka z o.o. w likwidacji, 00-863 Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79 Iron Mountain Polska Spółka z o.o., ul. Regulska 2, Reguły k/Warszawy, 05-820 Piastów, tel. 48 785 190 105 - mobile, 48 22 43-35-531 - office, fax: 48 22 43-35-267; e-mail: Magdalena.Tatarkowska@ironmountain.pl 2001-2007 osobowo-płacowa 992700/611/296/2016-SAK; UNP: 2016-00042122
Sepurec Spółka z o.o. w likwidacji,/n20-950 Lublin,/nul. I Armii Wojska Polskiego 3/29 Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u, Spółka z o.o., 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel/fax: (081) 880-50-04, tel: 0609 481 613 www.transprin.pl osobowo-płacowa 992700/6116/6/2012/SAK
Hurtowe Centrum Szkła i Ceramiki "Gemma" Spółka z o.o. w likwidacji, /n35-205 Rzeszów,/nul. Wspólna 3 Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u, Spółka z o.o., 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel/fax: (081) 880-50-04, tel: 0609 481 613 www.transprin.pl osobowo-płacowa 992700/6116/6/2012/SAK
Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe "PROTHAN" S.A. /n41-400 Mysłowice, ul. Piastowska 14/6 Archiwum Państwowe w Katowicach 40-145 Katowice, ul. Józefowska 104 Sekretariat tel. (32) 208-78-01 lub -02; Fax: 32 208-78-05; Biuro Obsługi Interesantów tel. (32) 208-78-55 kancelaria@katowice.ap.gov.pl; www.katowice.ap.gov.pl osobowa z lat 1988-2008,/npłacowa z lat 1992-2008 992700/6116/15/2012/SAK/WJ
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Chemoplastpol Spółka z o.o., 31-752 Kraków, ul. Makszyńskiego 17 Iron Mountain Polska Spółka z o.o., ul. Regulska 2, Reguły k/Warszawy, 05-820 Piastów, tel. 48 785 190 105 - mobile, 48 22 43-35-531 - office, fax: 48 22 43-35-267; e-mail: Magdalena.Tatarkowska@ironmountain.pl 2001-2006 osobowo-płacowa 992700/611/296/2016-SAK; UNP: 2016-00042122
Zakłady Mięsne "ELMEAT" S.A./n82-300 Elbląg, ul. Mazurska 15A Archiwum-Digitalizacja TERRA Spółka z o.o. ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry tel. (61) 810-66-73, fax. (61) 810-59-20, e-mail: sekretariat.terra@gmail.com akta osobowe z lat 1949-2007,/nlisty płac z lat 1992-1994 i 1997-2005,/nlisty płac uczniowie z lat 1990-1993, listy płac dodatkowe, jubileuszówki z lat 1990-1994 992700/6116/61/2013/SAK/WJ
Zakład Przemysłu Odzieżowego "TRUSO"/n82-300 Elbląg, ul. Odzieżowa Archiwum-Digitalizacja TERRA Spółka z o.o. ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry tel. (61) 810-66-73, fax. (61) 810-59-20, e-mail: sekretariat.terra@gmail.com dokumentacja osobowa 5 osób, wykaz pracowników zwolnionych lata 1948-1977 i 1978-1996, listy płac z roku 1997 992700/6116/29/2013/SAK/WJ
Zakład Handlowy ELZANAS Spółka z o.o. w upadłości/n82-300 Elbląg, ul. Dojazdowa 14 Archiwum-Digitalizacja TERRA Spółka z o.o. ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry tel. (61) 810-66-73, fax. (61) 810-59-20, e-mail: sekretariat.terra@gmail.com 1996-2005 dokumentacja płacowa 992700/6116/29/2013/SAK/WJ
Winiarnia "CRATER" Spółka z o.o./nGrabowo k/Kwidzyna Archiwum-Digitalizacja TERRA Spółka z o.o. ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry tel. (61) 810-66-73, fax. (61) 810-59-20, e-mail: sekretariat.terra@gmail.com akta osobowe z lat 1995-2000,/nkartoteki wynagrodzeń z lat 1998-1999,/nlisty płac z lat 1995-1999,/numowy zlecenia z lat 1990-1999,/ndeklaracje rozliczeniowe ZUS z lat 1996-1998 992700/6116/61/2013/SAK/WJ
TURBO-SERVICE Jacek Bański /n14-400 Pasłęk, ul. Westerplatte 37 Archiwum-Digitalizacja TERRA Spółka z o.o. ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry tel. (61) 810-66-73, fax. (61) 810-59-20, e-mail: sekretariat.terra@gmail.com akta osobowe w tym umowy o dzieło z lat 1997-2002,/nkartoteki wynagrodzeń z lat 1996-2001, 2003-2005,/nlisty płac z lat 1997-2007 992700/6116/29/2013/SAK/WJ
Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Inżynieryjne KATOWICE Spółka z o.o. w likwidacji, 40-772 Katowice, ul. Nad Strumieniem 3 Archiwum Państwowe w Katowicach 40-145 Katowice, ul. Józefowska 104 Sekretariat tel. (32) 208-78-01 lub -02; Fax: 32 208-78-05; Biuro Obsługi Interesantów tel. (32) 208-78-55 kancelaria@katowice.ap.gov.pl; www.katowice.ap.gov.pl 1996-2012 osobowa 992700/6116/15/2012/SAK/WJ/2
TORIS Spółka z o.o./n14-200 Iława, ul. Dąbrowskiego 23 Archiwum-Digitalizacja TERRA Spółka z o.o. ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry tel. (61) 810-66-73, fax. (61) 810-59-20, e-mail: sekretariat.terra@gmail.com akta osobowe z lat 1998-2005,/nkartoteki wynagrodzeń i listy płac z lat 2006-2008 992700/6116/29/2013/SAK/WJ
METOBO Spółka z o.o. Sklepy Sportowe/nWarszawa EMIKS Składnica Akt Sp. z o.o., 20-234 Lublin, ul. Mełgiewska 152,tel: (81) 749-65-60,/nfax 81 749-65-61, /ne-mail: emiks@emiks.pl,/nwww.emiks.pl akta 992700/6116/3/2013/SAK/WJ
Geokart Projekt Spółka z o.o., 01-402 Warszawa, ul. Ciołka 12 Iron Mountain Polska Spółka z o.o., ul. Regulska 2, Reguły k/Warszawy, 05-820 Piastów, tel. 48 785 190 105 - mobile, 48 22 43-35-531 - office, fax: 48 22 43-35-267; e-mail: Magdalena.Tatarkowska@ironmountain.pl 1991-2008 osobowo-płacowa 992700/611/296/2016-SAK; UNP: 2016-00042122
Szpitalewski Spółka z o.o. w likwidacji,/n47-300 Steblów,/nul. Ligonia 5 Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u, Spółka z o.o., 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel/fax: (081) 880-50-04, tel: 0609 481 613 www.transprin.pl osobowo-płacowa 992700/6116/6/2012/SAK
Stocznia Elbląg Spółka z o.o., 82-300 Elbląg, ul. Browarna 83 Archiwum-Digitalizacja TERRA Spółka z o.o. ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry tel. (61) 810-66-73, fax. (61) 810-59-20, e-mail: sekretariat.terra@gmail.com 1945-2004 akta osobowe z lat 1945-2003, kartoteki wynagrodzeń z lat 1978-2003, karty zasiłkowe z lat 1980-2004, listy płac z lat 1978-2001 992700/6116/29/2013/SAK/WJ
Spółdzielnia Pracy Rybołówstwa Morskiego im. M. Kopernika /n14-530 Frombork Archiwum-Digitalizacja TERRA Spółka z o.o. ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry tel. (61) 810-66-73, fax. (61) 810-59-20, e-mail: sekretariat.terra@gmail.com akta osobowe z lat 1954-2006,/nkartoteki wynagrodzeń z lat 1959-2006,/nkarty zasiłkowe z lat 1995-listy płac z lat 1968-2006,/n 992700/6116/29/2013/SAK/WJ
Schumacher Polska Spółka z o.o./n14-260 Lubawa, ul. Kopernika 67 Archiwum-Digitalizacja TERRA Spółka z o.o. ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry tel. (61) 810-66-73, fax. (61) 810-59-20, e-mail: sekretariat.terra@gmail.com akta osobowe i kartoteki wynagrodzeń z lat 1993-2007,/nlisty płac umowy zlecenia z lat 1993-2006,/numowy o dzieło i zlecenia z lat 1999-2007 992700/6116/29/2013/SAK/WJ
Rolnicza Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu Samopomoc Chłopska Malbork Archiwum INWEST-EKO-SYSTEM Spółka z o.o., 82-300 Elbląg, ul. Łęczycka 24i, tel. (55) 641-99-36, fax (55) 648 69 85 akta osobowe z lat 1990-2006, deklaracje rozliczeniowe ZUS z lat 1999-2010, kartoteki zarobkowe z lat 2008-2011, listy płac z lat 1990-2010 992700/6116/61/2013/SAK/WJ