Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Galon Spółka z o.o./n14-100 Ostróda, ul. Hurtowa 11 Archiwum-Digitalizacja TERRA Spółka z o.o. ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry tel. (61) 810-66-73, fax. (61) 810-59-20, e-mail: sekretariat.terra@gmail.com akta osobowe z lat 1992-2007,/nkartoteki wynagrodzeń z lat 1994-2007,/nlisty płac i karty zasiłkowe z lat 1995-2007,/nRp-7 z lat 1994-2006 992700/6116/29/2013/SAK/WJ
Energetyka Cieplna "HALEX" Spółka z o.o./n82-440 Dzierzgoń, Osiedle Krasickiego 2 Archiwum-Digitalizacja TERRA Spółka z o.o. ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry tel. (61) 810-66-73, fax. (61) 810-59-20, e-mail: sekretariat.terra@gmail.com akta osobowe, listy płac i kartoteki wynagrodzeń z lat 1976-2001,/nkarty zasiłkowe z lat 1990-2001/n 992700/6116/29/2013/SAK/WJ
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ELZAM w upadłości 82-300 Elbląg, ul. Grunwaldzka 2 Archiwum-Digitalizacja TERRA Spółka z o.o. ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry tel. (61) 810-66-73, fax. (61) 810-59-20, e-mail: sekretariat.terra@gmail.com 1997-2002 listy płac 992700/6116/29/2013/SAK/WJ
ELROM Spółka z o.o./nWarszawa, ul. Złotego Smoka 25 Archiwum-Digitalizacja TERRA Spółka z o.o. ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry tel. (61) 810-66-73, fax. (61) 810-59-20, e-mail: sekretariat.terra@gmail.com akta osobowe z lat 1999-2005,/nzasiłki i umowy zlecenia z lat 2000-2005 992700/6116/29/2013/SAK/WJ
Elbląskie Stowarzyszenie Rozwoju Szkolnictwa Wyższego/n82-300 Elbląg, ul. Wodna 1 Archiwum-Digitalizacja TERRA Spółka z o.o. ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry tel. (61) 810-66-73, fax. (61) 810-59-20, e-mail: sekretariat.terra@gmail.com akta osobowe z lat 2000-2008,/ndokumentacja płacowa listy płac z lat 1999-2008,/numowy zlcenia i o dzieło z lat 1999-2007/n 992700/6116/29/2013/SAK/WJ
EFS - Fundacja Europejska/nFundusz Społeczny/nWieś XXI wieku/nPakosze Archiwum-Digitalizacja TERRA Spółka z o.o. ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry tel. (61) 810-66-73, fax. (61) 810-59-20, e-mail: sekretariat.terra@gmail.com akta osobowe z lat 2001-2009,/nkartoteki zarobkowe i isty płac z lat 2006-2009/n 992700/6116/29/2013/SAK/WJ/1
BRODMAR W. Brodnicki i Spółka/n14-100 Ostróda, ul. Olszyńska 19 Archiwum-Digitalizacja TERRA Spółka z o.o. ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry tel. (61) 810-66-73, fax. (61) 810-59-20, e-mail: sekretariat.terra@gmail.com akta osobowe z lat 1992-1994,/ndokkumentacja płacowa z lat 1992-1994 992700/6116/29/2013/SAK/WJ/1
Badex Nasiona Spółka z o.o./nGronowo Elbląskie Archiwum-Digitalizacja TERRA Spółka z o.o. ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry tel. (61) 810-66-73, fax. (61) 810-59-20, e-mail: sekretariat.terra@gmail.com 2000-2006 akta osobowe,kartoteki wynagrodzeń, listy płac 992700/6116/29/2013/SAK/WJ
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg, Mostów i Robót Inżynieryjnych "BUDROMOST" Spółka z o.o./n14-100 Ostróda, Górka 3d Archiwum-Digitalizacja TERRA Spółka z o.o. ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry tel. (61) 810-66-73, fax. (61) 810-59-20, e-mail: sekretariat.terra@gmail.com 1991-2013 dokumentacja osobowa, katoteki wynagrodzeń, karty zasiłkowe;/nponadto listy płac za okres od 1991.04. do 1996.03. oraz 1997-2013 002700/6116/29/2013/SAK/WJ
Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza “Wolność” w Klonowie Archiwum Państwowe w Toruniu 521/II 1956-1957 1953-1954 Księga rozliczeń Ewidencja członków
AGRO-SÓJKI Spółka z o.o./n14-411 Rychliki Archiwum-Digitalizacja TERRA Spółka z o.o. ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry tel. (61) 810-66-73, fax. (61) 810-59-20, e-mail: sekretariat.terra@gmail.com akta osobowe z lat 1995-2000,/ndokumentacja płacowa z lat 1995-1998,/n 992700/6116/29/2013/SAK/WJ
Radi Spółka z o.o. w likwidacji,/n47-320 Obrowiec,/nul. Krapkowicka 63 Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u, Spółka z o.o., 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel/fax: (081) 880-50-04, tel: 0609 481 613 www.transprin.pl osobowo-płacowa 992700/6116/6/2012/SAK
LIFESTYLES POLAND Spółka z o.o. - 40-514 Katowice, ul. Ceglana 71 Biuro-LAND Sp. z o.o. 43-603 Jaworzno, ul. Wojska Polskiego 2F; tel. +48 (032) 317 27 00; fax +48 (032) 317 27 28 ; e-mail: bok@biuroland.eu; www.biuroland.eu 01.03.2000 r. - 20.09.2011 r. Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/81/2017-SAK UNP: 2017-00146489
TRADEX JB Spółka z o.o./nMikołajki Pomorskie Archiwum-Digitalizacja TERRA Spółka z o.o. ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry tel. (61) 810-66-73, fax. (61) 810-59-20, e-mail: sekretariat.terra@gmail.com osobowo-płacowa 992700/6116/61/2013/SAK/WJ
MAZURSKA FABRYKA URZĄDZEŃ MAFAG S.A./n14-300 Morąg, ul. Przemysłowa 21 Archiwum-Digitalizacja TERRA Spółka z o.o. ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry tel. (61) 810-66-73, fax. (61) 810-59-20, e-mail: sekretariat.terra@gmail.com akta osobowe z lat 1984-2004,/nkartoteki zarobkowe z lat 1984-1995 i 2000-2006,/nlisty płac z lat 2000-2006 992700/6116/29/2013/SAK/WJ
"MALPLAST Spółka Cywilna Elektrostatyczne Powlekanie Metali/n62-002 Jelonek,/nul. Topolowa 4 Archiwum-Digitalizacja TERRA Spółka z o.o. ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry tel. (61) 810-66-73, fax. (61) 810-59-20, e-mail: sekretariat.terra@gmail.com 1991-2013 osobowo-płacowa 992700/6116/29/2013/SAK/WJ
Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych Budownictwa/n20-337 Lublin,./nul. Pogodna 36 Archiwum-Digitalizacja TERRA Spółka z o.o. ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry tel. (61) 810-66-73, fax. (61) 810-59-20, e-mail: sekretariat.terra@gmail.com osobowo-płacowa z lat 1974-1990 992700/6116/29/2013/SAK/WJ
Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych i Socjalnych Spółka z o.o,./n20-337 Lublin, /nul. Pogodna 36 Archiwum-Digitalizacja TERRA Spółka z o.o. ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry tel. (61) 810-66-73, fax. (61) 810-59-20, e-mail: sekretariat.terra@gmail.com 1990-2000 osobowo-płacowa 992700/6116/29/2013/SAK/WJ
Hotel Polonia Spółka z o.o./n20-337 Lublin,/nul. Pogodna 36 Archiwum-Digitalizacja TERRA Spółka z o.o. ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry tel. (61) 810-66-73, fax. (61) 810-59-20, e-mail: sekretariat.terra@gmail.com 2000-2007 osobowo-płacowa 992700/6116/29/2013/SAK/WJ
PHU Polonia Spółka z o.o./n20-327 Lublin,/nul. Wrońska 5E Archiwum-Digitalizacja TERRA Spółka z o.o. ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry tel. (61) 810-66-73, fax. (61) 810-59-20, e-mail: sekretariat.terra@gmail.com 2001-2013 osobowo-płacowa 992700/6116/29/2013/SAK/WJ