Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
PRKOP KOMOBEX - Częstochowa , ul. Dekabrystów 41 INWAR S.A., 98-200 Sieradz, ul. Juliana Tuwima 4, e-mail: archiwizacja@inwar.pl, tel. 43 82-70-750, 609 805 724; 724 774 724 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/1987/2019-SAK; UNP: 2019-00382814
INVAR INTEGRACJE Spółka z o.o., 98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 102 INWAR S.A., 98-200 Sieradz, ul. Juliana Tuwima 4, e-mail: archiwizacja@inwar.pl, tel. 43 82-70-750, 609 805 724; 724 774 724 2001-2007 osobowo-płacowa 992700/611/1987/2016-SAK-WJ; UNP: 2016-00250278
INVAR ELEKTRONICS Spółka z o.o., 98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 102 INWAR S.A., 98-200 Sieradz, ul. Juliana Tuwima 4, e-mail: archiwizacja@inwar.pl, tel. 43 82-70-750, 609 805 724; 724 774 724 1998-2009 osobowo-płacowa 992700/611/1987/2016-SAK-WJ; UNP: 2016-00250278
Spółdzielnia Transportu Ogrodniczego - Rzeszów, ul. Leszczyńskiego 3 Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska - Dymów, ul. Rynek 7A; tel. 16 6521052 Kartoteki wynagrodzeń za lata 1969-1995; listy płac oryginały za lata 1996-2000; listy płac kopie za lata 1969-1989 992700/611/117/2019; UNP:2019-00346336
Powszechna Spółdzielnia Spożywców w likwidacji - Solec Kujawski , ul. Bydgoska 4 "DAWART" Spółka z o.o. 85-734 - Bydgoszcz ul. Boczna 2 Akta osobowe i płacowe z lat 1986 - 2019 992700/611/899/2015-SAK; UNP:2019-00311154
Stowarzyszenie Użytkowników Osiedlowej Telewizji Satelitarnej RAD SAT 2 - Łódź, ul. 11-go Listopada 77/32 ARCHIVIA – usługi archiwistyczne i historyczne Jakub Lutosławski, Michał Łakomiec spółka jawna, ul. Rojna 48/81, 91-134 Łódź, tel. 79 369-71-53. Miejsce przechowywania dokumentacji: Łódź, ul. Gliniana 61, adres mailowy: biuro@archivia.com.pl, www.archivia.com Akta osobowe pracowników, umowy zlecenia z lat 1998-2019; Listy płac z lat 1998-2019 992700/611/126/2015-SAK; UNP: 2019:00311177; UNP: 2019-00503990
Kutnowskie Zakłady Drobiarskie EXDROB Spółka Akcyjna - Kutno, ul. Mickiewicza 108; (wcześniejsze nazwy: Zakład Drobiarski w Kutnie; Zakłady Jajczarsko-Drobiarskie w Kutnie z siedziną: Kutno, ul. Mickiewicza 70; Oddział Wylęgu Drobiu w Łęczycy - Łęczyca, ul. Mickiewicza 8) ARCHIVIA – usługi archiwistyczne i historyczne Jakub Lutosławski, Michał Łakomiec spółka jawna, ul. Rojna 48/81, 91-134 Łódź, tel. 79 369-71-53. Miejsce przechowywania dokumentacji: Łódź, ul. Gliniana 61, adres mailowy: biuro@archivia.com.pl, www.archivia.com Akta osobowe z lat 1947-2021; dokumentacja płacowa: 1978-2021 992700 611/126/2015-SAK; UNP: 2019-00311177
Przedsiębiorstwo BAKMED Podkorski, Świątek Spółka Jawna - Łódź, ul. Gojawiczyńska 1/3 (wcześniejsza nazwa: Przedsiębiorstwo BAKMED - Spółka Cywilna) ARCHIVIA – usługi archiwistyczne i historyczne Jakub Lutosławski, Michał Łakomiec spółka jawna, ul. Rojna 48/81, 91-134 Łódź, tel. 79 369-71-53. Miejsce przechowywania dokumentacji: Łódź, ul. Gliniana 61, adres mailowy: biuro@archivia.com.pl, www.archivia.com AKta osobowe z lat 1995-2015; Listy płac, kartoteki wynagrodzeń z lat 1995-2017 992700/611/126/2015-SAK; UNP: 2019-0031177
INSTAL Rzeszów Sp. z o.o. w upadłości w Rzeszowie - Rzeszów, ul. Reja 9 (poprzednie nazwy: INSTAL-Rzeszów Zakład Produkcji Zbiorników Sp. z o.o. - Rzeszów, ul. M. Konopnickiej 18 od 2010 do 2012; Instal Rzeszów Sp. z o.o. - od 2012 do 2016) Składnica Akt KLE Sp. z o.o. w Jaśle, ul. Towarowa 29; 38-200 Jasło www.skladnicaaktkle.pl Dokumentacja osobowo-płacowa z lat 2010-2017 992700/611/SAK; UNP: 2019 - 00364769
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe TARNOKOP S.A. w likwidacji w Tarnowie (poprzednie nazwy: Wytwórnia obcasów i kopyt im. J. Krasickiego w Tarnowie 1958-1977; Zakłady Artykułów Pomocniczych Przemysłu Skórzanego TARNOKOP od 1977-1993; Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe TARNOKOP S.A. 1993-2008) Składnica Akt KLE Sp. z o.o. w Jaśle, ul. Towarowa 29; 38-200 Jasło www.skladnicaaktkle.pl Dokumentacja osobowo-płacowa z lat 1968-2010 992700/611/208/2016-SAK; 2019-00364769
Płockie Zakłady Drobiarskie SADROB Spółka Akcyjna (przejęte przez Kutnowskie Zakłady Drobiarskie EXRDOB S.A.) - Płock, ul. Bielska 57 ( wcześniejsze nazwy: Zakład Jajczarsko-Drobiarski w Płocku i Zakład Transportu W Płocku; Oddziału: Zakład Wylęgu Drobiu w Sierpcu; Zakład Wylęgu Drobiu w Gostyniu ARCHIVIA – usługi archiwistyczne i historyczne Jakub Lutosławski, Michał Łakomiec spółka jawna, ul. Rojna 48/81, 91-134 Łódź, tel. 79 369-71-53. Miejsce przechowywania dokumentacji: Łódź, ul. Gliniana 61, adres mailowy: biuro@archivia.com.pl, www.archivia.com 992700/611/126/2015-SAK;UNP: 2019-00311177
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOTERM Sp. z oo. w likwidacji - Jastrzębie Zdrój, ul. Węglowa 4 BREWET Spółka z o.o., Gliwice, ul. Wiślana 40; tel./fax 32 231 31 60; e-mail: biuro@brewet.pl Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/2327/2016-SAK; UNP:2019-00336137
Wytwórczo-Usługowa Spółdzielnia Pracy w Ostrowie Wielkopolskim w likwidacji - Ostrów Wielkopolski, ul. Wiejska 2 Archiwum Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim – Ostrów Wielkopolski , ul. Krotoszyńska 161; sekretariat.archiwum@gmail.com; tel. 880 855 411 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/2008/2018; UNP:20019-00287346
STATESTRONG Polska Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej - Warszwa, u. Farbiarska 22 Archiwum Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim – Ostrów Wielkopolski , ul. Krotoszyńska 161; sekretariat.archiwum@gmail.com; tel. 880 855 411 Dokumentacja kadrowo-płacowa 992700/611/2008/2018; UNP:20019-00287346
Przedsiębiorstwo Izoterma Sp. z o.o. w likwidacj z siedzibą w Jeleniej Górze - Jelenia Góra, ul. Wyspiańskiego 57 Archiwum Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim – Ostrów Wielkopolski , ul. Krotoszyńska 161; sekretariat.archiwum@gmail.com; tel. 880 855 411 Dokumentacja kadrowo płacowa 992700/611/2008/2018; UNP:20019-00287346
Dziecięce Centrum Edukacyjno-Sportowe Tomaszewski Bohdan w upadłości likwidacyjnej - Wrocław, ul. Przyjaźni 38 a Archiwum Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim – Ostrów Wielkopolski , ul. Krotoszyńska 161; sekretariat.archiwum@gmail.com; tel. 880 855 411 Archiwum Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim – Ostrów Wielkopolski , ul. Krotoszyńska 161; sekretariat.archiwum@gmail.com; tel. 880 855 411 Dokumentacja kadrowo-płacowa 992700/611/2008/2018; UNP:20019-00287346
Magic Movies Sp. z o.o. - Warszawa, ul. Wielicka 38/57 ARCHIVIA – usługi archiwistyczne i historyczne Jakub Lutosławski, Michał Łakomiec spółka jawna, ul. Rojna 48/81, 91-134 Łódź, tel. 79 369-71-53. Miejsce przechowywania dokumentacji: Łódź, ul. Gliniana 61, adres mailowy: biuro@archivia.com.pl, www.archivia.com 2002-2007 Dokumentacja osobowa i płacowa z lat 2002-2007 992700/611/126/2015-SAK; UNP: 2019-00285143
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe - Lublin EMIKS SKŁADNICA AKT Sp. z o.o., Lublin, ul. Mełgiewska 152, tel. 81 749 65 60; fax 81 749 65 61; e-mail: emiks-lublin@op.pl; www.emiks.pl Dokumentacja z lat 2010-2018 992700/611/960/2015-SAK; UNP: 2019-00285210
Bookland.net Sp. z o.o. - Warszawa EMIKS SKŁADNICA AKT Sp. z o.o., Lublin, ul. Mełgiewska 152, tel. 81 749 65 60; fax 81 749 65 61; e-mail: emiks-lublin@op.pl; www.emiks.pl Dokumentacja z lat 2005-2017 992700/611/960/2015-SAK; UNP: 2019-00285210
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. - Hrubieszów EMIKS SKŁADNICA AKT Sp. z o.o., Lublin, ul. Mełgiewska 152, tel. 81 749 65 60; fax 81 749 65 61; e-mail: emiks-lublin@op.pl; www.emiks.pl Dokumentacja z lat 1996-2018 992700/611/960/2015-SAK; UNP: 2019-00285210