Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska - Czerwieńsk; ul. Chrobrego 11 PERFEKCJA ARCHIWUM Sp. z o.o. – 65-775 Zielona Góra, ul. Zacisze 16 A; Składnica Akt Świebodzin, ul. Wałowa 26; tel. 68 3822 115 1966-2016 dikumentacja osobowo-placowa z lat 1966 - 2016 992700/611/62/2015-SAK, UNP: 2017-00035081
ZOO SAFARI Świerkocin Sp. z o.o. - Witnica, Świerkocin 74A PERFEKCJA ARCHIWUM Sp. z o.o. – 65-775 Zielona Góra, ul. Zacisze 16 A; Składnica Akt Świebodzin, ul. Wałowa 26; tel. 68 3822 115 1996-2015 Dokumentacja osobowo-płacowa z lat 1996-2015 992700/611/62/2015-SAK, UNP: 2017-00035081
Spółdzielnia Pracy " LUKSMET" - Zielona Góra, ul. Kręta 4 PERFEKCJA ARCHIWUM Sp. z o.o. – 65-775 Zielona Góra, ul. Zacisze 16 A; Składnica Akt Świebodzin, ul. Wałowa 26; tel. 68 3822 115 1961-2015 dokumentacja różna z lat 1961-2015 992700/611/62/2015-SAK, UNP: 2017-00035081
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "DEXTER" Sp.z o.o. PERFEKCJA ARCHIWUM Sp. z o.o. – 65-775 Zielona Góra, ul. Zacisze 16 A; Składnica Akt Świebodzin, ul. Wałowa 26; tel. 68 3822 115 2010-2014 Dokumentacja osobowo-płacowa z lat 2010-2014 992700/611/62/2015-SAK, UNP: 2017-00035081
Finanse KP Sp. z o.o. - Warszawa; ul. Korotyńskiego 26 A PERFEKCJA ARCHIWUM Sp. z o.o. – 65-775 Zielona Góra, ul. Zacisze 16 A; Składnica Akt Świebodzin, ul. Wałowa 26; tel. 68 3822 115 2011-2015 Dokumentacja osobowo-płacowa z lat 2011-2015 992700/611/62/2015-SAK, UNP: 2017-00035081
WEDDPOL Sp.z o.o. - Rzeszów; Al. J. Piłsudskiego 23a Składnica Akt "AR-POS" Sp. z o.o. _ Rzeszów, ul Zawiszy Czarnego 20F 1989 - 2014 dokumentacja osobowo-płacowa z lat 1989 - 2014 992700/611/962/2015/SAK
Warszawska Wytwórnia Wyrobów Elektromechanicznych A-31, Glina, pow. Otwock Oddział Archiwum Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Otwocku, 05-400 Otwock; ul. Górna 13; tel./fax 22 788 45 12; 22 788 53 66 992700/611/216/2017-SAK; UNP: 2017-00024720
Warszawska Wytwórnia Wyrobów Elektromechanicznych A-31, Warszawa, ul. Srebrna 9 Oddział Archiwum Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Otwocku, 05-400 Otwock; ul. Górna 13; tel./fax 22 788 45 12; 22 788 53 66 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/216/2017-SAK; UNP: 2017-00024720
Warszawska Wytwórnia Wyrobów Elektronowych, Warszawa, ul. Srebrna 9 Oddział Archiwum Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Otwocku, 05-400 Otwock; ul. Górna 13; tel./fax 22 788 45 12; 22 788 53 66 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/216/2017-SAK; UNP: 2017-00024720
Przymusowy Zarząd Państwowy Wytwórnia Elektromechaniczna, Wł. Pustoła, T. Frankowicz – S-ka, Warszawa, ul. Srebrna 9 Oddział Archiwum Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Otwocku, 05-400 Otwock; ul. Górna 13; tel./fax 22 788 45 12; 22 788 53 66 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/216/2017-SAK; UNP: 2017-00024720
Biuro Studiów i Projektów Techniki Jądrowej „PROATOM”, 03-216 Warszawa, ul. Modlińska 15 Biuro Projektowania Technologii i Organizacji Techniki „BIPROTOR”, Warszawa, ul. Modlińska 15 Oddział Archiwum Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Otwocku, 05-400 Otwock; ul. Górna 13; tel./fax 22 788 45 12; 22 788 53 66 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/216/2017-SAK; UNP: 2017-00024720
SPIER POLSKA Spółka z o.o. w likwidacji we Wrocławiu - Wrocław, ul. Robotnicza 68A Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Wrocław, ul. Pomorska 2 - tel. 71 328-81-01; 71 328 83 95; fax 71 328-80-45; e-mail: sekretariat@ap.wroc.pl akta osobowe z lat 1993-2009; dokumentacja placowa z lat 2006-2009 992700/611/180/2015-SAK; UNP: 2017-00029816
MAER Spółka z o.o. spółka komandytowa we Wrocławiu - Wrocław,ul. Jerzego Treski 1 Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Wrocław, ul. Pomorska 2 - tel. 71 328-81-01; 71 328 83 95; fax 71 328-80-45; e-mail: sekretariat@ap.wroc.pl akta osobowe z lat 1992-2009 i dokumentacja płacowa z lat 1992-2010 992700/611/180/2015-SAK; UNP: 2017-00029816
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe FANED Sp. z o.o. w likwidacji w Nowej Rudzie Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Wrocław, ul. Pomorska 2 - tel. 71 328-81-01; 71 328 83 95; fax 71 328-80-45; e-mail: sekretariat@ap.wroc.pl akta osobowe i dokumentacja płacowa z lat 1991-2016 Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Wrocław, ul. Pomorska 2 - tel. 71 328-81-01; 71 328 83 95; fax 71 328-80-45; e-mail: sekretariat@ap.wroc.pl
Inter Job Katarzyna Rudak w Lublinie - Lublin ul. Cedrowa 11/11 Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Wrocław, ul. Pomorska 2 - tel. 71 328-81-01; 71 328 83 95; fax 71 328-80-45; e-mail: sekretariat@ap.wroc.pl akta osobowe z lat 2009-2013; dokumentacja płacowa z lat 2009-2013 992700/611/180/2015-SAK; UNP: 2017-00029816
Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. w likwidacji we Wrocławiu - Wrocław, ul. Kamienna 43/45 Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Wrocław, ul. Pomorska 2 - tel. 71 328-81-01; 71 328 83 95; fax 71 328-80-45; e-mail: sekretariat@ap.wroc.pl akta osobowe z lat 1995-2915; dokumentacja płacowa z lat 1995-2016 992700/611/180/2015-SAK; UNP: 2017-00029816
DROMARK Sp z o.o. - Rzeszów, ul. gen. J. Chłopickiego 3 "AR-POS" Sp. z o.o. - Rzeszów, ul. Zawiszy Czarnego 20 F 1997-2016 dokumentacja płacowa 992700/611/611/294/2016-SAK; UNP: 2017-00029867
Spółdzielnia Pracy "TWORZYGUM", Żyrardów, ul. Browarna 6 Oddział Archiwum Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Otwocku, 05-400 Otwock; ul. Górna 13; tel./fax 22 788 45 12; 22 788 53 66 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/216/2017-SAK; UNP: 2017-00024720
Spółdzielnia Pracy Wyrobów z Kauczuku Tworzyw Sztucznych "SPOŁECZNOŚĆ", Putka koło Grodziska Mazowieckiego Oddział Archiwum Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Otwocku, 05-400 Otwock; ul. Górna 13; tel./fax 22 788 45 12; 22 788 53 66 dokumentacja osobowo-placowa 992700/611/216/2017-SAK; UNP: 2017-00024720
Spółdzielnia Pracy "NADNARWIANKA" - Nowy Dwór Mazowiecki Oddział Archiwum Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Otwocku, 05-400 Otwock; ul. Górna 13; tel./fax 22 788 45 12; 22 788 53 66 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/216/2017-SAK; UNP: 2017-00024720