Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Spółdzielnia Usług Rolniczych /nDobre Miasto Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43B Olsztyn tel.(0-89) 533 14 73 akta osobowe,/ndokumentacja płacowa od 1966r. 992700/610A/26/2011/SEke
Spółdzielnia Ogrodniczo Pszczelarska w Mrągowie Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43B 10-410 Olsztyn tel/fax.(0-89) 533 14 73 osobowo-płacowa 992700/610A/26/2006/SEke
BUMAR-MRĄGOWO Spółka z o.o. - Mrągowo Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul. Lubelska 43B 10-410 Olsztyn tel/fax. (0-89) 533 14 73 osobowo-płacowa 992700/610A/26/2006/SEke
"EXTEM" Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej - Łaziska Górne, ul. Wyzwolenia 30 "ARCHIPAX" Sp. z o.o., 42-400 Zawiercie-Kromołów, ul. Żniwna 1 A, (032) 671-60-56, 509 783 648, 503 118 66 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/634/2015-SAK; UNP: 2017-00311366 (poprzedniki: 992700/610A/14/2007/SEke)
Stahl-Yacht BAU Romon Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej - Gliwice, ul. Chorzowska 72 "ARCHIPAX" Sp. z o.o., 42-400 Zawiercie-Kromołów, ul. Żniwna 1 A, (032) 671-60-56, 509 783 648, 503 118 66 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/634/2015-SAK; UNP: 2017-00311366 (poprzedniki: 992700/610A/14/2007/SEke
Maflow Polska Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej - Tychy, ul. Serdeczna 42 "ARCHIPAX" Sp. z o.o., 42-400 Zawiercie-Kromołów, ul. Żniwna 1 A, (032) 671-60-56, 509 783 648, 503 118 66 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/634/2015-SAK; UNP: 2017-00311366 (poprzedniki: 992700/610A/14/2007/SEke)
Basta Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej, ul. Wałbrzyska 11/91, 02-739 Warszawa Archiwum Państwowe m. st. Warszawy 00-270 Warszawa, ul. Krzywe Koło 7, tel. (22) 831-18-03, 635-92-42 i 43, fax. (22) 831-00-46 osobowa z lat 1991-2008, płacowa z lat 1991-2007 992700/610A/26/2009/SEke
Targetmedia Polska Spółka z o.o. w likwidacji, 00-203 Warszawa, ul. Bonifraterska 17 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 2007-2010 osobowa z lat , płacowa z lat 2007-2009 992700/610A/26/2009/SEKE; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Przedsiębiorstwo Handlu i Usług Projektowo-Realizacyjnych Budownictwa i Konserwacji Obiektów "BUDOCONS" Spółka z o.o. w likwidacji,/nul. Mrozowa 31A,/n31-752 Kraków Zakład Archiwalny/nSkładnica Akt Spółka z o.o./nul. Św. Krzyża 17 I. 24/n31-023 Kraków osobowo-płacowa 992700/610A/30/2009/SEke
"EUROCAR" Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej,/nCesarka 1,/n95-010 Stryków Archiwum Państwowe w Łodzi 91-415 Łódź, Pl. Wolności 1 tel. (48 42) 623-62-01, 632-02-02, 633-38-58, fax. (48 42) 632-02-11 www.lodz.ap.gov.pl, e-mail: kancelaria@lodz.ap.gov.pl osobowo-płacowa 992700/610A/21/2009/SEke
PPHU "GRACJA-KRAŚNIK" Spółka z o.o. w likwidacji/nAl. Niepodległości 6,/n23-210 Kraśnik Składnica Akt "POWIERNIK" Spółka z o.o., 37-464 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 13, Tel/fax: +48 15 844-55-01, e-mail: powiernik_san@poczta.onet.pl akta osobowe, karty wynagrodzeń i zasiłkowe z lat 1965-2010,/nlisty płac lat 2000-2010 992700/610A/3/2011/SEke
SENTIVISION POLSKA Spółka z o.o./n02-674 Warszawa,/nul. Marynarska 19A Archiwa Mazowieckie Spółka z o.o./nGlina,/nul. Lubelska 2A,/n05-430 Celestynów/ntel. (22) 780-09-00,/nfax.: (22) 789-79-88,/nwww.archiwamaz.pl,/ne-mail: sekretariat@archiwamaz.pl akta osobowe z lat 2002-2008 992700/610A/2/2010/SEke
JUVENEX Spółka z o.o. - 00-839 Warszawa, ul. Towarowa 30 lok. 12 Archiwa Mazowieckie Spółka z o.o. - Glina, ul. Lubelska 2A, 05-430 Celestynów, tel. (22) 780-09-00, fax.: (22) 789-79-88, www.archiwamaz.pl, sekretariat@archiwamaz.pl akta osobowe z lat 1991-2004 992700/610A/2/2010/SEKE
Krajowa Agencja Handlowa "SPOŁEM" Spółka z o.o./n02-548 Warszawa,/nul. Grażyny 13 Archiwa Mazowieckie Spółka z o.o./nGlina,/nul. Lubelska 2A,/n05-430 Celestynów/ntel. (22) 780-09-00,/nfax.: (22) 789-79-88,/nwww.archiwamaz.pl,/ne-mail: sekretariat@archiwamaz.pl akta osobowe z lat 1994-2007 992700/610A/2/2010/SEke
Zakład Handlu i Usług "SAJPOL" Spółka Jawna w likwidacji w Łodzi z siedzibą przy ul. Kaczeńcowej 10, /n91-214 Łódź Archiwum Państwowe w Łodzi 91-415 Łódź, Pl. Wolności 1 tel. (48 42) 623-62-01, 632-02-02, 633-38-58, fax. (48 42) 632-02-11 www.lodz.ap.gov.pl, e-mail: kancelaria@lodz.ap.gov.pl osobowo-płacowa 992700/610A/21/2009/SEke
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "REMBUD" Spółka z o.o. w Ełku,/nul. Kolonia 2,/n19-300 Ełk Archiwum Państwowe w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 69 tel./fax. 087 565-01-85 e-mail: archiwum@suwałki.ap.gov.pl osobowo-płacowa z lat 1995-2009 992700/610A/18/2009/SEke
Wydawnictwo Mikom Sp. z o.o. w likwidacji, 02-676 Warszawa, ul. Postępu 18 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1999-2006 osobowa z lat 1999-2006, płacowa z lat 1999-2005 992700/610A/26/2009/SEKE; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Towarzystwo Eksportowo-Importowe (TEI) MULTISOFT S.A. w Warszawie, 01-249 Warszawa, ul. Gizów 6 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1988-2010 osobowa z lat 1988-2007, płacowa z lat 1988-2010 992700/610A/18/2005/SEke; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
P.P.U.H. "DREW-DOM" O.O.U.H. Hanny Parczewskiej,/nPasym Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43 B /n10-410 Olsztyn /ntel.(0-89) 533 14 73 osobowo-płacowa 992700/26/2006/SEke
Zakład Szkutniczy "KŁOBUK" Elżbieta Kołakowska/nOstróda Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43 B /n10-410 Olsztyn /ntel.(0-89) 533 14 73 osobowo-płacowa 992700/26/2006/SEke