Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Spółdzielnia Pracy Kominiarzy, 02-459 Warszawa, ul. Jerzego Michałowicza 72 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1950-2010 osobowa z lat 1950-2010, płacowa z lat 1999-2010 992700/610A/18/2005/SEke; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Studio Leonardo /nSpółka z o.o. w likwidacji,/n43-100 Tychy,/nul. Mikołowska 148 Archiwum Państwowe w Katowicach ul. Józefowska 104, 40-145 Katowice, sekretariat tel. (032) 208-78-01 lub 02, fax. (032) 208-78-05, Biuro Obsługi Interesantów: tel.(032) 208-78-55 kancelaria@katowice.ap.gov.pl; www.katowice.ap.gov.pl osobowa z lat 1999-2006,/npłacowa z lat 2001-2004 992700/610A/7/2009/SEke
Spółdzielnia Inwalidów Przemysłu Lekkiego im. St. Staszica w upadłości/n27-500 Opatów,/nul. Leszka Czarnego 64 Składnica Akt "POWIERNIK" Spółka z o.o., 37-464 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 13, Tel/fax: +48 15 844-55-01, e-mail: powiernik_san@poczta.onet.pl osobowo-płacowa z lat 1953-1997 992700/610A/3/2011/SEke
AL-EX Zakład Pracy Chronionej Piotr Tomaszewski/n05-075 Wesoła,/nul. Wspólna 10 Archiwa Mazowieckie Spółka z o.o. Glina, ul. Lubelska 2A, 05-430 Celestynów tel. (22) 780-09-00, fax.: (22) 789-79-88, www.archiwamaz.pl, e-mail: sekretariat@archiwamaz.pl akta osobowe z lat 1991-2005 992700/610A/2/2010/SEke
Posnet Warszawa Spółka z o.o. w likwidacji, 02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33 Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek. tel.: 22 724 76 05 (w godz. 9.00-14.00), 22 724 74 89 wew. 255 (w godz. 8.15.-14.15), https://warszawa.ap.gov.pl/dokumentacja-osobowa-i-placowa/udostepnianie osobowo-płacowa z lat 2001-2011 992700/610A/10/2009/SEke
HFHN Machines Spółka z o.o. w upadłości,/nul. Pszczyńska 167,/n43-175 Wyry Zakład Obsługi Archiwalnej "ARPAD" Spółka z o.o. 32-329 Bolesław k/Olkusza Krzykawa 6-7 tel./fax (32) 642-47-80, tel. kom. 501-439-752 akta osobowo-płacowe z lat 2002-2010 992700/610A/1/2006/SEke
Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowo-Produkcyjne "TRANSBUD - OLKUSZ" Spółka z o.o. w likwidacji,/n32-300 Olkusz,/nul. Wspólna 1b Zakład Obsługi Archiwalnej/n"ARPAD" Spółka z o.o./n32-329 Bolesław k/Olkusza/nKrzykawa 6-7/ntel./fax (32) 642-47-80,/ntel. kom. 501-439-752 osobowo-płacowa z lat 1975-2011 992700/610A/1/2006/SEke
Obuwnicza Spółdzielnia Pracy "ZGODA" w likwidacji,/n42-500 Będzin,/nul. Zagórska 73 Zakład Obsługi Archiwalnej/n"ARPAD" Spółka z o.o./n32-329 Bolesław k/Olkusza/nKrzykawa 6-7/ntel./fax (32) 642-47-80,/ntel. kom. 501-439-752 osobowo-płacowa z lat 1945-2010 992700/610A/1/2006/SEke
Spółdzielnia Pracy "Modeks" w likwidacji,/n27-400 Ostrowiec Świętokrzyski/nos. Stawki 10 Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u, Spółka z o.o., 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel/fax: (081) 880-50-04, tel: 0609 481 613 www.transprin.pl osobowo-płacowa 992700/610A/8/2004/SEke
"Rozwój" Spółdzielnia Rzemieślnicza w likwidacji, 32-300 Olkusz, ul. Głowackiego 23 Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u, Spółka z o.o., 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel/fax: (081) 880-50-04, tel: 0609 481 613 www.transprin.pl osobowo-płacowa 992700/610A/8/2004/SEke
WOJ Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej,/n26-110 Skarżysko Kamienna,/nul. Legionów 122 Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u, Spółka z o.o., 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel/fax: (081) 880-50-04, tel: 0609 481 613 www.transprin.pl osobowo-płacowa 992700/610A/8/2004/SEke
Olsztyńska Centrala Materiałów Budowlanych Spółka z o.o. w likwidacji,/n14-200 Iława,/nul. Kard. St. Wyszyńskiego 31 Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u, Spółka z o.o., 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel/fax: (081) 880-50-04, tel: 0609 481 613 www.transprin.pl osobowo-płacowa 992700/610A/8/2004/SEke
Car For Company Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej,/n00-080 Warszawa, /nul. Królewska 27 Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u, Spółka z o.o., 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel/fax: (081) 880-50-04, tel: 0609 481 613 www.transprin.pl osobowo-płacowa 992700/610A/8/2004/SEke
Spółdzielnia Rzemieślnicza "Wielobranżowa" w likwidacji, 05-200 Wołomin, ul. 1-go Maja 48 Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u, Spółka z o.o., 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel/fax: (081) 880-50-04, tel: 0609 481 613 www.transprin.pl osobowo-płacowa 992700/610A/8/2004/SEke
Zakład Transportowo-Handlowo-Usługowy Jan Fronczyk w Goworowie, 07-440 Goworowo, ul. Dulczewskiego 7 NAREW–OSTROŁĘKA Sp. z o.o. Zakład Usług Archiwalnych i Składnica Akt w Ostrołęce z siedzibą w: Ławy 81 C, 07-411 Rzekuń, tel. (29) 760-52-91, fax: (29) 760-57-34, e-mail: archiwum-narew@o2.pl 2007-2009 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/610A/13/2006/SEke; 992700/611/194/2015-SAK, UNP: 2017-00314138
KARTIE Spółka z o.o. /nBiała Piska Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43B Olsztyn tel.(0-89) 533 14 73 osobowo-płacowa 992700/610A/26/2011/SEke
Spółdzielnia Usług Rolniczych /nBiała Piska Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43B Olsztyn tel.(0-89) 533 14 73 osobowo-płacowa 992700/610A/26/2011/SEke
TK Trade Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjjnej/n01-014 Warszawa,/nul. Żytnia 13/37 Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u, Spółka z o.o., 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel/fax: (081) 880-50-04, tel: 0609 481 613 www.transprin.pl osobowo-płacowe SEke-610A-8/2004
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "RZAKTA" w likwidacji,/n05-408 Rzakta Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u, Spółka z o.o., 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel/fax: (081) 880-50-04, tel: 0609 481 613 www.transprin.pl osobowo-płacowa SEke-610A-8/2004
Zakład Obrotu Materiałami Budowlanymi "ZOMBUD" Spółka z o.o./n64-120 Krzemieniewo,/nul. Dworcowa 152 RiM ARCHIWUM II Sp. z o.o., 64-100 Leszno ul. Spółdzielcza 2 ; tel. (65) 629-93-55 akta osobowe z lat 1992-2010,/nlisty płac z lat 1990-2010 992700/6116/25/2013/SAK/WJ