Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne/nWarszawa Archiwum Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej,/nPl. Trzech Krzyży 3/5,/n00-507 Warszawa akta osobowo-płacowe 992700/610A/27/2009/SEke
Q&ASSOCIATES, INC. Poland Sp. z o.o./nul. Pabianicka 206,/n93-402 Łódź/n Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne TABULUS Sp. z o.o. Konopnica 102, 96-200 Rawa Mazowiecka, tel./fax 0-46 813-12-03, tel. 0-46 813-11-95(96), www.tabulus.com.pl, e-mail: biuro@tabulus.com.pl brak dokumentacji osobowo-płacowej SEKE 610A-17/05
TERI Sp. z o.o./nul. Kroczewska 45c,/n03-287 Warszawa Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne TABULUS Sp. z o.o. Konopnica 102, 96-200 Rawa Mazowiecka, tel./fax 0-46 813-12-03, tel. 0-46 813-11-95(96), www.tabulus.com.pl, e-mail: biuro@tabulus.com.pl brak dokumentacji osobowo-płacowej SEKE 610A-17/05
SOYUZ-VICTAN Polska Sp. z o.o./nul. Raczyńska 3 lok.20,/n02-026 Warszawa Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne TABULUS Sp. z o.o. Konopnica 102, 96-200 Rawa Mazowiecka, tel./fax 0-46 813-12-03, tel. 0-46 813-11-95(96), www.tabulus.com.pl, e-mail: biuro@tabulus.com.pl brak dokumentacji osobowo-płacowej SEKE 610A-17/05
"Simmtech" Sp. z o.o. (w upadłości)/nBiałystok/nul. Wyszyńskiego 2/1 lok. Archiwum Remondis Data-Office Spółka z o.o. 05-500 Piaseczno ul. Raszyńska 13 e-mail: Archiwum@REMONDIS-data.pl www.remondis-data.pl akta osobowo-płacowe SEKE-610A-17/09
Elektronet Sp. z o.o. w likwidacji/n20-109 Lublin/nul. Bernardyńska 3/304 Archiwum Remondis Data-Office Spółka z o.o. 05-500 Piaseczno ul. Raszyńska 13 e-mail: Archiwum@REMONDIS-data.pl www.remondis-data.pl akta osobowio-płacowe SEKE-610A-17/09
Warszawska Spółdzielnia Ogrodnicza m.st. Warszawy/nWarszawa,/nul. Ks. J. Chrościckiego 93/105 Archiwum Remondis Data-Office Spółka z o.o. 05-500 Piaseczno ul. Raszyńska 13 e-mail: Archiwum@REMONDIS-data.pl www.remondis-data.pl akta osobowo-płacowe SEKE-610A-17/09
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe EKO-GRUPA Sp. o.o./nul. Niedzielskiego - Żywiciela 2,/n01-875 Warszawa Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne TABULUS Sp. z o.o. Konopnica 102, 96-200 Rawa Mazowiecka, tel./fax 0-46 813-12-03, tel. 0-46 813-11-95(96), www.tabulus.com.pl, e-mail: biuro@tabulus.com.pl brak dokumentacji osobowo-płacowej SEKE 610A-17/05
Wytwórnia Pasz w Kętrzynie/nul. Zbożowa 10,/n11-400 Kętrzyn Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne TABULUS Sp. z o.o. Konopnica 102, 96-200 Rawa Mazowiecka, tel./fax 0-46 813-12-03, tel. 0-46 813-11-95(96), www.tabulus.com.pl, e-mail: biuro@tabulus.com.pl akta osobowo-płacowe SEKE 610A-17/05
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "Adamex"/nSp. z o.o./nBiałystok, ul. Pogodna 63/1 Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych/nŚląski Urząd Wojewódzki w Katowicach/nul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice/ntel. 32 326-46-08 lub 09/nwww.katowice.uw.gov.pl dokumentacja osobowo-płacowa 992700/610A/27/2009/SEke i 992700/6116/1/2014-SAK
Spółdzielnia Pracy "IMIZOL",/nul. Warszawska 34,/n25-312 Kielce Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "Samopomoc Chłopska" Sp. z o.o. 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 31, tel./fax: 366-42-70 /ntel: (041) 366-42-70 akta osobowo-płacowe z lat 1993-2007 SEKE 610A-8/05
Mateusz Trans Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Genowefa Olczyk/nul. Jagiellońska 74,/n25-734 Kielce Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "Samopomoc Chłopska" Sp. z o.o. 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 31, tel./fax: 366-42-70 /ntel: (041) 366-42-70 akta osobowe z lat 2001-2005,/nlisty płac, karty wynagrodzeń - maj 2001 do maj 2006 SEKE 610A-8/05
Rejonowa Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu "Samopomoc Chłopska",/nul. Sandomierska 221,/n27-440 Ćmielów Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe/n"Samopomoc Chłopska" /nSp. z o.o./n25-004 Kielce,/nul. Paderewskiego 31,/ntel./fax: 366-42-70/ntel: (041) 366-42-70/n akta osobowe z lat 1958-2005,/nlisty płac z lat 1958-1990 i 2000-2005,/nkarty wynagrodzeń SEKE 610A-8/05
Lerch Bates Ltd. Sp. z o.o. Przedstawicielstwo w Polsce, Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek. tel.: 22 724 76 05 (w godz. 9.00-14.00), 22 724 74 89 wew. 255 (w godz. 8.15.-14.15), https://warszawa.ap.gov.pl/dokumentacja-osobowa-i-placowa/udostepnianie akta osobowo-płacowe z lat 2005-2009 SEKE 610A-10/04
Calsonic Kansei Poland /nSp. z o.o. w likwidacji/nw Ostrowie Wielkopolskim,/nul. Wodna 15,/n63-400 Ostrów Wielkopolski Zakład Obsługi Archiwalnej/n"ARPAD" Sp. z o.o./n32-329 Bolesław k/Olkusza/nKrzykawa 6-7/nTel./Fax: 032 642-47-80,/nkom. 501-439-752 akta osobowo-płacowe z lat 1998-2008 SEKE 610A-5/08
Przedsiębiorstwo Produkcyjne "ARMCO" /nSp. z o.o. w upadłości /nw Siemianowicach Śląskich/nul. Śmiłowskiego 2,/n41-100 Siemianowice Śląskie Zakład Obsługi Archiwalnej/n"ARPAD" Sp. z o.o./n32-329 Bolesław k/Olkusza/nKrzykawa 6-7/nTel./Fax: 032 642-47-80,/nkom. 501-439-752 akta osobowo-płacowe z lat 1990-2008 SEKE 610A-5/08
Energetyczno-Górnicze Przedsiębiorstwo Finansowe S.A. w upadłości w Chorzowie, ul. Azotowa 11, 41-503 Chorzów Zakład Obsługi Archiwalnej "ARPAD" Sp. z o.o. 32-329 Bolesław k/Olkusza/nKrzykawa 6-7,/nTel./fax: 032 642-47-80,/nkom. 501-439-752 akta osobowo-płacowe z lat 1996-2008 SEKE 610A-5/08
BR-Produkt Spółka z o.o./nw upadłości,/nul. Czołgistów 45,/n52-212 Wrocław Archiwum Państwowe/nwe Wrocławiu/n50-215 Wrocław,/nul. Pomorska 2/ntel. (71) 328-81-01, dyr. (71) 328-83-95,/nfax: (71) 328-80-45,/ne-mail: sekretariat@ap.wroc.pl;/nwww.ap.wroc.pl akta osobowe (z kartotekami zarobkowymi) z lat 1997-2003 SEKE 610-39/03
Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" Zakład Obrotu Artykułami Przemysłu Lekkiego, ul. Robotnicza 1a, 53-607 Wrocław Archiwum Państwowe we Wrocławiu, 50-215 Wrocław, ul. Pomorska 2, tel. (71) 328-81-01, dyr. (71) 328-83-95, fax: (71) 328-80-45, e-mail: sekretariat@ap.wroc.pl; www.ap.wroc.pl akta osobowe z lat 1959-1990, akta płacowe z lat 1984-1990 SEKE 610-39/03
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Kadr w Toruniu Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki/nDelegatura w Toruniu,/nPl.Teatralny 2, /n87-100 Toruń akta 992700/610A/10/2012/SAK