Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska", 38-204 Tarnowiec Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u, Sp. z o.o. 24-122 Góra Puławska, ul. Długa 34 tel: (081) 880-51-62; tel./fax 880-50-04 kom. 0609-481-613 akta osobowo-płacowe 992700/610A/8/2004/SEke
Polonus Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Tarnowskich/nGórach/ntel: 393-22-70 akta osobowo-płacowe 992700/610A/27/2009/SEke
Spółdzielnia Rzemieślnicza "Elektrotechniczna" w likwidacji, 60-514 Poznań, ul. Szamarzewskiego 17 Spółka Doradztwa Podatkowego ULMEX Sp. z o.o., 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Zielona 14, tel/fax (062) 736-00-36, (062) 738-55-32, tel. kom. 0604-921-085, www.ulmex.com.pl, e-mail: ulmex@ulmex.com.pl akta osobowo-płacowe z lat 1979-2009 oraz pozostała dokumentacja za okres od 1984r. do 2009r. SEKE 610A-36/05
Spółdzielnia Pracy /n"METALOWIEC" w Trzebnicy/nw likwidacji,/n55-100 Trzebnica,/nul. B. Chrobrego 8 Spółka Doradztwa Podatkowego/nULMEX Sp. z o.o./n63-400 Ostrów Wielkopolski/nul. Zielona 14/ntel/fax (062) 736-00-36,/n(062) 738-55-32,/ntel. kom. 0604-921-085,/nwww.ulmex.com.pl/ne-mail: ulmex@ulmex.com.pl akta osobowo-płacowe z lat 1953-2009 SEKE 610A-36/05
POLOMEKS Sp. z o.o.,/n48-340 Głuchołazy,/nul. Aleja Jana Pawła II 13 Spółka Doradztwa Podatkowego/nULMEX Sp. z o.o./n63-400 Ostrów Wielkopolski/nul. Zielona 14/ntel/fax (62) 736-00-36/n(062) 738-55-32/ntel. kom. 0604-921-085/nwww.ulmex.com.pl/ne-mail: ulmex@ulmex.com.pl akta osobowo-płacowe z lat 2005-2007 SEKE 610A-36/05
"BAH" Sp. z o.o./nw upadłości,/nul. Konwaliowa 7,/n43-300 Bielsko-Biała Archiwum Państwowe /nw Katowicach/nul. Józefowska 104,/n40-145 Katowice/nSekretariat tel. (032) 208-78-01 02);/nFax: (032) 208-78-05;/nBiuro Obsługi Interesantów/ntel: 9032) 208-78-55/nkancelaria@katowice.ap.gov.pl;/nwww.katowice.ap.gov.pl/n akta osobowo-płacowe z lat 1991-2008 SEKE 610A-107/03
Towarzystwo Energetyki Przemysłowej w likwidacji,/nul. Ścigały 14,/n40-205 Katowice Archiwum Państwowe /nw Katowicach/nul. Józefowska 104,/n40-145 Katowice/nSekretariat tel. (032) 208-78-01 02);/nFax: (032) 208-78-05;/nBiuro Obsługi Interesantów/ntel: 9032) 208-78-55/nkancelaria@katowice.ap.gov.pl;/nwww.katowice.ap.gov.pl/n akta osobowe z lat 1996-2008,/nakta płacowe z lat 2003-2007 SEKE 610-107/03
WĘGLOBUD Sp.z o.o. /nw likwidacji,/nul. 11 Listopada 26,/n44-330 Jastrzębie Zdrój Archiwum Państwowe /nw Katowicach/nul. Józefowska 104,/n40-145 Katowice/nSekretariat tel. (032) 208-78-01 02);/nFax: (032) 208-78-05;/nBiuro Obsługi Interesantów/ntel: 9032) 208-78-55/nkancelaria@katowice.ap.gov.pl;/nwww.katowice.ap.gov.pl/n akta osobowo-płacowe z lat 1991-2008 SEKE 610-107/03
INVESTIA Grupa Przemysłowa S.A. w likwidacji,/nul. Gnieźnieńska 12,/n40-142 Katowice Archiwum Państwowe /nw Katowicach/nul. Józefowska 104,/n40-145 Katowice/nSekretariat tel. (032) 208-78-01 02);/nFax: (032) 208-78-05;/nBiuro Obsługi Interesantów/ntel: 9032) 208-78-55/nkancelaria@katowice.ap.gov.pl;/nwww.katowice.ap.gov.pl/n akta osobowe z lat 2001-2009,/nakta płacowe z lat 2001-2008 SEKE 610-107/03
Hewitt Poland Sp. z o.o. w likwidacji, 30-619 Kraków, ul. Turniejowa 70/12 Archiwum Narodowe w Krakowie, 30-960 Kraków, ul. Sienna 16, tel. (12) 422-40-94, 421-27-90; fax. (12) 421-35-44; e-mail: sekretariat@archiwum.krakow.pl; www.archiwum.krakow.pl 2003-2005 dokumentacja osobowa 1 teczka (pracownika) SEKE 610A-15/09
Mania Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Katowice, ul. Chorzowska 107 Archiwum Narodowe w Krakowie, 30-960 Kraków, ul. Sienna 16, tel. (12) 422-40-94, 421-27-90; fax. (12) 421-35-44; e-mail: sekretariat@archiwum.krakow.pl; www.archiwum.krakow.pl 2005-2006 dokumentacja osobowa 8 teczek (pracowników) SEKE 610A-15/09; 992700/611/2390/2017-SAK, UNP: 2017-00284196
Samodzielny Publiczny Zakład/nOpieki Zdrowotnej w Borzęcinie w likwidacji,/nBorzecin 587f,/n32-825 Borzęcin Archiwum Państwowe w Krakowie/n30-960 Kraków,/nul. Sienna 16/nskr. poczt. 324/ntel. (012) 422-40-94; /n421-27-90;/nfax: (012) 421-35-44;/ne-mail: sekretariatarchiwum.kraków.pl/nwww.archiwum.kraków.pl/nInformacja archiwalna:/ntel. (012) 421-37-33;/ne-mail: informacja@archiwum.kraków.pl dokumentacja płacowa 7 teczek (pracowników) daty skrajne 2003-2008 SEKE 610A-15/09
Spółdzielnia Pracy Przemysłu Odzieżowego JORDANOWIANKA w likwidacji, 34-240 Jordanów, ul. Słowackiego 9 Archiwum Narodowe w Krakowie, 30-960 Kraków, ul. Sienna 16, tel. (12) 422-40-94, 421-27-90; fax. (12) 421-35-44; e-mail: sekretariat@archiwum.krakow.pl; www.archiwum.krakow.pl 1949-2009 dokumentacja osobowa z lat 1949-2009, dokumentacja płacowa z lat 1969-2009 SEKE 610A-15/09; 992700/611/2390/2017-SAK, UNP: 2017-00284196
Fundacja Rozwoju Nauk Materiałowych, 30-059 Kraków, ul. Reymonta 231 Archiwum Narodowe w Krakowie, 30-960 Kraków, ul. Sienna 16, tel. (12) 422-40-94, 421-27-90; fax. (12) 421-35-44; e-mail: sekretariat@archiwum.krakow.pl; www.archiwum.krakow.pl 2001-2009 akta osobowe SEKE 610A-15/09; 992700/611/2390/2017-SAK, UNP: 2017-00284196
VA TECH SAT Sp. z o.o. w likwidacji, 30-019 Kraków, ul. Mazowiecka 21 Archiwum Narodowe w Krakowie, 30-960 Kraków, ul. Sienna 16, tel. (12) 422-40-94, 421-27-90; fax. (12) 421-35-44; e-mail: sekretariat@archiwum.krakow.pl; www.archiwum.krakow.pl 1995-2008 akta osobowe z lat 1995-2007, akta płacowe z lat 1996-2008 SEKE 610A-15/09; 992700/611/2390/2017-SAK, UNP: 2017-00284196
Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Źródło"/nul. Boh. Getta 24,/n37-700 Przemyśl Past Actum sp. z o.o., 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Zgierska 47A /ntel/fax: (0-42) 276-40-33 akta osobowe z lat 1957-2008,/ndokumentacja płacowa z lat 1976-2008 SEKE-610A-21/05
PP BUDREM S.A./nPokrzywno 9/n61-315 Poznań ARCHEON Składnica Akt Pracowniczych Sp. z o.o./nJanikowo k/Poznania,/nul. Ogrodnicza 13A,/n62-006 Kobylnica/ntel/fax: 0-61 878-97-55, 0-61 815-07-61/ne-mail: info@archeon.pl akta osobowo-płacowe z lat 1970-2008 SEKE 610A-20/06
"Aliant" S.A. w upadości,/nul. Koperika 34,/n00-336 Warszawa Filia TRANSPRIN-u, Sp. o.o.,/n24-100 Góra Puławska,/nul. Długa 34/ntel/fax: (081) 880-50-04,/ntel. 0609-481-613/nwww.transprin.pl akta osobowo-płacowe SEKE 610A-8/04
Firma Handlowo-Usługowa "ROSSA" Przemysław Gibała, 33-101 Tarnów, ul. Letnia 10 Archiwum Narodowe w Krakowie, 30-960 Kraków, ul. Sienna 16, tel. (12) 422-40-94, 421-27-90; fax. (12) 421-35-44; e-mail: sekretariat@archiwum.krakow.pl; www.archiwum.krakow.pl 2005-2006 akta osobowo-płacowe SEKE 610A-15/09; 992700/611/2390/2017-SAK, UNP: 2017-00284196
DORO ATLANTEL Sp. z o.o. w likwidacji, 30-442 Kraków, ul. Zawiła 45 Archiwum Narodowe w Krakowie, 30-960 Kraków, ul. Sienna 16, tel. (12) 422-40-94, 421-27-90; fax. (12) 421-35-44; e-mail: sekretariat@archiwum.krakow.pl; www.archiwum.krakow.pl 1995-2007 akta osobowo-płacowe SEKE 610A-15/09; 992700/611/2390/2017-SAK, UNP: 2017-00284196