Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Centrum Oświatowo-Wychowawcze "Edukacja" /nSp. z o.o. w Kielcach,/nul. Panoramiczna 3,/n25-503 Kielce Archiwum Państwowe w Kielcach/nul. Warszawska 17,/n25-512 Kielce/ntel. centr. 041 368-10-69,/nfax: 041 368-10-69 wew. 19 041 368-29-86/nwww.kielce.ap.gov.pl;/nkancelaria@kielce.ap.gov.pl akta osobowe z lat 1997-2008,/nlisty płac i kartoteki z lat 1997-2003,/ndokumentacja inna z lat 1996-2003 SEKE 610A-23/09
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MEBEL-CYROŃ" Spółka Jawna Elżbieta Kachnikiewicz-Cyroń i wspólnicy w upadłości - Ruda Śląska Zakład Obsługi Archiwalnej "ARPAD" Sp. z o.o. 32-329 Bolesław k/Olkusza/ Krzykawa 6-7/ el./fax 032 642-47-80,/kom. 501 439 752 akta osobowo-płacowe z lat 1989-2009 SEKE 610A-1/06
Zakład Usługowo-Handlowy/nTRANSMECH Sp. z o.o. /nw likwidacji/nw Chrzanowie Zakład Obsługi Archiwalnej/n"ARPAD" Sp. z o.o./n32-329 Bolesław k/Olkusza/nKrzykawa 6-7/ntel./fax 032 642-47-80,/nkom. 501 439 752 akta osobowo-płacowe z lat 1991-2008 SEKE 610A-1/06
Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska w Janowie Lubelskim w likwidacji/nul. Bialska 46,/n23-300 Janów Lubelski Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u, Sp. z o.o. 24-122 Góra Puławska, ul. Długa 34 tel: (081) 880-51-62; tel./fax 880-50-04 kom. 0609-481-613 akta osobowo-płacowe 992700/610A/8/2004/SEke
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MEBEL-CYROŃ"/nSpółka Jawna Elżbieta Kachnikiewicz - Cyroń i wspólnicy w upadłości /nw Rudzie Śląskiej Zakład Obsługi Archiwalnej/n"ARPAD" Sp. z o.o./n32-329 Bolesław k/Olkusza/nKrzykawa 6-7/ntel./fax 032 642-47-80,/nkom. 501 439 752 akta osobowo-płacowe SEKE 610A-1/06
INSOODLEW Sp. w likwidacji,/nul. Zakopiańska 73,/n30-418 Kraków Zakład Archiwalny Składnica Akt Sp. z o.o., ul. Św. Krzyża 17/24, 31-023 Kraków akta osobowo-płacowe SEKE 610A-14/08
ALCOR-ODLEW/nSp. z o.o. w upadłości,/nul. Trzebińska 15,/n32-065 Krzeszowice Zakład Archiwalny Składnica Akt Sp. z o.o., ul. Św. Krzyża 17/24, 31-023 Kraków akta osobowo-płacowe SEKE 610A-14/08
MARIOLA-TRANS /nSp. z o.o. w upadłości,/nul. Narutowicza 24,/n32-020 Wieliczka Zakład Archiwalny Składnica Akt Sp. z o.o., ul. Św. Krzyża 17/24, 31-023 Kraków akta osobowo-płacowe SEKE 610A-14/08
TENCZYNEK/nZakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego /nSp. z o.o. w upadłości,/nul. Tenczyńska 1,/n32-067 Tenczynek Zakład Archiwalny Składnica Akt Sp. z o.o., ul. Św. Krzyża 17/24, 31-023 Kraków akta osobowo-płacowe SEKE 610A-14/08
Spółdzielnia Pracy/n"Radzynianka"/nRadzyń Podlaski Fides International/nSp. z o.o./n02-703 Warszawa/nul. Bukowińska 24a/10/nArchiwum Taczów 50A,/n26-652 Zakrzew/ntel. 519-581-061 akta osobowo-płacowe SEKE 610A-12/04 i 992700/611/1502/2014/SAK/WJ-1
Spółdzielnia Pracy "Przyszłość", Biała Podlaska Fides International Sp. z o.o., 02-703 Warszawa, ul. Bukowińska 24a/10 Archiwum Taczów 50A, 26-652 Zakrzew, tel. 519-581-061 akta osobowo-płacowe SEKE 610A-12/04 i 992700/611/1502/2014/SAK/WJ-1
Spółdzielnia Kółek/nRolniczych/nw Łukowie Fides International/nSp. z o.o./n02-703 Warszawa/nul. Bukowińska 24a/10/nArchiwum Taczów 50A,/n26-652 Zakrzew/ntel. 519-581-061 akta osobowo-płacowe SEKE 610A-12/04 i 992700/611/1502/2014/SAK/WJ-1
Drewozbyt Sp. z o.o./nBiała Podlaska Fides International/nSp. z o.o./n02-703 Warszawa/nul. Bukowińska 24a/10/nArchiwum Taczów 50A,/n26-652 Zakrzew/ntel. 519-581-061 akta osobowo-płacowe SEKE 610A-12/04 i 992700/611/1502/2014/SAK/WJ-1
PHUP "Polkres" /nSp. z o.o./nBiała Podlaska Fides International/nSp. z o.o./n02-703 Warszawa/nul. Bukowińska 24a/10/nArchiwum Taczów 50A,/n26-652 Zakrzew/ntel. 519-581-061 akta osobowo-płacowe SEKE 610A-12/04 i 992700/611/1502/2014/SAK/WJ-1
Westora Sp. z o.o./nw Małaszewiczach Fides International/nSp. z o.o./n02-703 Warszawa/nul. Bukowińska 24a/10/nArchiwum Taczów 50A,/n26-652 Zakrzew/ntel. 519-581-061 akta osobowo-płacowe SEKE 610A-12/04 i 992700/611/1502/2014/SAK/WJ-1
Polcargo Sp. z o.o. w Małaszewiczach Fides International, Sp. z o.o., 02-703 Warszawa, ul. Bukowińska 24a/10, Archiwum Taczów 50A, 26-652 Zakrzew, tel. 519-581-061 akta osobowo-płacowe SEKE 610A-12/04 i 992700/611/1502/2014/SAK/WJ-1
PMB "Delta Zręb" Międzyrzec Podlaski Fides International/nSp. z o.o. 02-703 Warszawa/nul. Bukowińska 24a/10/nArchiwum Taczów 50A,/n26-652 Zakrzew/ntel. 519-581-061 akta osobowo-płacowe SEKE 610A-12/04 i 992700/611/1502/2014/SAK/WJ-1
Meblarska Spółdzielnia Pracy/nw Parczewie Fides International/nSp. z o.o./n02-703 Warszawa/nul. Bukowińska 24a/10/nArchiwum Taczów 50A,/n26-652 Zakrzew/ntel. 519-581-061 akta osobowo-płacowe SEKE 610A-12/04 i 992700/611/1502/2014/SAK/WJ-1
"Krambud" Sp. z o.o./nBiała Podlaska Fides International/nSp. z o.o./n02-703 Warszawa/nul. Bukowińska 24a/10/nArchiwum Taczów 50A,/n26-652 Zakrzew/ntel. 519-581-061 akta osobowo-płacowe SEKE 610A-12/04 i 992700/611/1502/2014/SAK/WJ-1
OH "Łukbud" /nSp. z o.o./nBiała Podlaska Fides International/nSp. z o.o./n02-703 Warszawa/nul. Bukowińska 24a/10/nArchiwum Taczów 50A,/n26-652 Zakrzew/ntel. 519-581-061 akta osobowo-płacowe SEKE 610A-12/04 i 992700/611/1502/2014/SAK/WJ-1