Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Zakład Wyrobów Metalowych Rozmet Pzedsiębiorstwo Państwowe, ul. Szkolna 35, 25-510 Chlewiska Archiwum Usługowe Filia Transprin-u sp. z o.o.,ul. Długa 34, 24-122 Góra Puławska, tel. 081 880 51 62, tel./fax 081 880 50 04, kom. 609 481613 dokumentacja osobowo-płacowa SEKe 610A-8/04
Anka sp. z o.o., ul. Zubrzyckiego 2, 26-600 Radom Archiwum Usługowe Filia Transprin-u sp. z o.o.,ul. Długa 34, 24-122 Góra Puławska, tel. 081 880 51 62, tel./fax 081 880 50 04, kom. 609 481613 dokumentacja osobowo-płacowa SEKe 610A-8/04
Spółdzielnia Pracy Powiśle, ul. Spacerowa 1, 27-300 Lipsko Archiwum Usługowe Filia Transprin-u sp. z o.o.,ul. Długa 34, 24-122 Góra Puławska, tel. 081 880 51 62, tel./fax 081 880 50 04, kom. 609 481613 dokumentacja osobowo-płacowa SEKe 610A-8/04
Coast. Com sp. z o.o., ul. Górczewska 124 lok. S 027, 01-460 Warszawa Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek. tel.: 22 724 76 05 (w godz. 9.00-14.00), 22 724 74 89 wew. 255 (w godz. 8.15.-14.15), https://warszawa.ap.gov.pl/dokumentacja-osobowa-i-placowa/udostepnianie dokumentacja osobowo-płacowa z lat 200-2005 SEKe 610-11/03
JVS sp. z o.o., ul. Towarowa 30,p. 12, 00-839 Warszawa Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek. tel.: 22 724 76 05 (w godz. 9.00-14.00), 22 724 74 89 wew. 255 (w godz. 8.15.-14.15), https://warszawa.ap.gov.pl/dokumentacja-osobowa-i-placowa/udostepnianie okumentacja osobowo-płacowa z lat 1995-2004 SEKe 610-11/03
Brandtex Retail Polska Sp. z o.o., 99-400 Łowicz, ul. Powstańców 1863 r. nr 6 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1999-2004 dokumentacja osobowo-płacowa SEKe 610-11/03; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Wierzchlesie (SKR Wierzchlas) Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział Zamiejscowy w Sieradzu ul. POW 5, 98-200 Sieradz, tel. (43) 827 16 42; fax (43) 822 59 90 dokumentacja osobowo-płacowa SEke 610A -21/09
Baukontrakt Spółka z o.o./nul. Grudziądzka 46/48,/n87-100 Toruń Pomorska Agencja Finansowa - Toruń Spółka z o.o. 87-100 Toruń, ul. Ceramiczna 6E tel. 056 658-83-06; 056 658-39-73 fax: 056 657-29-21 e-mail: sekretariat@paf-toruń.pl www: www.paf-toruń.pl 2007-2011 osobowo-płacowa 992700/610A/34/2011/SAK
Fabryka Elektrofiltrów "ELWO" S.A./nul. Bielska 44,/n32-200 Pszczyna Pomorska Agencja Finansowa - Toruń Spółka z o.o. 87-100 Toruń, ul. Ceramiczna 6E tel. 056 658-83-06; 056 658-39-73 fax: 056 657-29-21 e-mail: sekretariat@paf-toruń.pl www: www.paf-toruń.pl 1950-2010 osobowo-płacowa 992700/610A/34/2011/SAK
Klimawent Spółka z o.o./nul. Łopuszewska 20A,/n02-572 Warszawa Pomorska Agencja Finansowa - Toruń Spółka z o.o. 87-100 Toruń, ul. Ceramiczna 6E tel. 056 658-83-06; 056 658-39-73 fax: 056 657-29-21 e-mail: sekretariat@paf-toruń.pl www: www.paf-toruń.pl 2001-2011 osobowo-płacowa 992700/610A/34/2011/SAK
"Jantur" Spółka z o.o./nKolonia Nieszawa 27,/n87-730 Nieszawa Pomorska Agencja Finansowa - Toruń Spółka z o.o. 87-100 Toruń, ul. Ceramiczna 6E tel. 056 658-83-06; 056 658-39-73 fax: 056 657-29-21 e-mail: sekretariat@paf-toruń.pl www: www.paf-toruń.pl 1995-2010 osobowo-płacowa 992700/610A/34/2011/SAK
Duda Market Spółka z o.o./nul. Baczyńskiego 165,/n41-203 Sosnowiec Pomorska Agencja Finansowa - Toruń Spółka z o.o. 87-100 Toruń, ul. Ceramiczna 6E tel. 056 658-83-06; 056 658-39-73 fax: 056 657-29-21 e-mail: sekretariat@paf-toruń.pl www: www.paf-toruń.pl 2007-2009 osobowo-płacowa 992700/610A/34/2011/SAK
Spółdzielnia Inwalidów Przemysłu Odzieżowego "KONFEX" w upadłości likwidacyjnej z siedzibą: ul. Zagórowska 3a TDR Spółka z o.o./nArchiwum/nul. Wojska Polskiego 15c,/n62-500 Konin 1970-2010 osobowo-płacowa 992700/610A/32/2011/SAK
Dom Handlowy "PASZKIEWICZ i SYN" Spółka jawna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą: ul. Żeromskiego 39, 62-600 Koło ERKA Sp. z o.o. Prywatne Archiwum w Koninie – ul. Szafirkowa 18; 62-502 Konin; tel. 609 104 677; e-mail: biuro@erka.konin.pl 1991-2010 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/610A/31/2011/SAK; 992700/611/1726/2015-SAK; UNP:2018-00476805
Wielkopolskie Przedsiębiorstwo "WARTA" Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą: ul. Poniatowskiego 8,/n62-600 Koło ERKA Sp. z o.o. Prywatne Archiwum w Koninie – ul. Szafirkowa 18; 62-502 Konin; tel. 609 104 677; e-mail: biuro@erka.konin.pl 1975-2010 osobowo-płacowa 992700/610A/31/2011/SAK; 992700/611/1726/2015-SAK; UNP:2018-00476805
Towarzystwo Inicjatyw Gospodarczych S.A. w Sosnowcu, 41-200 Sosnowiec, ul. Czarna 4 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1990-2000 osobowa z lat 1990-1999, płacowa z lat 1990-2000 992700/610A/19/2011/SAK; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Kliszowie,/n28-404 Kije Archiwum Państwowe w Kielcach/nul. J. Kusocińskiego 57,/n25-045 Kielce/ntel. Centrala (41) 260-53-11;/nfax: 41 260-53-10/nPunkt Obsługi Klienta/ntel. (41) 260-53-12/nOddział Nadzoru/n(41) 260-53-16/nwww.kielce.ap.gov.pl,/nkancelaria@kielce.ap.gov.pl akta osobowe z lat 1975-2011,/nlisty płac i kartoteki wynagrodzeń z lat 1981-2011,/ninna dokumentacja z lat 1987-2011 992700/610A/6/2012/SAK
Związek Międzygminny "Ponidzie" w likwidacji z siedzibą w Kielcach, ul. Polna 15/17, 25-313 Kielce Archiwum Państwowe w Kielcach, ul. J. Kusocińskiego 57, 25-045 Kielce/ntel. Centrala (41) 260-53-11;/nfax: 41 260-53-10/nPunkt Obsługi Klienta/ntel. (41) 260-53-12 Oddział Nadzoru/n(41) 260-53-16, www.kielce.ap.gov.pl,/kancelaria@kielce.ap.gov.pl akta osobowe z lat 1976-2011, listy płac i kartoteki wynagrodzeń z lat 1979-2011, inna dokumentacja z lat 1992-2011 992700/610A/2012/SAK
TAVITA Spółka z o.o./n00-042 Warszawa,/nul. Nowy Świat 63/n Archiwa Mazowieckie Spółka z o.o. Glina, ul. Lubelska 2A, 05-430 Celestynów tel. (22) 780-09-00, fax.: (22) 789-79-88, www.archiwamaz.pl, e-mail: sekretariat@archiwamaz.pl 1993-2010 akta osobowe 992700/610A/10/2011/SAK
Wiemann sp. z o.o., ul. Przemysłowa 9, 26-900 Kozienice Archiwum Usługowe Filia Transprin-u sp. z o.o.,ul. Długa 34, 24-122 Góra Puławska, tel. 081 880 51 62, tel./fax 081 880 50 04, kom. 609 481613 dokumentacja osobowo-płacowa SEKe 610A-8/04