Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
THE GSI GROUP EUROPE Spółka z o.o./n61-307 Poznań,/nul. Roślinna 12A SEPT Spółka z o.o./nArchiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej/n62-051 Wiry/nul. B. Głowackiego 15/ntel. (61) 810-66-73,/nfax. (61) 810-59-20 2001-2010 osobowo-płacowa 992700/610A/18/2011/SAK
Polska Izba Dodatków do Żywności,/n62-510 Konin,/nal. 1 Maja 13 HORTI - Spółka z o.o./n62-510 Konin,/nul. Spółdzielców 6/ntel. (63) 243-74-88, 245-48-00,/nfax. 243-74-00 1998-2010 osobowo-płacowa 992700/610A/17/2011/SAK
Vogel Business Media Spółka z o.o. we Wrocławiu, 53-439 Wrocław, ul. Grabiszyńska 163 EuroArchiv Spółka z o.o., 53-603 Wrocław, ul. Tęczowa 55, tel./fax. 71 341-22-83, 600-196-602, 509-583-213; e-mail: office@euroarchiv.pl, www.euroarchiv.pl 1994-2011 osobowo-płacowa 992700/610A/28/2011/SAK
Rusada Product Development Spółka z o.o., 54-530 Wrocław, ul. Graniczna 89a EuroArchiv Spółka z o.o., 53-603 Wrocław, ul. Tęczowa 55, tel./fax. 71 341-22-83, 600-196-602, 509-583-213; e-mail: office@euroarchiv.pl, www.euroarchiv.pl 2009-2011 osobowo-płacowa 992700/610A/28/2011/SAK
JOPEX Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Gliwicach,/nwcześniej firma działała pod nazwą: Zakład Produkcyjny JOPEX Franciszek Jopek w Gliwicach Zakład Obsługi Archiwalnej "ARPAD" Spółka z o.o. 32-329 Bolesław k/Olkusza Krzykawa 6-7 tel./fax (32) 642-47-80, tel. kom. 501-439-752 1987-2011 osobowo-płacowa 992700/610A/21/2011/SAK
Magneti Marelli Suspension System Poland Spółka z o.o.,/nul. Zaruskiego 11,/n41-200 Sosnowiec Archiwum Państwowe w Katowicach ul. Józefowska 104, 40-145 Katowice, sekretariat tel. (032) 208-78-01 lub 02, fax. (032) 208-78-05, Biuro Obsługi Interesantów: tel.(032) 208-78-55 kancelaria@katowice.ap.gov.pl; www.katowice.ap.gov.pl osobowa z lat 1961-2009 992700/610A/15/2011/SAK
Wytwórnia Mieszanek i Koncentratów Paszowych Tadeusz Kolibabka i Jan Gwizdek Spółka Jawna w Sobiałkowie Archiwum Państwowe w Lesznie - Leszno 64-100; ul. Ludwika Solskiego 71; tel. 65 526-97-19; fax. 65 529-97-56, info@ archiwum.leszno.pl; www.archiwum.leszno.pl Dokumentacja osobowa z lat 1990-2010, płacowa z lat 1991-2009 Archiwum Państwowe w Lesznie - Leszno 64-100; ul. Ludwika Solskiego 71; tel. 65 526-97-19; fax. 65 529-97-56, info@ archiwum.leszno.pl; www.archiwum.leszno.pl
Gostyńska Spółdzielnia Transportowo-Usługowa w Gostyniu Archiwum Państwowe w Lesznie - Leszno 64-100; ul. Ludwika Solskiego 71; tel. 65 526-97-19; fax. 65 529-97-56, info@ archiwum.leszno.pl; www.archiwum.leszno.pl osobowa z lat 1958-2011 992700/611/111/2016/SAK; UNP: 2017-00101727
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w likwidacji w Dąbrówce, 05-252 Dąbrówka, ul. Kościelna 19 NAREW–OSTROŁĘKA Sp. z o.o. Zakład Usług Archiwalnych i Składnica Akt w Ostrołęce z siedzibą w: Ławy 81 C, 07-411 Rzekuń, tel. (29) 760-52-91, fax: (29) 760-57-34, e-mail: archiwum-narew@o2.pl 1982-2010 osobowo-płacowa 992700/610A/14/2011/SAK; 992700/611/194/2015-SAK, UNP: 2017-00314138
Spółdzielnia Pracy Przemysłu Skórzanego ASKO, 35-074 Rzeszów, al. Piłsudskiego 1 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 osobowa z lat 1945-2000, płacowa z lat 1972-2000 992700/610A/19/2011/SAK; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Spółdzielnia Inwalidów "Praca", 37-700 Przemyśl, ul. Jasińskiego 2 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1950-2005 osobowa z lat 1950-2005, płacowa z lat 1979-1991 992700/610A/19/2011/SAK; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Zakład Przemysłowy KOLNIL Spółka z o.o., 36-100 Kolbuszowa, ul. Piłsudskiego 90 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1974-2001 osobowa z lat 1974-2001, płacowa z lat 1981-2000 992700/610A/19/2011/SAK; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Usługowo-Produkcyjna Spółdzielnia Pracy w Jarosławiu, 37-500 Jarosław, ul. J.H. Tarnawskiego 28 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1945-1995 osobowa z lat 1945-1995, płacowa z lat 1954-1994 992700/610A/19/2011/SAK; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Handlowo-Produkcyjna Spółdzielnia Pracy w Ropczycach, 39-100 Ropczyce, ul. Rynek 10 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1947-2000 osobowa z lat 1947-1987, płacowa z lat 1979-2000 992700/610A/19/2011/SAK; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, 37-550 Radymno, ul. Złota 26 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 osobowo z lat 1957-2000, płacowa z lat 1970-1983 992700/610A/19/2011/SAK; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Gliwickie Przedsiębiorstwo Wózków Podnośnikowych S.A./n44-100 Gliwice,/nul. Portowa 18 Archiwum Państwowe w Katowicach ul. Józefowska 104, 40-145 Katowice Sekr.tel. (032) 208-78-01 lub 02; fax: (032) 208-78-05; Biuro Obsługi Interesantów: (032) 208-78-55 kancelaria@katowice.ap.gov.pl; www.katowice.ap.gov.pl osobowa z lat 1949-2009,/npłacowa z lat 1966-2007 992700/610A/15/2011/SAK
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe i Usługowe "Petro-Service" Spółka z o.o. w Olsztynie Archiwum Państwowe w Olsztynie/n10-521 Olsztyn,/nul. Partyzantów 18,/nprzegr. poczt. 412,/ntel. (89) 527-60-96,/nfax: 635-92-72 1998-2011 osobowo-płacowa 992700/610A/7/2011/SAK
SCAFTECH Spółka z o.o. w likwidacji w Siemianowicach Śląskich Zakład Obsługi Archiwalnej "ARPAD" Spółka z o.o. 32-329 Bolesław k/Olkusza Krzykawa 6-7 tel./fax (32) 642-47-80, tel. kom. 501-439-752 1993-2011 akta 992700/610A/21/2011/SAK
"AGRA - TRANS" Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Gliwicach Zakład Obsługi Archiwalnej "ARPAD" Spółka z o.o. 32-329 Bolesław k/Olkusza Krzykawa 6-7 tel./fax (32) 642-47-80, tel. kom. 501-439-752 2000-2011 akta 992700/610A/21/2011/SAK
"SEMET" Spółka z o.o.,/n44-310 Radlin,/nul. Rybnicka 123a Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice tel. 32 326-46-08 lub 09 www.katowice.uw.gov.pl osobowo-płacowa 992700/6116/1/2014-SAK