Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w upadłości, 27-540 Lipnik Składnica Akt "POWIERNIK" Spółka z o.o., 37-464 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 13, Tel/fax: +48 15 844-55-01, e-mail: powiernik_san@poczta.onet.pl 1956-1996 osobowo-płacowa z lat 1956-1996 992700/610A/3/2011/SEke
FSO Zakład Elektryczny/nSp. z o.o./nBiała Podlaska Fides International/nSp. z o.o./n02-703 Warszawa/nul. Bukowińska 24a/10/nArchiwum Taczów 50A,/n26-652 Zakrzew/ntel. 519-581-061 akta osobowo-płacowe SEKE 610A-12/04 i 992700/611/1502/2014/SAK/WJ-1
Zakład Remontowy Energetyki /nSp. z o.o./nBiała Podlaska Fides International/nSp. z o.o./n02-703 Warszawa/nul. Bukowińska 24a/10/nArchiwum Taczów 50A,/n26-652 Zakrzew/ntel. 519-581-061 akta osobowo-rentowe SEKE 610A-12/04 i 992700/611/1502/2014/SAK/WJ-1
Kółko Rolnicze w Wieprzu "ARCH-DOK" Spółka z o.o. 43-300 Bielsko-Biała ul. Siemiradzkiego 19/13 tel. (33) 811-46-45, tel. 606 383 041 osobowo-płacowa 992700/610A/13/2007/SEke
Zakłady Farmaceutyczne "COLFARM" S.A. w upadłości, 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3 Składnica Akt "POWIERNIK" Sp. z o.o., 37-464 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 13, tel/fax: +48 15 844-55-01, e-mail: powiernik_san@poczta.onet.pl bez dokumentacji osobowo-płacowej 992700/610A/3/2011/SEke
"WER-MOZA" Zakład Produkcji Drzewnej Spółka z o.o. w upadłości/n37-450 Stalowa Wola,/nul. Wałowa 1 Składnica Akt "POWIERNIK" Spółka z o.o., 37-464 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 13, Tel/fax: +48 15 844-55-01, e-mail: powiernik_san@poczta.onet.pl listy płac z upadłości z lat 1999-2001,/nbez dokumentacji osobowej 992700/610A/3/2011/SEke
MELEX Spółka z o.o. w upadłości/nul. Wojska Polskiego 3,/n39-300 Mielec Składnica Akt "POWIERNIK" Spółka z o.o., 37-464 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 13, Tel/fax: +48 15 844-55-01, e-mail: powiernik_san@poczta.onet.pl bez dokumentacji osobowo-płacowej 992700/610A/3/2011/SEke
Spółdzielnia Transportu Wiejskiego/n37-600 Lubaczów,/nul. Ks. Wyszyńskiego 29 Składnica Akt "POWIERNIK" Spółka z o.o., 37-464 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 13, Tel/fax: +48 15 844-55-01, e-mail: powiernik_san@poczta.onet.pl osobowo-płacowa z lat 1961-2001 992700/610A/3/2011/SEke
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "COSSO"/nSp. J.M. Szumełda/n37-450 Stalowa Wola,/nul. Komunalna 1 Składnica Akt "POWIERNIK" Spółka z o.o., 37-464 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 13, Tel/fax: +48 15 844-55-01, e-mail: powiernik_san@poczta.onet.pl osobowo-płacowa z lat 1995-2005 992700/610A/3/2011/SEke
HSW - Zakład Remontów Hutniczych Przedsiębiorstwo Remontowo-Produkcyjne Spółka z o.o./n37-450 Stalowa Wola,/nul. Kwiatkowskiego 1 Składnica Akt "POWIERNIK" Spółka z o.o., 37-464 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 13, Tel/fax: +48 15 844-55-01, e-mail: powiernik_san@poczta.onet.pl bez dokumentacji osobowo-płacowej 992700/610A/3/2011/SEke
Firma Handlowa "SIGMA" Małek Henryk i Spółka, spółka jawna w upadłości/n39-300 Mielec,/nul. Przemysłowa 10 Składnica Akt "POWIERNIK" Spółka z o.o., 37-464 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 13, Tel/fax: +48 15 844-55-01, e-mail: powiernik_san@poczta.onet.pl osobowo-płacowa z lat 1995-2004 992700/610A/3/2011/SEke
HSW - Zakład Mechaniczny Spółka z o.o. Masa Upadłości 37-450 Stalowa Wola,/nul. Kwiatkowskiego 1 Składnica Akt "POWIERNIK" Spółka z o.o., 37-464 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 13, Tel/fax: +48 15 844-55-01, e-mail: powiernik_san@poczta.onet.pl bez dokumentacji osobowo-płacowej 992700/610A/3/2011/SEke
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Siarkowego "SIARKOPOL" w likwidacji/n39-405 Tarnobrzeg,/nul. Zakładowa 50 Składnica Akt "POWIERNIK" Spółka z o.o., 37-464 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 13, Tel/fax: +48 15 844-55-01, e-mail: powiernik_san@poczta.onet.pl osobowo-płacowa z lat 1950-2003 992700/610A/3/2011/SEke
ZPCH PTH "RETMAN" Spółka z o.o./n27-600 Sandomierz,/nul. Holownicza 6 Składnica Akt "POWIERNIK" Spółka z o.o., 37-464 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 13, Tel/fax: +48 15 844-55-01, e-mail: powiernik_san@poczta.onet.pl osobowo-płacowa z lat 1989-2002 992700/610A/3/2011/SEke
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "ALCOM" Spółka z o.o. w likwidacji/n39-300 Mielec,/nul. Traugutta 7 Składnica Akt "POWIERNIK" Spółka z o.o., 37-464 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 13, Tel/fax: +48 15 844-55-01, e-mail: powiernik_san@poczta.onet.pl osobowo-płacowe z lat 1993-2000 992700/610A/3/2011/SEke
P.B.I. "BUDO-COMPLEX" Spółka z o.o. w upadłości/n37-450 Stalowa Wola,/nAl. Jana Pawła II 25 Składnica Akt "POWIERNIK" Spółka z o.o., 37-464 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 13, Tel/fax: +48 15 844-55-01, e-mail: powiernik_san@poczta.onet.pl osobowo-płacowa z lat 1993-2009 992700/610A/3/2011/SEke
Przedsiębiorstwo Ochrony PURZECZKO System Ochrony MTP-Sezam s.c. Mirosław Tadeusz Purzeczko, Łukasz Purzeczko w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Nowa 3A NAREW–OSTROŁĘKA Sp. z o.o. Zakład Usług Archiwalnych i Składnica Akt w Ostrołęce z siedzibą w: Ławy 81 C, 07-411 Rzekuń, tel. (29) 760-52-91, fax: (29) 760-57-34, e-mail: archiwum-narew@o2.pl 1997-1998 osobowo-płacowa 992700/610A/11/2007/SEke; 992700/611/194/2015-SAK, UNP: 2017-00314138
KARLEN Sp. z o.o. w upadłości, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Różańska 18 NAREW–OSTROŁĘKA Sp. z o.o. Zakład Usług Archiwalnych i Składnica Akt w Ostrołęce z siedzibą w: Ławy 81 C, 07-411 Rzekuń, tel. (29) 760-52-91, fax: (29) 760-57-34, e-mail: archiwum-narew@o2.pl 1998-2010 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/610A/11/2007/SEke; 992700/611/194/2015-SAK, UNP: 2017-00314138
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS w Bytomiu,/nul. Sądowa 1a "ARCH-DOK" Spółka z o.o./n43-300 Bielsko-Biała/nul. Siemiradzkiego 19/13/ntel. (33) 811-46-45,/ntel. 606 383 041 osobowo-płacowa 992700/610A/13/2007/SEke
Wyższa Szkoła Nauk Ekonomicznych i Społecznych - 32-650 Kęty, ul. Żwirki i Wigury 27 "ARCH-DOK" Spółka z o.o. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Siemiradzkiego 19/13, tel. (33) 811-46-45, tel. 606 383 041 osobowo-płacowa 992700/610A/13/2007/SEke