Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Iwoniczu Zdroju, 38-440 Iwonicz Zdrój, ul. Zdrojowa 38 "AR-POS" sp. z o.o., 35-082 Rzeszów ul. Zawiszy Czarnego 20F płacowa z okresu od I.1955 do V.2005 992700/610A/2/2011/SEke
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Zarszynie, 38-530 Zarszyn, Zarszyn 14 "AR-POS" sp. z o.o., 35-082 Rzeszów, ul. Zawiszy Czarnego 20F płacowa za okres od I.1968 do XI.2006 992700/610A/2/2011/SEke
Fundacja Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi/n38-400 Krosno/nul. Lewakowskiego 14 "AR-POS" sp. z o.o. 35-082 Rzeszów ul. Zawiszy Czarnego 20F dokumentacja osobowa z okresu od I.1994 do IX 2005 992700/610A/2/2011/SEke
LEUBE-IB Spółka z o.o./n36-016 Chmielnik 277 AR-POS" sp. z o.o./n35-082 Rzeszów/nul. Zawiszy Czarnego 20F dokumentacja osobowa z okresu I.1995 - XI.2006 992700/610A/2/2011/SEke
"INFORES" S.A./n35-026 Rzeszów/nul. Reformacka 4 AR-POS" sp. z o.o./n35-082 Rzeszów/nul. Zawiszy Czarnego 20F płacowa z okres od V.1991r. do III.2004r. 992700/610A/2/2011/SEke
Odzieżowo-Papiernicza Spółdzielnia Pracy "Przyjaźń"/nul. Podzwierzyniec 78/n37-100 Łańcut "AR-POS" sp. z o.o./n35-082 Rzeszów/nul. Zawiszy Czarnego 20F płacowa za okres od I.1972 do X.1995 992700/610A/2/2011/SEke
WWŻ Profi Sp. z o.o. S.K.A/nul. Kolewjowa 3,63-520 Grabów nad Prosną/n(dokumenty dot. Zakładów Mięsnych Dębica) ICBS Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 7, 63-500 Ostrzeszów tel/fax: (+48-62) 730-22-27, tel: (+48-62) 730-21-70; 730-43-51; 730-15-71 e-mail: ICBS@kl.onet.pl akta osobowo-płacowe, deklaracje ZUS i US 992700/610A/1/2011/SEke
Varmo Sp. z o.o. w likwidacji/nul. Kaliska 78,/n63-300 Pleszew ICBS Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 7, 63-500 Ostrzeszów tel/fax: (+48-62) 730-22-27, tel: (+48-62) 730-21-70; 730-43-51; 730-15-71 e-mail: ICBS@kl.onet.pl akta osobowo-płacowe,/ndeklaracje ZUS i US za okres od 14.06.2005r. do 14.05.2010r. 992700/610A/1/2011/SEke
Promedia Spółka z o.o. w likwidacji, 02-610 Warszawa, ul. Goszczyńskiego 9/2 Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u, Spółka z o.o., 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel/fax: (081) 880-50-04, tel: 0609 481 613 www.transprin.pl osobowo-płacowa 992700/610A/8/2011/SAK
WR&RW s.c./nRojów 54,/n63-500 Ostrzeszów ICBS Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 7, 63-500 Ostrzeszów tel/fax: (+48-62) 730-22-27, tel: (+48-62) 730-21-70; 730-43-51; 730-15-71 e-mail: ICBS@kl.onet.pl listy wynagrodzeń, akta osobowe, deklaracje ZUS i US za okres od 01.04.2005r. do 28.12.2009r. 992700/610A/1/2011/SEKE
Kominki "STELLA" /n43-300 Bielsko-Biała,/nul. Kazimierza Wielkiego "ARCH-DOK" Spółka z o.o. 43-300 Bielsko-Biała ul. Siemiradzkiego 19/13 tel. (33) 811-46-45, tel. 606 383 041 osobowo-płacowa 992700/610A/13/2007/SEke
Odlewnia Żeliwa "WĘGIERSKA GÓRKA" w Węgierskiej Górce, ul. Kolejowa 6 "ARCH-DOK" Spółka z o.o. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Siemiradzkiego 19/13, tel. (33) 811-46-45, tel. 606 383 041 osobowo-płacowa 992700/610A/13/2007/SEke
Fabryka Mebli "MEBLODEX" Spółka z o.o. w Łodygowicach,/nul. Królowej Jadwigi 17 "ARCH-DOK" Spółka z o.o. 43-300 Bielsko-Biała ul. Siemiradzkiego 19/13 tel. (33) 811-46-45, tel. 606 383 041 osobowo-płacowa 992700/610A/13/2007/SEke
SWIE Sp. z o.o./nul. Orzechowa 1,/n80-175 Gdańsk/n/nDokumenty dot. firmy Juna Sp. z o.o. i Junacon S.A./n ICBS Sp. z o.o./nul. Przemysłowa 7,/n63-500 Ostrzeszów/ntel/fax: (+48-62) 730-22-27,/ntel: (+48-62) 730-21-70; 730-43-51; 730-15-71/ne-mail: ICBS@kl.onet.pl akta osobowe z okresu 01.07.1996-30.04.2004 992700/610A/1/2011/SEke
Cegielnia s.c. St. Latusek, Cz. Przybylski/n63-510 Mikstat Pustkowie 6 ICBS Sp. z o.o./nul. Przemysłowa 7,/n63-500 Ostrzeszów/ntel/fax: (+48-62) 730-22-27,/ntel: (+48-62) 730-21-70; 730-43-51; 730-15-71/ne-mail: ICBS@kl.onet.pl akta osobowe, kartoteki wynagrodzeń, listy płac za okres od 4.05.1992-12.2006 992700/610A/1/2011/SEke
REGENT MACHINE WORKS Sp. z o.o./n05-800 Pruszków,/nul. Staszica 1 Archiwa Mazowieckie Sp. z o.o. Glina, ul.Lubelska 2a 05-430 Celestynów tel: (22) 780-09-00, fax: 22 789-79-88 www.archiwamaz.pl, e-mail: sekretariat@archiwamaz.pl akta osobowe z lat 2006-2010 992700/610A/2/2010/SEke
SLAVIA CONSULTING Sp. z o.o./n02-791 Warszawa/nul. Meander 15 Archiwa Mazowieckie Sp. z o.o./nGlina, ul.Lubelska 2a/n05-430 Celestynów/ntel: (22) 780-09-00,/nfax: 22 789-79-88/nwww.archiwamaz.pl,/ne-mail: sekretariat@archiwamaz.pl akta osobowe z lat 2005-2009 992700/610A/2/2010/SEke
Standard Chartered Bank Przedstawicielstwo w Polsce w Warszawie, 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 2003-2009 osobowo-płacowa 992700/610A/18/2005/SEke; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kościerzynie, 83-400 Kościerzyna, ul. M. Skołodowskiej-Curie 7 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1944-2001 dokumentacja osobowa z lat 1944-2001, płacowa z lat 1973-2001 992700/610A/18/2005/SEke; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Krajowa Agencja ds. Cudzoziemców i Migracji ANEM, 00-116 Warszawa, ul. Świętokrzyska 36 lok. 51 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1955-2008 osobowa z lat 1955-2008, płacowa z lat 1993-2008 992700/610A/18/2005/SEke; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672