Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Przedsiębiorstwo Kooperacji Międzynarodowej "ERGE" - Ryszard Górka/nul. Wojska Polskiego 71B/n60-628 Poznań ARCHEON Składnica Akt Pracowniczych Sp. z o.o./nJanikowo k/Poznania,/nul. Ogrodnicza 13A,/n62-006 Kobylnica/ntel./fax 0-61 878-97-55, 0-61 8150761,/ne-mail: info@archeon.pl osobowo-płacowa z lat 1996-2004 SEKE 610A-20/06
INVES DFB Spółka z o.o. ul. Hipoteczna 91-340 Łódź INWAR S.A., 98-200 Sieradz, ul. Juliana Tuwima 4, e-mail: archiwizacja@inwar.pl, tel. 43 82-70-750, 609 805 724; 724 774 724 akta osobowo-płacowe z lat 1999-2009 (12 szt.) 992700/610A/23/2004/SEKE
INVAR & BIURO System S.A./n93-176 Łódź,/nul. Suwalska 16 INWAR S.A., 98-200 Sieradz, ul. Juliana Tuwima 4, e-mail: archiwizacja@inwar.pl, tel. 43 82-70-750, 609 805 724; 724 774 724 akta osobowe i dokumentacja płacowa z lat 1955-2000 992700/610A/23/2004/SEKE
Polsko-Francuska Spółka L.L.M. EFICAS Spółka z o.o. w Olecku, ul. Cicha 2-3, 19-400 Olecko Archiwum Państwowe w Suwałkach/nul. Kościuszki 69,/n16-400 Suwałki/nterl/fax: (087) 565-01-85/ne-mail: archiwum@suwałki.ap.gov.pl płacowa z lat 1997-2001 SEKE 610-68/03
WORDEXPO Kongresy Targi Sp. z o.o. w likwidacji, Bydgoszcz Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, 85-009 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 65, e-mail: dz.info@archiwum.bydgoszcz.pl; http:/www.bydgoszcz.ap.gov.pl; tel. centrala (52) 33-95-401; Dział Administracyjno gospodarczy tel. (52) 33-95-403 2001-2008 osobowo-płacowa 992700/611/2641/2016-SAK-WJ, UNP: 2016-00331566
ECO PROFESIONAL Sp. z o.o./nBydgoszcz Archiwum Państwowe/nul. Dworcowa 65/n85-009 Bydgoszcz/n/ntel. centrala (052) 33-95-401/nDział Administracyjno-gospodarczy tel: (052) 33-95-403/ne-mail: dz.info@archiwum.bydgoszcz.pl/nhttp:/www.bydgoszcz.ap.gov.pl osobowo-płacowa z lat 2001-2006 SEKE-610A-6/04
Wyższa Szkoła Ekonomiczno -Społeczna w Bydgoszczy Archiwum Państwowe/nul. Dworcowa 65/n85-009 Bydgoszcz/n/ntel. centrala (052) 33-95-401/nDział Administracyjno-gospodarczy tel: (052) 33-95-403/ne-mail: dz.info@archiwum.bydgoszcz.pl/nhttp:/www.bydgoszcz.ap.gov.pl osobowo-płacowa z lat 2005-2008 SEKE-610A-6/04
Fundacja Europejska DIALOG, Bydgoszcz Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, 85-009 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 65, e-mail: dz.info@archiwum.bydgoszcz.pl; http:/www.bydgoszcz.ap.gov.pl; tel. centrala (52) 33-95-401; Dział Administracyjno gospodarczy tel. (52) 33-95-403 2000-2008 osobowo-płacowa 992700/611/2641/2016-SAK-WJ, UNP: 2016-00331566
REIS INTERNATIONAL Spółka z o.o., Bydgoszcz Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, 85-009 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 65, e-mail: dz.info@archiwum.bydgoszcz.pl; http:/www.bydgoszcz.ap.gov.pl; tel. centrala (52) 33-95-401; Dział Administracyjno gospodarczy tel. (52) 33-95-403 1992-2000 osobowo-płacowa 992700/611/2641/2016-SAK-WJ, UNP: 2016-00331566
Spółdzielnia Mieszkaniowa MALWA w likwidacji, Kamień Krajeński Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, 85-009 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 65, e-mail: dz.info@archiwum.bydgoszcz.pl; http:/www.bydgoszcz.ap.gov.pl; tel. centrala (52) 33-95-401; Dział Administracyjno gospodarczy tel. (52) 33-95-403 1995-2005 osobowo-płacowa 992700/611/2641/2016-SAK-WJ, UNP: 2016-00331566
Regionalna Agencja Promocji Turystyki Spółka z o.o. w likwidacji, Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 10 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, 85-009 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 65, e-mail: dz.info@archiwum.bydgoszcz.pl; http:/www.bydgoszcz.ap.gov.pl; tel. centrala (52) 33-95-401; Dział Administracyjno gospodarczy tel. (52) 33-95-403 1996-2002 osobowo-płacowa 992700/611/2641/2016-SAK-WJ, UNP: 2016-00331566
"PEKSMOT" Spółka Jawna /nw Łodzi/nz siedzibą przy ul. Smutnej 28,91-729 Łódź Archiwum Państwowe w Łodzi/nPl. Wolności 1/n91-415 Łódź/ntel. (48 42) 632-62-01;/ntel. (48 42) 632-02-02;/ntel. (48 42) 633-38-58/nfax. (48 42) 632-02-11/nwww.lodz.ap.gov.pl/ne-mail: kancelaria@lodz.ap.gov.pl/n osobowo-płacowa 992700/610A/21/2009/SEKE
Zakłady Tekstylne "Womarex" w Giełbutowie - Giełbutów Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61; www.warszawa.ap.gov.pl ; adop.udostepnianie@warszawa.ap.gov.pl akta osobowe z lat 1961-2009,/ndokumentacja płacowa z lat 1961-2009,/npozostała dokumentacja z lat 1946-2009 992700/610A/15/2007/SEKE
Spółdzielnia Inwalidów BOLMET w Bolesławcu Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61; www.warszawa.ap.gov.pl ; adop.udostepnianie@warszawa.ap.gov.pl akta osobowe z lat 1978-2009, dokumentacja płacowa z lat 1978-2008, pozostała dokumentacja 1978-2009 992700/610A/15/2007/SEKE
Spółdzielnia Turystyczna TURYSTA/nAl. Jerozolimskie 47,/n04-697 Warszawa Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne TABULUS Spółka z o.o. Konopnica 102, 96-200 Rawa Mazowiecka tel./fax 0-46 813-12-03, tel. 0-46 813-11-95 (96) www.tabulus.com.pl e-mail: biuro@tabulus.com.pl osobowo-płacowa SEKE 610A-17/05
PROVIMI POLSKA Sp. z o.o./nWytwórnia Pasz w Białymstoku/nul. Elewatorska 14,/n15-950 Białystok/n Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne TABULUS Spółka z o.o. Konopnica 102, 96-200 Rawa Mazowiecka tel./fax 0-46 813-12-03, tel. 0-46 813-11-95 (96) www.tabulus.com.pl e-mail: biuro@tabulus.com.pl osobowo-płacowa SEKE 610A-17/05
Warszawskie Przedsiębiorstwo Handlowe Koala S.C. Tadeusz Namedzyński, Marek Ratajczak, 00-159 Warszawa, ul. Nowotki 37/53 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1989-2000 akta osobowe z lat 1989-1993, akta płacowe z lat 1989-2000 SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Api Portescap - Polska Spółka z o.o., ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1990-2003 akta osobowe z lat 1996-2002, akta płacowe z lat 1990-2003 SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
IFP s.j./nul. Jasielska 7A/n60-476 Poznań ARCHEON Składnica Akt Pracowniczych Sp. z o.o./nJanikowo k/Poznania,/nul. Ogrodnicza 13A,/n62-006 Kobylnica/ntel./fax 0-61 878-97-55, 0-61 8150761,/ne-mail: info@archeon.pl osobowo-płacowa z lat 2000-2006 SEKE 610A-20/06
LAMPA PLUS s.c./nul. Jasielska 7A/n60-476 Poznań ARCHEON Składnica Akt Pracowniczych Sp. z o.o./nJanikowo k/Poznania,/nul. Ogrodnicza 13A,/n62-006 Kobylnica/ntel./fax 0-61 878-97-55, 0-61 8150761,/ne-mail: info@archeon.pl osobowo-płacowa z lat 1998-2000 SEKE 610A-20/06