Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Przedsiębiorstwo Dziewiarsko Włókiennicze "PRIMA" - 23-400 Biłgoraj, ul. Zamojska 30 EMIKS Składnica Akt Spółka z o.o. ul. Mełgiewska 152 20-234 Lublin, tel. (81) 749-65-60, 749-65-61, kom. 0604-075-740, fax (81) 749-65-62 dokumentacja osobowa. Dokumentacja płacowa z lat /n1980-2000 suplement 2 i 992700/6116/3/2013/SAK/WJ
Odzieżowa Spółdzielnia Pracy "PRZEŁOM"/nLublin, ul. Wojciechowska 9 EMIKS Składnica Akt Spółka z o.o. ul. Mełgiewska 152 20-234 Lublin, tel. (81) 749-65-60, 749-65-61, kom. 0604-075-740, fax (81) 749-65-62 dokumentacja osobowa. Dokumentacja płacowa z lat 1965 - 2001 992700/6116/3/2013/SAK/WJ
Roztoczańska Spółdzielnia Mleczarska w Łaszczowie EMIKS Składnica Akt Spółka z o.o. ul. Mełgiewska 152 20-234 Lublin, tel. (81) 749-65-60, 749-65-61, kom. 0604-075-740, fax (81) 749-65-62 dokumentacja osobowo - płacowa suplement 2
Roztoczańska Spółdzelnia/nMleczarska/nw Łaszczowie EMIKS Składnica Akt Spółka z o.o. ul. Mełgiewska 152 20-234 Lublin, tel. (81) 749-65-60, 749-65-61, kom. 0604-075-740, fax (81) 749-65-62 dokumentacja osobowa. Dokumentacjapłacowa z lat 1969 - 1995 suplement 2
JOGOMLEK/nLublin, ul. Pancerniaków 8 EMIKS Składnica Akt Spółka z o.o. ul. Mełgiewska 152 20-234 Lublin, tel. (81) 749-65-60, 749-65-61, kom. 0604-075-740, fax (81) 749-65-62 dokumentacja osobowo - płacowa 992700/6116/3/2013/SAK/WJ
DIPOL ALFA/nWarszawa oddział Lublin EMIKS Składnica Akt Spółka z o.o. ul. Mełgiewska 152 20-234 Lublin, tel. (81) 749-65-60, 749-65-61, kom. 0604-075-740, fax (81) 749-65-62 dokumentacja osobowa. Dokumentacja płacowa z lat 1999 - 2000. suplement 2
PPH "BONUS"/nLublin EMIKS Składnica Akt Spółka z o.o. ul. Mełgiewska 152 20-234 Lublin, tel. (81) 749-65-60, 749-65-61, kom. 0604-075-740, fax (81) 749-65-62 dokumentacja osobowa. Dokumentacja płacowa z lat 1989 - 1991 suplement 2
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Głusku EMIKS Składnica Akt Spółka z o.o. ul. Mełgiewska 152 20-234 Lublin, tel. (81) 749-65-60, 749-65-61, kom. 0604-075-740, fax (81) 749-65-62 dokumentacja osobowa./nDokumentacja płacowa z lat 1957 - 1996 suplement 2
Wytwórczo Usługowa Spółdzielnia Pracy w Biłgoraju - Biłgoraj EMIKS Składnica Akt Spółka z o.o. ul. Mełgiewska 152 20-234 Lublin, tel. (81) 749-65-60, 749-65-61, kom. 0604-075-740, fax (81) 749-65-62 dokumenty organizacyjne i księgowe suplement 2
Inspektorat Szkolny w Wąbrzeźnie Archiwum Państwowe w Toruniu 541/II 1945-1950 Akta osobowe nauczycieli
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sworach Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim 224 1964-1972 wykazy pracowników niekompletne
Rejonowa Centrala Aprowizacji Przedsiębiorstwo Państwowe w Bydgoszczy Archiwum Państwowe w Bydgoszczy 973 1946-1949 osobowa
SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców, 23-400 Biłgoraj, ul. 3-go Maja 21 EMIKS Składnica Akt Spółka z o.o., 20-234 Lublin, ul. Mełgiewska 152, tel. (81) 749-65-60, 749-65-61, kom. 0604-075-740, fax (81) 749-65-62 1978-1990 dokumentacja osobowa. Dokumentacja płacowa z lat 1978-1990 suplement 2 i 992700/6116/3/2013/SAK/WJ
Zakład Inwestycji i Budownictwa WZGS "SCH"/nTomaszów Lubelski EMIKS Składnica Akt Spółka z o.o. ul. Mełgiewska 152 20-234 Lublin, tel. (81) 749-65-60, 749-65-61, kom. 0604-075-740, fax (81) 749-65-62 dokumentacja osobowa. Dokumentacja płacowa z lat 1976 - 1980 suplement 2
Spółdzielnia Pracy Remontowo Budowlana "REMBUD"/nTomaszów Lubelski EMIKS Składnica Akt Spółka z o.o. ul. Mełgiewska 152 20-234 Lublin, tel. (81) 749-65-60, 749-65-61, kom. 0604-075-740, fax (81) 749-65-62 Dokumentacja osobowa.Dokumentacja płacowa z lat 1976 - 1980 suplement 2
Spółdzielnia Handlowo-Transportowa/nTomaszów Lubelski EMIKS Składnica Akt Spółka z o.o. ul. Mełgiewska 152 20-234 Lublin, tel. (81) 749-65-60, 749-65-61, kom. 0604-075-740, fax (81) 749-65-62 Dokumentacja osobowa.Dokumentacja płacowa /nz lat 1978 - 1982 suplement 2
ANIMROL S.A./nul.Dworcowa 21/n14 - 400 Pasłęk JUPI Spółka z o.o.; /nul. Piaskowa 6; /n82-300 Elbląg; /ntel/fax: 55-235-42-60; /nARCHIWUM; /nemail: jupi@jupi.pl; /nwww.jupi.pl dokumentacja osobowo - płacowa suplement 2
Centralne Biuro Konstrukcji Okrętowej, Szczecin Stocznia Nowa S.A./nSzczecin/nul.Hutnicza dokumentacja osobowo - płacowa Suplement 2
Przedsiębiorstwo Rolne Stążki Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa 82 – 300 Elbląg ul. Nowodworska 10 b tel. 055 / 232 45 97 dokumenty osobowe i płacowe
Biuro Projektowo - Badawcze Budownictwa Przemysłowego Lublin ul.Droga Męczenników Majdanka 60 Zakład Obsługi Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego ul.Spokojna 4 20-914 Lublin tel.(0-81) 74 24 292 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement