Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Biuro Organizacji Rachunkowości w Krakowie Archiwum Państwowe w Krakowie 770 1948 - 1952 Akta osobowe
Centrala obsługi Przedsiębiorstw i Instytucji Artystycznych „COPIA”, 02-622 Warszawa, ul. Malczewskiego 54 Oddział Archiwum Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Otwocku, 05-400 Otwock; ul. Górna 13; tel./fax 22 788 45 12; 22 788 53 66 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/216/2017-SAK; UNP: 2017-00024720
Główne Biuro Studiów i Projektów Energetycznych „ENERGOPROJEKT”, 00-950 Warszawa ul. Krucza 6/14, Oddział w Gdańsku „TRANS – SERWIS”, Warszawa, ul. Czerska 8/10 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/216/2017-SAK; UNP: 2017-00024720
Radomskie Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej "LAS" w Radomiu Kieleckie Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej "LAS" w Radomiu Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Oddział Archiwum w Radomiu, ul. Zielińskiego 13; 26-600 Radom Tel./fax (48) 363 87 07 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/177/2017 – SAK; UNP: 2017-00024794
Radomskie Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi w Radomiu, Okręgowe Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi w Kielcach Oddział Rejonowy w Radomiu Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Oddział Archiwum w Radomiu, ul. Zielińskiego 13; 26-600 Radom Tel./fax (48) 363 87 07 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/177/2017 – SAK; UNP: 2017-00024794
Radomskie Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Włókienniczymi i Skórzanymi „POLSURWIS" w Radomiu/n Centrum Informatyki Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Archiwum Rotacyjne w Otwocku - Punkt Obsługi w Radomiu ul. Zielińskiego 13, 26-600 Radom tel. 048 363 87 07 dokumentacja osobowo-płacowa
Radomskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjne w Radomiu, Radomskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych w Radomiu Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Oddział Archiwum w Radomiu, ul. Zielińskiego 13; 26-600 Radom Tel./fax (48) 363 87 07 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/177/2017 – SAK; UNP: 2017-00024794
Grupa Elektroniki i Automatyki Sp. Z o. O., 02-691 Warszawa ul. Obrzeźna 3 Oddział Archiwum Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Otwocku, 05-400 Otwock; ul. Górna 13; tel./fax 22 788 45 12; 22 788 53 66 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/216/2017-SAK; UNP: 2017-00024720
Przedsiębiorstwo Transportowo – Sprzętowe Budownictwa „TRANSBUD – WARSZAWA, ul. Czerska 8/10, W tym: Zakłady Transportowe Budownictwa Miejskiego Warszawa, Ekspozytura Przewozowo – Spedycyjna „E”, Warszawa, Al. Niepodległości 213, Zakłady Transportowe Budownictwa Miejskiego Warszawa, Ekspozytura Przewozowo – Spedycyjna „B”, Warszawa, ul. Polna 9, Zakłady transportowe Budownictwa Miejskiego Warszawa, ul. Spiska 11, Zakłady Transportowe Budownictwa Miejskiego Warszawa, Warsztaty Naprawcze Samochodów Nr 2, Warszawa ul. Towarowa 33, Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane, Centrala Gospodarcza Spółdzielni Budowlanych, Zakłady Transportowe, Warszawa u. Stalina 37, Państwowe Przedsiębiorstwo Budowlane Zjednoczenie Warszawa, Oddział Sprzętu i Transportu, Warszawa ul. Mszczonowska 22, Zakłady Transportowe Budownictwa Miejskiego, Warszawa ul. Czerska 8/10, Zakłady Transportowe Budownictwa Warszawa, Warszawa ul. Czerniakowska 81/83, Przedsiębiorstwo Transportowo – Sprzętowe Budownictwa „TRANSBUD – WARSZAWA” oddział Zaplecza Technicznego, Warszawa, al. Krakowska 61, Przedsiębiorstwo Transportowe – Sprzętowe Budownictwa „TRANSBUD – WARSZAWA”, Zakład Robót Eksportowych, Warszawa, Al. Krakowska 61 / Warszawa, ul. Czerska 8/10, Przedsiębiorstwo Transportowo – Sprzętowe Budownictwa „TRANSBUD – WARSZAWA, Warszawa, ul. Czerniakowska 81/83, Zrzeszenie Przedsiębiorstw Transportowo – Sprzętowych Budownictwa „TRANSBUD – WARSZAWA”, Warszawa, ul. Reje 3/5, Przedsiębiorstwo Transportowo Sprzętowe Budownictwa „TRANSBUD – WARSZAWA”, Ośrodek wczasowo – kolonijny Pasterka k/ Radkowa, Przedsiębiorstwo Transportowo Sprzętowe Budownictwa „TRANSBUD – WARSZAWA”, Ośrodek wczasowo – kolonijny Borowski Las, 11-705 Grabowo, Przedsiębiorstwo Spedycyjno – Techniczne „TRANSBUD”, Warszawa ul. Czerska 8/10, „TRANS – SERWIS”, Warszawa, ul. Czerska 8/10 Oddział Archiwum Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Otwocku, 05-400 Otwock; ul. Górna 13; tel./fax 22 788 45 12; 22 788 53 66 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/216/2017-SAK; UNP: 2017-00024720
Przedsiębiorstwo Państwowe Warszawskie Restauracje Dworcowe „WARS”, 03-743 Warszawa ul. Kijowska 16, Oddział Archiwum Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Otwocku, 05-400 Otwock; ul. Górna 13; tel./fax 22 788 45 12; 22 788 53 66 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/216/2017-SAK; UNP: 2017-00024720
Centrum Techniczno – Handlowe „JAK” Sp. Z o. O., 04-701 Warszawa ul. Patriotów 212 Oddział Archiwum Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Otwocku, 05-400 Otwock; ul. Górna 13; tel./fax 22 788 45 12; 22 788 53 66 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/216/2017-SAK; UNP: 2017-00024720
Generalny Realizator Inwestycji Przemysłu Rolno – Spożywczego, 03-435 Warszawa ul. 11 Listopada 12/2 Centrum Informatyki i Obsługi Administracyjnej/nMazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Archiwum Rotacyjne w Otwocku/nul. Górna 13, 05-400 Otwock/nTel. 022 7884512. fax 022 7885366 dokumentacja osobowo-płacowa
Biuro Organizacji Rachunkowości Ekspozytura w Łodzi Archiwum Państwowe w Łodzi 818 1948-1952 tylko akta osobowe
Biuro Pełnomocnika Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego d/s Metali Nieżelaznych, Katowice, ul. Dąbrowskiego 22 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe, dokukmentacja płacowa z lat 1982-1990 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Biuro Obsługi Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Słupsk Słupski Zakład Obsługi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul.Jana Pawła II 1 76-200 Słupsk tel.842 -22-54 dokumenty osobowe i płacowe z lat 1978 -1992 Suplement
Radomskie Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Radomiu Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Oddział Archiwum w Radomiu, ul. Zielińskiego 13; 26-600 Radom Tel./fax (48) 363 87 07 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/177/2017 – SAK; UNP: 2017-00024794
Stołeczne Przedsiębiorstwo Krawiecko – Kuśnierskie Dom Mody „DELIA”, 03-735 Warszawa, ul. Targowa 66 Oddział Archiwum Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Otwocku, 05-400 Otwock; ul. Górna 13; tel./fax 22 788 45 12; 22 788 53 66 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/216/2017-SAK; UNP: 2017-00024720
Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Państwowej Komunikacji Samochodowej Nr 1, 01-164 Warszawa ul. Radziwie 13 Oddział Archiwum Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Otwocku, 05-400 Otwock; ul. Górna 13; tel./fax 22 788 45 12; 22 788 53 66 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/216/2017-SAK; UNP: 2017-00024720
Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Państwowej Komunikacji Samochodowej Nr 2 „PeKSpol”, 03-885 Warszawa, ul. Ks. Ziemowita 59/61 Oddział Archiwum Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Otwocku, 05-400 Otwock; ul. Górna 13; tel./fax 22 788 45 12; 22 788 53 66 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/216/2017-SAK; UNP: 2017-00024720
Związek Pracowników Państwowych i Społecznych Kino „Świat”, Warszawa ul. Nowy Świat 21 Oddział Archiwum Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Otwocku, 05-400 Otwock; ul. Górna 13; tel./fax 22 788 45 12; 22 788 53 66 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/216/2017-SAK; UNP: 2017-00024720