Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Zjednoczenie Przedsiębiorstw Budownictwa Komunalnego, Warszawa ul. Czerniakowska 44, ul. Bagatela 10, Branżowy Ośrodek Organizacji i Normowania Pracy, Ośrodek Badań Techniczno - Organizacyjnych Oddział Archiwum Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Otwocku, 05-400 Otwock; ul. Górna 13; tel./fax 22 788 45 12; 22 788 53 66 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/216/2017-SAK; UNP: 2017-00024720
Akta paszportowe za lata 1972 – 1993 Przedsiębiorstwo Transportowo – Sprzętowych Budownictwa „TRABSBUD – WARSZAWA” (00-732 Warszawa, ul. Czerska 8/10 i innych nie związanych z TRANSBUDEM) Oddział Archiwum Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Otwocku, 05-400 Otwock; ul. Górna 13; tel./fax 22 788 45 12; 22 788 53 66 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/216/2017-SAK; UNP: 2017-00024720
Zakład Remontu i Dozoru Akumulatorów „EMA – ZRIDA”, 04-462 Warszawa, ul. Strażacka 63/65 Oddziały: Katowice, Poznań, Wałbrzych Oddział Archiwum Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Otwocku, 05-400 Otwock; ul. Górna 13; tel./fax 22 788 45 12; 22 788 53 66 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/216/2017-SAK; UNP: 2017-00024720
Przedsiębiorstwo Obrotu Samochodami i Częściami Zamiennymi „POLMOZBYT”, 01-974 Warszawa, ul. Wójcickiego 1/3 Oddział Archiwum Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Otwocku, 05-400 Otwock; ul. Górna 13; tel./fax 22 788 45 12; 22 788 53 66 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/216/2017-SAK; UNP: 2017-00024720
Centrum Informatyki Rolnictwa i Leśnictwa „ROLKOM”, 02-466 Warszawa, ul. Cz. Kłosia 18, Poprzednie nazwy: Stacja Maszyn Licząco – Analitycznych, Biuro Obliczeń Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, Centrum Informatyki Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego Centrum Informatyki i Obsługi Administracyjnej/nMazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Archiwum Rotacyjne w Otwocku/nul. Górna 13, 05-400 Otwock/nTel. 022 7884512. fax 022 7885366 dokumentacja osobowo-płacowa
Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Przemysłu Gumowego „BUDOPROJEKT – STOMIL”, 05-820 Piastów, ul. Harcerska 15 Oddział Archiwum Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Otwocku, 05-400 Otwock; ul. Górna 13; tel./fax 22 788 45 12; 22 788 53 66 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/216/2017-SAK; UNP: 2017-00024720
Sateks sp. z o.o., Zakład Produkcji Betonowej z siedzibą w Łuczynowie Archiwum Państwowe w Radomiu, ul. Rynek 1, 26-610 Radom, tel. 048 362 11 500, 340 51 00, fax 048 340 51 01, www.radom.ap.gov.pl, poszukiwania@radom.ap.gov.pl dokumentacja osobowo-płacowa z lat 1994-2008 SEKe 70-93/03
Księgarnia Prodoks Sp. z o.o., 33-300 Nowy Sącz, ul. Jana Pawłą II 26 Archiwum Państwowe w Krakowie, ul. Sienna 16, 30-960 Kraków, tel. 012 422 40 94, 421 27 90, fax 012 421 35 44, e-mail: informacja@archiwum.krakow.pl, wwww.archiwum.krakow.pl 2001-2007 dokumentacja osobowo-płacowa SEKe 70-140/03; 992700/611/2390/2017-SAK, UNP: 2017-00284196
Koncesjonowana Agencja Ochrony Osób i Mienia "Sejf" (Justus), 30-437 Kraków, ul. Forteczna 51/8 Archiwum Narodowe w Krakowie, 30-960 Kraków, ul. Sienna 16, tel. (12) 422-40-94, 421-27-90; fax. (12) 421-35-44; e-mail: sekretariat@archiwum.krakow.pl; www.archiwum.krakow.pl 1995-2000 dokumentacja osobowa z lat 1995-2000, dokumentacja płacowa z lat 1997-2000 SEKe 70-140/03; 992700/611/2390/2017-SAK, UNP: 2017-00284196
RGB Recycling and Construction s.c. w Nowym Sączu Archiwum Państwowe w Krakowie, ul. Sienna 16, 30-960 Kraków, tel. 012 422 40 94, 421 27 90, fax 012 421 35 44, e-mail: informacja@archiwum.krakow.pl, wwww.archiwum.krakow.pl dokumentacja osobowa z lat 2007-2008 SEKe 70-140/03
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Lanoster" sp. z o.o., ul. E. Orzeszkowej 17, 44-200 Rybnik Gaja sp. z o.o., Archiwum, ul. Zebrzydowicka 117, 44-200 Rybnik, tel./fax 032 42 42 938 karty wynagrodzeń z lat 1989-2001, listy płac 1992-2000 SEKe 610A-8/07
RPBI - Konstrukcje sp. z o.o., ul. 3 Maja 48B, 44-200 Rybnik Gaja sp. z o.o., Archiwum, ul. Zebrzydowicka 117, 44-200 Rybnik, tel./fax 032 42 42 938 karty wynagrodzeń z lat 1978-2006, listy płac 2002-2006 SEKe 610A-8/07
Wimach S.A. , ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice Gaja sp. z o.o., Archiwum, ul. Zebrzydowicka 117, 44-200 Rybnik, tel./fax 032 42 42 938 karty wynagrodzeń z lat 1970-2000, listy płac z lat 1988-2000 SEKe 610A-8/07
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe, U. Jakubowska-Sołdon sp. j. , ul. Wojska Polskiego 264, 97-300 Piotrków Trybunalski Past Actum sp. z o.o., ul. Zgierska 47A, 95-070 Aleksandrów Łódzki,tel.fax 042 276 40 33 dokumentacja osobowa z lat 1988-2004, dokumentacja płacowa z lat 1989-2002 SEKe 610A-05
Handlowo-Produkcyjna Spółdzielnia Pracy, ul. Nowowiejska 52, 28-400 Pińczów Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe-Handlowe "Samopomoc Chłopska" sp. z o.o., ul. Paderewskiego 31, 25-004 Kielce, tel. /fax 041 366 42 70 dokumentacja osobowa z lat 1949-2007, dokumentacja płacowa z lat 1957-2007 SEKe 610A-8/05
Grupa Norad S.A. w likwidacji, 02-495 Warszawa, ul. Szamoty 5 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 2000-2006 dokumentacja osobowo-płacowa SEke 70-97/03; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
IMCO Development Spółka z o.o., 00-809 Warszawa, ul. Miedziana 1A/15 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 2005-2008 osobowo-płacowa SEke 70-97/03; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Formatech sp. z o.o., ul. Grobelnej 4, 95-200 Pabianice Archiwum Państwowe w Łodzi, Pl. Wolności 1, 91-415 Łódź, tel. 042 632 62 01, 632 02 02, 633 38 58, fax 042 632 02 11, www.lodz.ap.gov.pl, http:/ewidencja.archiwa.gov.pl dokumentacja osobowo-płacowa SEKe 610-20/03
/n/n /n /n SEKe 610-107/03