Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Gliwickie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych sp. z o.o, 44-100 Gliwice, ul. Lipowa 3 Archiwum Państwowe w Katowicach, ul. Józefowska 104, 40-145 Katowice, tel. 208 78 55, fax 208 78 05, www.katowice.ap.gov.pl dokumentacja osobowa z lat 1980-2003, dokumentacja płacowa z lat 1973-1998 SEKe 610-107/03
Nabarro Nathanson Spółka z o.o, 00-120 Warszawa, ul. Złota 44/46 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1992-1995 osobowo-płacowa SEKe 610-11/03; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Terenowe Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Tramp" z siedzibą w Lubaniu, 59-800 Lubań, ul. Bracka 2 ARCH-DATA Spółka z o.o., Łomianki 05-092, ul. Zielona 2; tel. 22 751 92 73; + 48 502 583 144 www.arch-data.pl dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/558/2015-SAK; UNP: 2017-00299476
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Zelowie, 97-425 Zeló, ul. Kościuszki 57 Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Toruńska 4 dokumentacja osobowo-płacowa SEKe 610-156/03
MARBISZ sp. z o.o., 60-161 Poznań, ul. Jawornicka 8 Archeon Składnica Akt Pracowniczych sp. z o.o., ul. Ogrodnicza 13A, Janikowo k/Poznania, 62-006 Kobylnica, tel./fax 061 87 89 755 dokumentacja osobowo-płącowa z lat 2003-2006 SEKe 610A-20/06
Przesiębiorstwo Realizacji Obiektów Wieżowych PROWBUD, 44-100 Gliwice, ul. Pszczyńska 305 Archeon Składnica Akt Pracowniczych sp. z o.o., ul. Ogrodnicza 13A, Janikowo k/Poznania, 62-006 Kobylnica, tel./fax 061 87 89 755 dokumentacja osobowo-płacowa z lat 1973-1991 SEKe 610A-20/06
Telstar sp. z o.o., 61-619 Poznań, ul. Sielawy 134 Archeon Składnica Akt Pracowniczych sp. z o.o., ul. Ogrodnicza 13A, Janikowo k/Poznania, 62-006 Kobylnica, tel./fax 061 87 89 755 dokumentacja osobowo-płacowa z lat 1994-1999 SEKe 610A-20/06
Rolniczy Kombinat Spółdzielczy BUSZEWKO, 61-483 Poznań, ul. Drużynowa 12 Archeon Składnica Akt Pracowniczych sp. z o.o., ul. Ogrodnicza 13A, Janikowo k/Poznania, 62-006 Kobylnica, tel./fax 061 87 89 755 dokumentacja osobowo-płacowa z 1997 r. SEKe 610A-20/06
Cukrownia Opalenica S.A., 64-330 Opalenica, ul. 5 Stycznia 54 Archeon Składnica Akt Pracowniczych sp. z o.o., ul. Ogrodnicza 13A, Janikowo k/Poznania, 62-006 Kobylnica, tel./fax 061 87 89 755 dokumentacja osobowo-płacowa z lat 1946-2002 SEKe 610A-20/06
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Husky sp. z o.o., ul. Budowlanych 51, 95-040 Koluszki Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne TABULUS sp. z o.o., Konopnica 102, 96-200 Rawa Mazowiecka, tel./fax 046 813 12 03, www.tabulus.com.pl, e-mail: biuro@tabulus.com.pl dokumentacja osobowo-płacowa SEKe 610A-17/05
INTER- AMS Sp.z.o.o Centrum Informacji Prawno-Finansowej Sp.z.o.o dokumentacja osobowo - płacowa Suplement 2
Kombinat Budownictwa Komunalnego w Elblągu Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku 758 1978-1982 roczne karty wynagrodzeń-niekompletne
Urząd Wojewódzki we Wrocławiu - Akta b. Wojewodów i b. Starostów Archiwum Państwowe we Wrocławiu 331 1945-1949 Akta osobowe, niekompletne
Przedsiębiorstwo Zbożowo – Młynarskie w Dwikozach ul. Spółdzielcza 5 Podkarpacki Urząd Wojewódzki Delegatura w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4 39 – 400 Tarnobrzeg dokumenty kadrowe i płacowe /niekompletne/
"EMA HURT" Spółka z o.o./nRadom EMIKS Składnica Akt Spółka z o.o. ul. Mełgiewska 152 20-234 Lublin, tel. (81) 749-65-60, 749-65-61, kom. 0604-075-740, fax (81) 749-65-62 dokumentacja osobowa.Dokumentacja płacowa /nz lat 1991 - 2001 suplement 2
Radomska Wytwórnia Telekomunikacyjna S.A., ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne Tabulus sp. z o.o., Konopnica 102, 96-200 Rawa Mazowiecka, tel./fax 046 813 12 03, tel. 046 813 11 95 (96), www.tabulus.com.pl, e-mail:biuro@tabulus.com.pl dokumenatacja osobowo-płacowa SEKe 610A-17/05
Signum Q sp. z o.o., ul. Słomińskiego 15 lok. 507, 00-195 Warszawa Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne Tabulus sp. z o.o., Konopnica 102, 96-200 Rawa Mazowiecka, tel./fax 046 813 12 03, tel. 046 813 11 95 (96), www.tabulus.com.pl, e-mail:biuro@tabulus.com.pl dokumentacja osobowo-płacowa SEKE 610A-17/05
Domicil sp. z o.o., ul. Kolejowa 35, 05-092 Łomianki Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne Tabulus sp. z o.o., Konopnica 102, 96-200 Rawa Mazowiecka, tel./fax 046 813 12 03, tel. 046 813 11 95 (96), www.tabulus.com.pl, e-mail:biuro@tabulus.com.pl dokumentacja osobowo-płacowa SEKe 610A-17/05
PGG TOPOS, 10-838 Olsztyn, ul. Dożynkowa 104 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1988-2001 dokumentacja osobowo-płacowa SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Polskie Pierogarnie /nsp.z o.o., 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej, 05-822 Milanówek, ul. Okrzei 1, tel. 022 724 82 61, fax 742 82 61 w. 400, www.milanowek.ap.gov.pl, oddział informacji i udostępniania - udostępnianie@milanowek.ap.gov.pl, oddział przechowalnictwa - przechowalnictwo@milanowek.ap.gov.pl dokumentacja płacowa z lat 2005-2008 SEKe 610A-18/05