Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
P.P.H. "Eco-Steel" sp. z o.o. Wielowieś Agencja Kapitałowo-Promocyjna "IRBA" S.A. - Archiwum, 41-400 Mysłowice ul. Mikołowska 29; tel. (32) 317 14 74, 317 14 77; fax (32) 317 14 86 e-mai: biuro@irba.pl www.irba.pl 2002-2005 dokumentacja osobowo-płacowa z lat 2002-2005 992700/611/1305/2015-SAK-WJ
PRG CHRZANÓW/nSp. z o.o. w likwidacji/nw Chrzanowie Agencja Kapitałowo-Promocyjna "IRBA" S.A. - Archiwum, 41-400 Mysłowice ul. Mikołowska 29; tel. (32) 317 14 74, 317 14 77; fax (32) 317 14 86 e-mai: biuro@irba.pl www.irba.pl 1992-2008 akta osobowo-płacowe z lat 1992-2008 992700/611/1305/2015-SAK-WJ
Centrala Rybna Zabrze/nw likwidacji /nul. Pyskowicka 18 Agencja Kapitałowo-Promocyjna "IRBA" sp. z o.o. Archiwum, ul. Mikołowska 29, 41-400 Mysłowice, tel. 032 317 14 74, 317 14 77, fax 032 317 14 86, e-mail:biuro@irba.pl, www.irba.pl akta osobowo-płacowe z lat 1977-2008 SEKE 610A-33/2005
Zakłady Mięsne "Dolina Noteci" Polanowo k/Wyrzyska, Polanowo 27A, 83-300 Wyrzysk Ośrodek Archiwizacji i Usług Ekonomicznych "AUDIATOR" Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 33, 64-920 Piła, tel/fax: (067) 351-78-55, 268-40-01, www.audiator.com.pl dokumentacja osobowa z lat 1996-2008, dokumentacja płacowa z lat 1997-2008 SEke 70-4/03
Gospodarstwo Ogrodnicze Eko Mysiadło w upadłości, ul. Osiedlowa 4, 05-500 Piaseczno Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1961-2000 dokumentacja osobowa z lat 1975-1991, dokumentacja płacowa z lat 1961-2000 SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Capitol Sp. z o.o. w upadłości, 02-594 Warszawa, ul. Bruna 12 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1993-2006 dokumentacja osobowa z lat 1993-2006, dokumentacja płacowa z lat 1994-2006 SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Draft Spółka z o.o., 03-687 Warszawa, ul. Łodygowa 19 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1998-2006 dokumentacja osobowo-płacowa SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Bauco Incest sp. z o.o., 02-454 Warszawa, ul. Szczęsna 26 Archiwum Państwowej Dokumentacji Osobowej i Płacowej , 05-822 Milanówek, ul. Okrzei 1, tel. 022 724 82 61, fax 022 724 82 61 w.400, www.milanowek.ap.gov.pl, oddzaił informacji i udostępniania - udostępnianie@milanowek.ap.gov.pl, oddział przechowalnictwa - przechowalnictwo@milanowekap.gov.pl dokumentcja osobowo-płacowa z lat 1998-2007 SEKe 610A-18/05
Budowlano Montażowa Spłdzielnia Pracy/nChełm EMIKS Składnica Akt Spółka z o.o. ul. Mełgiewska 152 20-234 Lublin, tel. (81) 749-65-60, 749-65-61, kom. 0604-075-740, fax (81) 749-65-62 dokumentacja osobowo - płacowa suplement 2
Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa/nw Adamowie EMIKS Składnica Akt Spółka z o.o. ul. Mełgiewska 152 20-234 Lublin, tel. (81) 749-65-60, 749-65-61, kom. 0604-075-740, fax (81) 749-65-62 dokumentacja osobowa. Dokumentacja płacowa z lat 1992-1995 suplement 2
Spółdzielnia Kółek Rolniczych/nw Adamowie EMIKS Składnica Akt Spółka z o.o. ul. Mełgiewska 152 20-234 Lublin, tel. (81) 749-65-60, 749-65-61, kom. 0604-075-740, fax (81) 749-65-62 dokumentacja osobowa.Dokumentacja płacowa z lat 1979 - 1990 suplement 2
Szpital im. Ludwika Rydygiera w likwidacji/nw Katowicach Agencja Kapitałowo-Promocyjna "IRBA" S.A. - Archiwum, 41-400 Mysłowice ul. Mikołowska 29; tel. (32) 317 14 74, 317 14 77; fax (32) 317 14 86 e-mai: biuro@irba.pl www.irba.pl 1950-2010 akta osobowo-płacowe z lat 1950-1974, 1990-2009 SEKE 610A-33/05 i 992700/611/1305/2015-SAK-WJ
Górnicze Predsiębiorstwo Wielobranżowe Produkcji, Usług i Handlu "ELWAR" sp. z o.o.w Libiążu w upadłości Agencja Kapitałowo-Promocyjna "IRBA" S.A. - Archiwum, 41-400 Mysłowice ul. Mikołowska 29; tel. (32) 317 14 74, 317 14 77; fax (32) 317 14 86 e-mai: biuro@irba.pl www.irba.pl 1996-2007 dokumentacja osobowo-płacowa z lat 1996-2007 992700/611/1305/2015-SAK-WJ
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych mgr inż. Wiesław Mazur, ul. Orzeszkowej 23/25, 43-100 Tychy Archiwum Państwowe w Katowicach, ul. Józefowska 104, 40-145 Katowice, tel. 208 78 55, fax 208 78 05, www.katowice.ap.gov.pl dokumentacja osobowa z lat 1991-2000, dokumentacja płacowa z lat 1991-2001 SEKe 610A-107/03
Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Orzeł Tour sp. z o.o., ul. Siemianowicka 98, 41-902 Bytom Archiwum Państwowe w Katowicach, ul. Józefowska 104, 40-145 Katowice, tel. 208 78 55, fax 208 78 05, www.katowice.ap.gov.pl dokumentacja osobowo-płacowa z lat 2000-2008 SEKe 610A-107/03
Towarzystwo Budownictwa Społecznego MAZOWSZE - Spółdzielnia Osób Prawnych, 00-138 Warszawa, ul. Ptasia 4 NAREW–OSTROŁĘKA Sp. z o.o. Zakład Usług Archiwalnych i Składnica Akt w Ostrołęce z siedzibą w: Ławy 81 C, 07-411 Rzekuń, tel. (29) 760-52-91, fax: (29) 760-57-34, e-mail: archiwum-narew@o2.pl akta osobowe, listy płac SEKe 610A-11/07; 992700/611/194/2015-SAK, UNP: 2017-00314138
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Sajno" sp. z o.o. w Augustowie, 16-300 Augustów, ul. Łazienna 6 Archiwum Państwowe w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 69, tel./fax 087-565-01-85, e-mail: archiwum@suwalki.ap.gov.pli dokumentacja osobowo-płacowa z lat 1996-2008 SEKe 610-68/03
Biuro Projektów i Usług Technicznych Branży Uzdrowiskowej "Balneoprojekt", 02-729 Warszawa, ul. Rolna 179/181 Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek. tel.: 22 724 76 05 (w godz. 9.00-14.00), 22 724 74 89 wew. 255 (w godz. 8.15.-14.15), https://warszawa.ap.gov.pl/dokumentacja-osobowa-i-placowa/udostepnianie dokumentacja osobowa z lat 1947-2005 SEKe 610-11/03
Steinhoff Consult sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ruska 37/38 prowadzącego w przeszłości działalność gospodarczą pod nazwami m.in. Zakłady Przemysłu Drzewnego, Steffen - Pionki sp. z o.o., Pionki Meble sp. z o.o. Archiwum Państwowe w Radomiu, 26-610 Radom, ul. Rynek 1, tel. 048 362 11 50, 340 51 00, fax 048 340 51 01 , www.radom.ap.gov.pl, archiwum_ra@pro.onet.pl, poszukiwania@radom.ap.gov.pl akta osobowe z lat 1946-2004, listy płac, karty wynagrodzeń z lat 1983-2004 SEKe 70-148/03
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane, 67-222 Jerzmanowa, ul. Spółdzielcza 2A Ośrodek Archiwizacji i Usług Ekonomicznych "AUDIATOR" sp. z o.o., 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 33, tel. 097 268 40 01,www.audiator.com.pl dokumentacja osobow-płacowa z lat 1994-2005 SEKe 70-4/03