Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Polskie Konsorcjum Dystrybucyjne Sp. z o.o., 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 49 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1994-2006 dokumentacja płacowa z lat 1994-2006, dokumentacja osobowa z lat 1997-2006 SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Służewiec - Tory Wyścigów Konnych w Warszawie Sp. z o.o., 00-976 Warszawa, ul. Puławska 266 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1948-2007 dokumentacja osobowa z lat 1973-2007, dokumentacja płacowa z lat 1948-2007 SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Przedsiębiorstwo Górnicze "Barbórka - Gwarek" sp. z o.o., ul. Bytomska 45, 41-400 Mysłowice Gaja sp. z o.o., Archiwum, ul. Zebrzydowicka 117, 44-200 Rybnik, tel./fax 032 42 42 938 listy płac z lat 1996-2001 SEKe 610A-8/07
Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane S.A., ul. Zebrzydowicka 117, 44-200 Rybnik Gaja sp. z o.o., Archiwum, ul. Zebrzydowicka 117, 44-200 Rybnik, tel./fax 032 42 42 938 karty wynagrodzeń z lat 1970-2006, listy płac z lat 2000-2006 SEKe 610A-38/07
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska", 16-100 Suwałki, ul. Bakałarzewska 19 Archiwum Państwowe w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 69, tel. /fax 087 565 01 85 dokumentacja osobowa z lat 1948-2007, dokumentacja płacowa z lat 1980-2007 SEKe 610-12/03
Budowlana Spółdzielnia Pracy PORONIN w likwidacji, 34-520 Poronin, ul. Sucha 1 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1957-2006 dokumentacja osobowa z lat 1957-1999, dokumentacja płacowa z lat 1985-2006 SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Project Development and Industrial Service Corporation Prodcor Sp. z o.o. w upadłości, 30-133 Kraków, ul. Lea 210 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1997-2001 dokumentacja osobowa SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Polski Dom Handlu, Produkcji i Usług Artus S.A. oddział w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Rynek 11 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 dokumentacja osobowa z 1991 r., dokumentacja płacowa z lat 1991-1995 SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Probet PMB sp. z o.o., 31-416 Kraków, ul. DObrego Pasterza 124 Archwium Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej , 05-822 Milanówek, ul. Okrzei 1, tel. 022 7248261, fax 022 724 82 61 w.400, www.milanowek.ap.gov.pl, oddział informacji i udostępniania - udostepnianie@milanowek.ap.gov.pl, oddział przechowalnictwa - przechowalnictwo@milanowek.ap.gov.pl dokumentacja osobowo-płacowa z lat 1994-2001 SEKe 610A-18/05
Zarząd Inwestycji Szkół Wyższych, 30-059 Kraków, ul. Reymonta 21A (dawne Biuro Projektów Szkół Wyższych PROREAL) Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1948-2004 dokumentacja osobowa z lat 1948-2004, dokumentacja płacowa z lat 1961-2004 SEke 610A-18/05; 992700/611/2390/2017-SAK, UNP: 2017-00264991; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. 22 Lipca w Cesarzowicach b.pow. wrocławski Archiwum Państwowe we Wrocławiu 871 1953-1956 Księgi rozlicz. z prac. i ewidencji dniówek obrach., niekompletne
Pracownie Sztuk Plastycznych Przedsiębiorstwo Państwowe oddział w Krakowie, 30-059 Kraków, Rynek Główny 11 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1955-2006 dokumentacja osobowo-płacowa SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe DREWNODAN w upadłości, 33-100 Tarnów, ul. Romanowicza 38A Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1991-1994 dokumentacja osobowa z lat 1991-1994, dokumentacja płacowa z lat 1992-1993 SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
VASCO Sp. z o.o., 30-733 Kraków, ul. Bagrowa 7 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1993-2003 dokumentacja osobowa z lat 1993-2003, dokumentacja płacowa z lat 1994-2000 SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Midas Investment S.A. , 60-272 Poznań, ul. Adama Biedrzyckiego 9 Ośrodek Archiwizacji i Usług Ekonomicznych "Audiator" sp. z o.o., ul. Sikorskiego 33. 64-920 Piła, tel./fax 067 351 78 55, 268 40 01 dokumentacja osobowo-płacowa z lat 1992-2005 SEKE 70-4/03
PSB Gips System A. Niemiec, R. Nowak, K.Niemiec sp. j.31-231 Kraków, ul. Siewna 26 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1994-2004 dokumentacja osobowo-płacowa SEKE 70-140/03; SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Powszechna Spółdzielnia Spożywców Społem w likwidacji z siedzibą w Rabce, 34-700 Rabka, ul. Jana Pawła II 26 (poprzednie nazwy: Przedsiębiorstwo Państwowe Handlu i Usług w Rabce lata 1950-54, Miejski Handel Detaliczny "Uzdrowiska" w Rabce lata 1954-73, Przedsiębiorstwo Handlu Spożywczego w Krakowie, Oddział w Nowym Targu - filia w Rabce lata 1974-1976, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego - Oddział w Rabce, także Artus S.A.) Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1948-2003 dokumentacja osobowa z lat 1948-2002, dokumentacja płacowa z lat 1973-2003 SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Przedsiębiorstwo Materiałów Ogniotrwałych S.A. w upadłości, 30-969 Kraków, ul.Ujastek 1 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1991-2006 dokumentacja osobowa z lat 1992-2006, dokumentacja płacowa z lat 1991-2005 SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Przedsiębiorstwo Techniczne Ceramtech Sp. z o.o., 32-050 Skawina, ul. Tyniecka 12 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1965-2004 dokumentacja osobowa z lat 1965-2004, dokumentacja płacowa z lat 1999-2004 SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Dachy Szczucińskie Spółka z o.o. w upadłości (Eternit polsko-austriacka Sp. z o.o.), 33-230 Szczucin, ul. Piłsudskiego 42 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1955-2003 dokumentacja osobowa z lat 1955-2003, dokumentacja płacowa z lat 1961-2002 SEKe 610A- 18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672