Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
W.S. Basta sp. z o.o., 02-784 Warszawa, ul. Janowskiego 13 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 dokumentacja osobowa z lat 1991-2006, dokumentacja płacowa z lat 1999-2005 SEKe 610-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Małopolska Agencja Reklamowa GALICJA s.c. Piotr Beaupre, Jerzy Motz, 02-057 Warszawa, ul. Filtrowa 47 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1992-1999 dokumentacja osobowa z lat 1992-1999, dokumentacja płacowa z lat 1995-1999 SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Univar Sp. z o.o. w upadłości, 03-801 Warszawa, ul. Zamoyskiego 4 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1994-2007 dokumentacja osobowo-płacowa SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Karo Karlicki, Rutkowski Spółka z o.o. w likwidacji, 05-860 Płochocin, ul. Łąkowa 8 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1999-2006 dokumentacja osobowo-płacowa SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
WGI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51 lok.28P Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej, 05-822 Milanówek, ul. Okrzei 1, 022 724 82 61, fax 022 724 82 61 w. 400, www.milanowek.ap.gov.pl dokumentacja osobowo-płacowa z lat 2004-2006 SEKe 610A-18/05
Spółdzielnia Pracy "Żelazocynk" w likwidacji, 01-242 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 79 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1948-2008 dokumentacja osobowa z lat 1948-2008, dokumentacja płacowa z lat 1957-2008 SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Spółdzielnia Pracy "Odnowa" w Szczytnie Archiwum Państwowe w Olsztynie, 10-521 Olsztyn, ul. Partyzantów 18, tel. 089 527 60 96, fax 535 92 72 akta osobowe SEKe 70-139/03
Interprego-Holding sp. z o.o.w Warszawie Archiwum Państwowe w Olsztynie, 10-521 Olsztyn, ul. Partyzantów 18, tel. 089 527 60 96, fax 535 92 72 akta osobowe SEKe 70-139/03
Rejonowe Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych w Wadowicach, ul. Wenecja 3 Arch-Dok sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Siemiradzkiego 19/13, tel. 033 811 46 45, 606 383 041 dokumentacja osobowo - płacowa SEKe 610A-13/07
Kobiórska Spółdzielnia Handlowo-Usługowa w Kobiórze Arch-Dok sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Siemiradzkiego 19/13, tel. 033 811 46 45, 606 383 041 dokumentacja osobowo - płacowa SEKe 610A-13/07
eBroker sp. z o.o., 81-855 Sopot, ul. Rzemieślnicza 33 Akta Archiwa sp. z o.o., 80-298 gdańsk, ul. Budowlanych 42 dawniej:Akta Zduńczyk M. , Wiszniewski Z. s.j, 81-832 Sopot, ul. Mickiewicza 18/1,tel. 058 555 10 89 dokumentacja osobowo-płacowa z lat 2001-2005, dokumentacja rozliczeniowa ZUS z lat 2001-2007 99270/610A/19/2007 SEKe
Mona Classic Spółka z o.o., 00-838 Warszawa, ul. Prosta 69 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1992-2006 dokumentacja osobowa z lat 1992-2006, dokumentacja płacowa z lat 1995-2006 SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Spółdzielnia Rzemieślnicza Budometal-Drewno 34;, 00-382 Warszawa, ul. Solec 50 Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek. tel.: 22 724 76 05 (w godz. 9.00-14.00), 22 724 74 89 wew. 255 (w godz. 8.15.-14.15), https://warszawa.ap.gov.pl/dokumentacja-osobowa-i-placowa/udostepnianie dokumentacja osobowa z lat 1958-2007, dokumentacja płacowa z lat 1987-2004 SEKe 70-97/03
Multichoice sp. z o.o., 00-151 Warszawa, ul. Nowolipki 12/7 Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek. tel.: 22 724 76 05 (w godz. 9.00-14.00), 22 724 74 89 wew. 255 (w godz. 8.15.-14.15), https://warszawa.ap.gov.pl/dokumentacja-osobowa-i-placowa/udostepnianie dokumentacja osobowo-płacowa z lat 1994-1997 SEKe 70-97/03
Amcor Pet Packaging Holdings Polska sp. z o.o. 02-520 Warszawa, ul. Wiśniowa 40B Archiwum Państwowe w Katowicach, 40-145 Katowice, ul. Józefowska 104, tel. 208 78 55, fax 208 78 05, www.katowice.ap.gov.pl dokumentacja osobowa z lat 2004-2006 SEKe 610-107/03
Gliwickie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych sp. z o.o. , 44-100 Gliwice, ul. Lipowa 3 Archiwum Państwowe w Katowicach, 40-145 Katowice, ul. Józefowska 104, tel. 208 78 55, fax 208 78 05, www.katowice.ap.gov.pl dokumentacja osobowa z lat 1934-2005, dokumentacja płacowa z lat 1975-2006 SEKe 610-107/03
Bytomski Zakład Obrotu Materiałowego sp. z o.o., 41-907 Bytom, ul. Zabrzańska 7 Archiwum Państwowe w Katowicach ul. Józefowska 104, 40-145 Katowice, sekretariat tel. (032) 208-78-01 lub 02, fax. (032) 208-78-05, Biuro Obsługi Interesantów: tel.(032) 208-78-55 kancelaria@katowice.ap.gov.pl; www.katowice.ap.gov.pl dokumentacja osobowa z lat 1993-2007, dokumentacja płacowa z lat 1997-2011 992700/6116/15/2012/SAK
Zakład Wielobranżowy "MECHROL" s.c., 89-412 Sośno, ul. Nowa 5 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, 85-009 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 65, e-mail: dz.info@archiwum.bydgoszcz.pl; http:/www.bydgoszcz.ap.gov.pl; tel. centrala (52) 33-95-401; Dział Administracyjno gospodarczy tel. (52) 33-95-403 1976-1992 osobowo-płacowa 992700/611/2641/2016-SAK-WJ, UNP: 2016-00331566
Bukapr sp. z o.o., 78-449 Borne Sulinowo, ul. Wojska Polskiego 16 Archiwum Państwowe w Koszalinie, tel./fax 094 342 48 70, www.koszalin.ap.gov.pl, http://bip.ap.gov.pl/koszalin dokumentacja osobowo-płacowa z lat 1997-2006 SEKe 610-124/03
Wytwórcza Spółdzielnia Pracy , 50-700 Bolesławiec, ul. Dolne Młyny 76 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61; www.warszawa.ap.gov.pl ; adop.udostepnianie@warszawa.ap.gov.pl 1957-2007 dokumentacja osobowa z lat 1957-2007, dokumentacja płacowa z lat 1991-2005 SEKe 610A-20/04 oraz UNP nr: 2017-00148595