Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
INFO-COIG Sp. z o.o., Mysłowicepoprzednia nazwa COIG Oddział nr 1 Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul.Perla 10 tel/fax: 32-729-5110 32-729-5195 31-729-5333 archiwum@coig.katowice.pl www.coig.katowice.pl dokumentacja osobowa i płacowa- daty skrajne 1974-2001 SEke 610A-9/07
Zakład Budowlany RYMTAR spółka jawna Mieczysław Hanus w Rymanowie Zdroju, ul. Zdrojowa 29/1. Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Przemysłu Gumowego STOMIL w Sanoku, 2. Zakład Budowlano-Remontowy RYMTAR s.c Małgorzata Hanus-Kuszel, Mieczysław Hanus w Sanoku ul. Przemyska 24 Archiwum Państwowe w Rzeszowie/n35-064 Rzeszów/nul. Bożnicza 2/ntel. (0-17) 8501099, 8529350;/nfax 8538304 /ne-mail: aprzeszow@pro.onet.pl/nhttp: www.rzeszow.ap.gov.pl listy płac od 1995-2008 roku SEKE-610A-14/09
PROFIL-BUD Sp. z o.o., 02-495 Warszawa, ul. Wojciechowskiego 17 m. 210 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1992-2007 dokumentacja osobowo-płacowa SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
INTERBALT Zbigniew Lewczuk w likwidacji, 00-582 Warszawa, al. Jana Chrystiana Szucha 16 m. 23 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1989-2006 osobowo-płacowa SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
"KLINTIM" Spółka z o.o., 02-690 Warszawa, ul. Bokserska 45 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1992-2005 dokumentacja osobowa z lat 1992-2004, dokumentacja płacowa z lat 1993-2005 SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
K&K Medicplast s.c. Irena Król, Jerzy Karasiński, 01-919 Warszawa, ul. Wółczyńska 232 Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej, ul. Stefana Okrzei 1; 05-822 Milanówek; udostepnianie@milanowek.ap.gov.pl. 1985-2004 dokumentacja osobowa z lat 1986-2004, dokumentacja płacowa z lat 1985-2004 SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
P.P.H.U. "ŁUK-MIŁ" w Łukcie Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43 B Olsztyn tel./fax.(0-89) 533 14 73 dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-26/06
Spółdzielnia Pracy Usługowo-Produkcyjna, Olsztyn Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43 B Olsztyn tel./fax.(0-89) 533 14 73 dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-26/06
Przedsiębiorstwo "ARTOS" Maria Matysiak, Olsztyn Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43 B Olsztyn tel.(0-89) 533 14 73 dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-26/06
Olsztyńskie Zakłady Zbożowe "Grupa OLPART", Olsztyn Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43 B Olsztyn tel.(0-89) 533 14 73 dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-26/06
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe "OLPART", Olsztyn Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43 B Olsztyn tel.(0-89) 533 14 73 dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-26/06
"OBIEKTA" Sp. z o.o., Warszawa Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43 B Olsztyn tel.(0-89) 533 14 73 dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-26/06
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Solance, Solanka Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43 B Olsztyn tel./fax.(0-89) 533 14 73 dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-26/06
Przedsiębiorstwo Remontowo-Montażowe Przemysłu Chemicznego "NAFTOBUDOWA" Zarząd Budowlano-Montażowy Nr 10, "NAFTOREMONT" Płock Archiwum Państwowe w Płocku, ul.Kazimierza Wielkiego 9b, 09-400 Płock; tel/fax (024) 262 24 91, e-mail:archiwum@plock.com dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610-94/03
Przedsiębiorstwo Maszbud sp. z o.o.w Lesznie Archiwum Państwowe w Lesznie - Leszno 64-100; ul. Ludwika Solskiego 71; tel. 65 526-97-19; fax. 65 529-97-56, info@ archiwum.leszno.pl; www.archiwum.leszno.pl akta osobowe z lat 1986-2006, listy płac z lat 1990-2007 992700/611/111/2016/SAK; UNP: 2017-00101727
Przedsiębiorstwo Remontowo-Montażowe "NAFTOREMONT" Płock Archiwum Państwowe w Płocku, ul.Kazimierza Wielkiego 9b, 09-400 Płock; tel/fax (024) 262 24 91, e-mail:archiwum@plock.com dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610-94/03
Państwowe Przedsiębiorstwo /n"NAFTOBUDOWA" Kraków, Grupa Robót Nr 1 Płock Archiwum Państwowe w Płocku, ul.Kazimierza Wielkiego 9b, 09-400 Płock; tel/fax (024) 262 24 91, e-mail:archiwum@plock.com dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610-94/03
Zakład Projektowo-Usługowy "BALPROJEKT" Sp. z o.o., Ustka Archiwum Państwowe ul. M. Skłodowskiej-Curie 2; 75-950 Koszalin; tel/fax 342 26 22; 346 21 81 dokumentacja oosobowa i płacowa z lat 1990-1992 SEke 610A-124/03
Zarządzanie i Bankowość Sp. z o.o., 00-529 Warszawa, ul. Wspólna 1/3 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1988-1993 dokumentacja osobowa SEKE-610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
JEM TRADING Spółka z o.o., 03-310 Warszawa, ul. Staniewiecka 10 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 2001-2005 dokumentacja osobowa z lat 2001-2004, dokumentacja płacowa z lat 2004-2005 SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672