Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
FRANCE PAIN Sp. z o.o., Łódź Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne "TABULUS" Sp. z o.o.,Konopnica 102, 96-200 Rawa Maz., tel./fax 0-46 813-12-03; www.tabulus.com.pl; biuro@tabulus.com.pl dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-17/05
Targowiska Miejskie Sp. z o.o., Skarżysko Kamienna Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne "TABULUS" Sp. z o.o.,Konopnica 102, 96-200 Rawa Maz., tel./fax 0-46 813-12-03; www.tabulus.com.pl; biuro@tabulus.com.pl dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-17/05
ANKOVO Ltd Spółka z o.o., Warszawa Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne "TABULUS" Sp. z o.o.,Konopnica 102, 96-200 Rawa Maz., tel./fax 0-46 813-12-03; www.tabulus.com.pl; biuro@tabulus.com.pl dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-17/05
Zakłady Mechaniczne RT Spółka z o.o., 28-236 Rytwiany Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne "TABULUS" Sp. z o.o.,Konopnica 102, 96-200 Rawa Maz., tel./fax 0-46 813-12-03; www.tabulus.com.pl; biuro@tabulus.com.pl dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-17/05
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska", 28-366 Małogoszcz Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne "TABULUS" Sp. z o.o.,Konopnica 102, 96-200 Rawa Maz., tel./fax 0-46 813-12-03; www.tabulus.com.pl; biuro@tabulus.com.pl dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-17/05
BBB Spółka z o.o., Warszawa /nul. Elizy Orzeszkowej 14 - 16 Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne "TABULUS" Sp. z o.o.,Konopnica 102, 96-200 Rawa Maz., tel./fax 0-46 813-12-03; www.tabulus.com.pl; biuro@tabulus.com.pl dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-17/05
Konsorcjum Biur Leasingowych OGI S.A., Kielce Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne "TABULUS" Sp. z o.o.,Konopnica 102, 96-200 Rawa Maz., tel./fax 0-46 813-12-03; www.tabulus.com.pl; biuro@tabulus.com.pl dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-17/05
Przedsiębiorstwo "INTERABRA LAS" Sp. z o.o., Broniszewice/n63-304 Czermin Spółka Doradztwa Podatkowego "ULMEX" Sp. z o.o.,ul.Zielona 14, 63-400 Ostrów Wlkp.;tel.736 00 36, tel/fax 738 55 32; e-mail:ulmex@ulmex.com.pl, www.ulmex.com.pl dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1990-1997 SEke 610A-36/05
"BRAND" Sp. z o.o., Leszno Spółka Doradztwa Podatkowego "ULMEX" Sp. z o.o.,ul.Zielona 14, 63-400 Ostrów Wlkp.;tel.736 00 36, tel/fax 738 55 32; e-mail:ulmex@ulmex.com.pl, www.ulmex.com.pl dopkumentacja osobowa i płacowa z lat 1997-1999 SEke 610A-36/05
Związek Spółek Wodnych, w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wiejska 18 Spółka Doradztwa Podatkowego "ULMEX" Sp. z o.o.,ul.Zielona 14, 63-400 Ostrów Wlkp.;tel.736 00 36, tel/fax 738 55 32; e-mail:ulmex@ulmex.com.pl, www.ulmex.com.pl dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1969-2001 oraz pozostała dokumentacja za okres od 2001r. do 2002r. SEke 610A-36/05
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Turystycznej "PROSNAVIA", 63-400 Ostrów Wlkp.ul. Świerczewskiego 17/n Spółka Doradztwa Podatkowego "ULMEX" Sp. z o.o.,ul.Zielona 14, 63-400 Ostrów Wlkp.;tel.736 00 36, tel/fax 738 55 32; e-mail:ulmex@ulmex.com.pl, www.ulmex.com.pl dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1979-1991 oraz pozostała dokumentacja za okres od 1986r. do 1991r. SEke 610A-36/05
Stowarzyszenie Lokalnej - Sieci Handlowej "STOKROTKA", 63 - 400 Ostrów Wlkp. , ul. Królowej Jadwigi 64 Spółka Doradztwa Podatkowego "ULMEX" Sp. z o.o.,ul.Zielona 14, 63-400 Ostrów Wlkp.;tel.736 00 36, tel/fax 738 55 32; e-mail:ulmex@ulmex.com.pl, www.ulmex.com.pl pozostała dokumentacja za okres od 1999r. do 2006r. SEke 610A-36/05
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Gaju Małym /nz siedzibą w Karolinie, /n64-520 Obrzycko Spółka Doradztwa Podatkowego "ULMEX" Sp. z o.o.,ul.Zielona 14, 63-400 Ostrów Wlkp.;tel.736 00 36, tel/fax 738 55 32; e-mail:ulmex@ulmex.com.pl, www.ulmex.com.pl dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1980-1999 oraz pozostała dokumentacja za okres os 1981 do 2006r. SEke 610A-36/07
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Słopanowie,/n64-520 Obrzycko Spółka Doradztwa Podatkowego "ULMEX" Sp. z o.o.,ul.Zielona 14, 63-400 Ostrów Wlkp.;tel.736 00 36, tel/fax 738 55 32; e-mail:ulmex@ulmex.com.pl, www.ulmex.com.pl dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1994-1999 oraz pozostała dokumentacja za okres od 1994r. do 2005r. SEke 610A-36/05
ASKO Zakłady Przemysłu Skórzanego - Spółdzielnia Pracy, 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Ledóchowskiego 5 Spółka Doradztwa Podatkowego "ULMEX" Sp. z o.o., ul. Zielona 14, 63-400 Ostrów Wlkp.; tel.736 00 36, tel/fax 738 55 32; e-mail:ulmex@ulmex.com.pl, www.ulmex.com.pl dokumentacja osobowo-płacowa za okres od 1985-1993 SEke 610A-36/05
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "ELEMIX" Andrzej Prusiewicz, 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Kolejowa 12 Spółka Doradztwa Podatkowego "ULMEX" Sp. z o.o.,ul.Zielona 14, 63-400 Ostrów Wlkp.;tel.736 00 36, tel/fax 738 55 32; e-mail:ulmex@ulmex.com.pl, www.ulmex.com.pl dokumentacja osobowo -płacowa za okres od 1995-1999 SEke 610A-36/05
"CLARK" Sp. z o.o., 63-430 Odolanów, ul. Kopernika 3 Spółka Doradztwa Podatkowego "ULMEX" Sp. z o.o.,ul.Zielona 14, 63-400 Ostrów Wlkp.;tel.736 00 36, tel/fax 738 55 32; e-mail:ulmex@ulmex.com.pl, www.ulmex.com.pl dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-36/05
FA EKA EUROPRINT Sp. z o.o. w upadłości, 00-302 Warszawa, ul. Mariensztat 8 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1988-2002 dokumentacja osobowa z lat 1995-2002, dokumentacja płacowa z lat 1988-2002 SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
POINT ONLINE Sp. z o.o. w upadłości, 02-386 Warszawa, ul. Usypiskowa 12 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1998-2005 dokumentacja osobowa SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Zakłady Lamp Profesjonalych, Warszawa Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej, ul. Stefana Okrzei 1; 05-822 Milanówek; udostepnianie@milanowek.ap.gov.pl. dokumentacja osobowa z lat 1931-2005, dokumentacja płacowa z lat 1944-2005 SEke 610A-18/05