Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
PBM Sp. z o.o., 64-920 Piła, ul. Kamienna 2 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1991-2006 dokumentacja osobowo-płacowa SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska, 27-222 Kunów Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "Samopomoc Chłopska" Sp.z o.o., 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 31; tel. 34 541 33, tel./fax 366 42 70 dokumentacja osobowa z lat 1950-2003, dokumentacja płacowa z lat 1963-1999 SEke 610A-8/05
Związek Zawodowy Pracowników/nTelekomunikacji, Bydgoszcz Archiwum Państwowe, ul. Dworcowa 65, 85 - 009 Bydgoszcz, tel. 322 96 76 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 2000-2003 SEke 610A-6/04
Drukarnia GRAFF-PRESS E.Rydlewska, Bydgoszcz, ul. Fordońska 246 Archiwum Państwowe, ul. Dworcowa 65, 85 - 009 Bydgoszcz, tel. 322 96 76 1994-2006 osobowo-płacowa 992700/611/2641/2016-SAK-WJ, UNP: 2016-00331566
Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej - Cegielnia Kadyny, Suchacz, Nadbrzeże, Warsztat Pęklewo, KGR 21, Elbląg Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "SEZAM" Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 49, 82-300 Elbląg dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-1/07
Elbląska Spółdzielnia Gastronomiczno-Handlowa, Elbląg Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "SEZAM" Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 49, 82-300 Elbląg dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-1/07
PKS Chrzanów, Chrzanów "ARCHUS" Sp. z o.o , 40-144 Katowice, ul. Józefowska, tel. 0-32 201 65 65 dokumentacja oosbowa z lat 1976-2004 SEke 610A-12/06
Spółka Finansowa S.A., Katowice "ARCHUS" Sp. z o.o , 40-144 Katowice, ul. Józefowska, tel. 0-32 201 65 65 dokumentacja płacowa SEke 610A-12/06
"AGROSPEC" , Kraków "ARCHUS" Sp. z o.o , 40-144 Katowice, ul. Józefowska, tel. 0-32 201 65 65 Dokumentacja osobowa z lat 1992-2006 SEke 610A-12/06
Przedsiębiorstwo Usługowe "Budrog" Sp. z o.o., Elbląg Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "SEZAM" Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 49, 82-300 Elbląg dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-1/07
Spółdzielnia Pracy Remontowo-Produkcyjna, Elbląg Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "SEZAM" Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 49, 82-300 Elbląg dokumentacja aosobowa SEke 610A-1/07
Wojewódzka Budowlana Spółdzielnia Pracy, Elbląg Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "SEZAM" Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 49, 82-300 Elbląg dokumentacja osobowa i płacowa, brak dokumentacji osobowej oddziałów: Malbork i Kwidzyn SEke 610A-1/07
Handlowo-Usługowa Spółdzielnia Pracy "Zacisze", Elbląg Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "SEZAM" Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 49, 82-300 Elbląg dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-1/07
Okręgowa Spółdzielnia Handlowo-Usługowa "SPOŁEM", Elbląg Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "SEZAM" Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 49, 82-300 Elbląg dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-1/07
"FABROCA POLSKA" Spółka z o.o., 64-918 Lotyń Przedsiębiorstwo Usługowe "Składnica Akt" Sp. z o.o., 78-600 Wałcz, ul. 1-go Maja 37B, tel. (67) 258 36 19 dokumentacja osobowa i płacowa 992700/611/2262/2016-SAK-WJ; UNP: 2016-00286958
"EURO-BART" Spedycja Sp. z o.o., 78-650 Mirosławiec Przedsiębiorstwo Usługowe "Składnica Akt" Sp. z o.o., 78-600 Wałcz ul. 1-go Maja 37B, tel.(067) 258 36 19 dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-3/06
Masa Upadłości "GRZEŚMLECZ" S.A., Bielsko Biała Archiwum Państwowe w Katowicach, ul. Józefowska 104, 40-145 Katowice, tel. 208 78 20, , fax:204 32 96; www.katowice.ap.gov.pl dokumentacja osobowa z lat 1993-2003 SEke 610-107/03
S-Market Sp. z o.o. Oddział Śląsk, Bielsko-Biała Archiwum Państwowe w Katowicach, ul. Józefowska 104, 40-145 Katowice, tel. 208 78 20, , fax:204 32 96; www.katowice.ap.gov.pl dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1991-1998 SEke 610-107/03
Leszczyńska Budowlana Spółdzielnia Pracy "BUDOSTAL", Leszno Archiwum Państwowe w Lesznie - Leszno 64-100; ul. Ludwika Solskiego 71; tel. 65 526-97-19; fax. 65 529-97-56, info@ archiwum.leszno.pl; www.archiwum.leszno.pl dokumentacja osobowa z lat 1950-1993, dokumentacja płacowa z lat 1975-1993 992700/611/111/2016/SAK; UNP: 2017-00101727
Przedsiębiorstwo Nasienne "Centrala Nasienna", Leszno Archiwum Państwowe w Lesznie - Leszno 64-100; ul. Ludwika Solskiego 71; tel. 65 526-97-19; fax. 65 529-97-56, info@ archiwum.leszno.pl; www.archiwum.leszno.pl dokumentacja osobowa z lat 1960-2005, dokumentacja placowa z lat 1979-1998 992700/611/111/2016/SAK; UNP: 2017-00101727