Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
PUTB Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Sp. z o.o., Suwałki Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43 B, 10-410 Olsztyn; tel/fax 089 533 14 73 dokumentacja osobowa, dokumentacja płacowa od 1988 r. SEke 610A-26/06
"EKO-LAS" Sp. z o.o., Suwałki Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43 B, 10-410 Olsztyn; tel/fax 089 533 14 73 dokumentacja osobowa, dokumentacja płacowa od 1999r. SEke 610A-26/06
Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Budownictwa Wiejskiego "BUDWIEJ", Suwałki Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43 B, 10-410 Olsztyn; tel/fax 089 533 14 73 dokumentacja osobowa, dokumentacja płacowa od 1975 r. SEke 610A-26/06
Hanadlowo-Produkcyjna Spółdzielnia Pracy /były PZGS/, SUSZ Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43 B, 10-410 Olsztyn; tel/fax 089 533 14 73 dokumenatcja osobowa, dokumentacja płacowa od 1971 r. SEke 610A-26/06
Zespół Obsługi "Oświata" w Jeleniej Górze - Jelenia Góra Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61; www.warszawa.ap.gov.pl ; adop.udostepnianie@warszawa.ap.gov.pl akta osobowe z lat 1945-2009, dokumentacja płacowa z lat 1977-2008 992700/610A/15/2007/SEKE
AGRA Sp. z o.o., Stare Juchy Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43 B, 10-410 Olsztyn; tel/fax 089 533 14 73 dokumentacja osobowa, dokumentacja płacowa od 1994 r. SEke 610A-26/06
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zgoda:", Srokowo Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43 B, 10-410 Olsztyn; tel/fax 089 533 14 73 dokumentacja osobowa, dokumentacja płacowa od 1996 r. SEke 610A-26/06
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska", Sorkwity Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43 B, 10-410 Olsztyn; tel/fax 089 533 14 73 dokumentacja osobowa, dokumentacja płacowa od 1975 r. SEke 610A-26/06
"MONTEX SŁUPY", Słupy Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43 B, 10-410 Olsztyn; tel/fax 089 533 14 73 dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-26/06
P.H.U. Spółdzielnia Niewidomych "ZORZA", Ryn Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43 B, 10-410 Olsztyn; tel/fax 089 533 14 73 dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-26/06
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Zgoda", Rychliki Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43 B, 10-410 Olsztyn; tel/fax 089 533 14 73 dokumentacja osobowa, dokumentacja płacowa od 1977 r. SEke 610A-26/06
G.S."Samopomoc Chłopska", Rybno Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43 B, 10-410 Olsztyn; tel/fax 089 533 14 73 dokumentacja osobowa, dokumentacja płacowa SEke 610A-26/06
Rolnicza Spółdzielnia /nProdukcyjna, Rumy Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43 B, 10-410 Olsztyn; tel/fax 089 533 14 73 dokumentacja osobowa, dokumentacja płacowa od 1977 r. SEke 610A-26/06
Spółdzielnia Handlowa w Reszlu, Spółka "Rolnik", Reszel Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43 B, 10-410 Olsztyn; tel/fax 089 533 14 73 dokumentcja osobowa, dokumentacja płacowa od 1974 r. SEke 610A-276/06
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43 B, 10-410 Olsztyn; tel/fax 089 533 14 73 dokumentcja osobowa, dokumentacja płacowa od 1973 r. - bez dokumentacji kierowców SEke 610A-26/06
P.W."EKOR", Poznań Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43 B, 10-410 Olsztyn; tel/fax 089 533 14 73 dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-26/06
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna , Platyny Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43 B, 10-410 Olsztyn; tel/fax 089 533 14 73 dokumentacja osobowa, dokumentacja płacowa od 1975 r. SEke 610A-25/06
W.Z.G.S Zakład Gospodarczy, PZGS, WZSP, Spółdzielnia "ROŚ", Pisz Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43 B, 10-410 Olsztyn; tel/fax 089 533 14 73 dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-26/06
Przedsiębiorstwo Budowy Obiektów Użyteczności Publicznej "BUDOPOL-PISZ" Sp. z o.o, Pisz Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43 B, 10-410 Olsztyn; tel/fax 089 533 14 73 dokumentacja osobowa, dokumentacja płacowa od 1974 r. - brak kart zarobkowych uczniów SEke 610A-26/06
Spółdzielnia "GRAFPISZ", Pisz Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43 B, 10-410 Olsztyn; tel/fax 089 533 14 73 dokumentacja osobowa, dokumentacja płacowa od 1992 r. SEke 610A-26/06