Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Kaliska Drukarnia Akcydensowa,Kalisz Spółka Doradztwa Podatkowego "ULMEX" Sp. z o.o.,ul.Zielona 14, 63-400 Ostrów Wlkp.;tel.736 00 36, tel/fax 738 55 32; e-mail:ulmex@ulmex.com.pl, www.ulmex.com.pl dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-36/05
"Polski Partner"- Przedsiębiorstwo Prywatne Bolesław Woś - Wrocław; Centrum Handlowe, Świdnica Spółka Doradztwa Podatkowego "ULMEX" Sp. z o.o.,ul.Zielona 14, 63-400 Ostrów Wlkp.;tel.736 00 36, tel/fax 738 55 32; e-mail:ulmex@ulmex.com.pl, www.ulmex.com.pl dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-36/05
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , następnie Pleszewskie Przedsiębiorstwo "INKOM" Sp. z o.o., Pleszew Spółka Doradztwa Podatkowego "ULMEX" Sp. z o.o.,ul.Zielona 14, 63-400 Ostrów Wlkp.;tel.736 00 36, tel/fax 738 55 32; e-mail:ulmex@ulmex.com.pl, www.ulmex.com.pl dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-37/05
Kółko Rolnicze w Uciszkowie Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa z lat 1962-1973, dokumentacja płacowa z lat 1971-1973 SEke 610A-17/04
Spółdzielnia Pracy Wyrobów Szklanych "Millenium", Kalisz Spółka Doradztwa Podatkowego "ULMEX" Sp. z o.o.,ul.Zielona 14, 63-400 Ostrów Wlkp.;tel.736 00 36, tel/fax 738 55 32; e-mail:ulmex@ulmex.com.pl, www.ulmex.com.pl dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-36/05
Zakłady Przemysłu Odzieżowego "BOBO", Piława Górna Spółka Doradztwa Podatkowego "ULMEX" Sp. z o.o., ul. Zielona 14, 63-400 Ostrów Wlkp.; tel. 736 00 36, tel/fax 738 55 32; e-mail: ulmex@ulmex.com.pl; www.ulmex.com.pl dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-36/05
TERSTAL sp. z o.o, 47-120 Zawadzkie Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa i płacowa z lat 2000-2001 SEke 610A -17/04
Kółko Rolnicze w Trawniku Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacj osobowa z roku 1967 -1974, dokumentacja płacowa z lat 1971-1974 SEke 610-A-17/04
Kółko Rolnicze w Gosięcinie, Kółko Rolnicze w Naczęsławicach, Kółko Rolnicze w Godzisku, Kółko Rolnicze w Grudyni Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl Dokumentacja osobowa i płacowa - daty skrajne 1961 -1974 Kółko w Grodzisku tylko dokumentacja osobowa z roku 1963 SEke 610A-17/04
Spółdzielnia Kółek Rolniczch, Kółko Rolnicze w Pawłowiczkach Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl Spółdzielnia -dokumentacja osobowa z lat 1973-1999, dokumentacja płacowa z lat 1971-1975, Kółko Rolnicze - tylko dokumentacja płacowa z lat 1982-1997 SEke 610A-17/05
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o.,49-100 Niemodlin Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1993-2003 SEke 610A-17/04
Powiatowy Zarząd Dróg Lokalnych w Niemodlinie Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa z lat 1961-1975, dokumentacja płacowa w stanie sczątkowym SEke 610A-17/04
Powiatowy Zarząd Dróg Lokalnych w Grodkowie ul.Wrocławska Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa z lat 1967-1975, dokumentacja płacowa w stanie szczątkowym SEke 610A-17/04
Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych w Opolu, Rejon Dróg Publicznych w Niemodlinie Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa z lat 1967-1975, dokumentacja płacowa w stanie szczątkowym SEke 610A-17/04
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych P.P.. Niemodlin ul. Boh.Powstań Śl. Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1992-1998 SEke 610A-17/05
POLZAP Predsiębiorstwo Handlowo Usługowe sp. z o.o. Wolczyn ul. Dworcowa 36 Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1996-2003 SEke 610A-17/05
Nowa System sp. z o.o., Opole ul.Cygana Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa z lat 1993-2003, dokumentacja płacowa z lat 1998-2002 SEke 610A - 17/05
Państwowe Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe, 49-325 Karłowice; Zakład Państw.Gosp.Rolnych , Kombinat Państw.Gosp.Rolnych, Gospodarstwo Rolne Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, KARSIL Przeds.Rolno-Przem.-Handlowe Sp. z o.o., 49-325 Karłowice Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa z lat 1975 - 2001, dokumentacja płacowa w stanie szczątkowym SEke 610A-17/04
Gliwickie Zakłady Hutnicze, Zakład w Zawadzkim Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa z lat 1945-1950, dokumentacja płacowa w stanie szczątkowym SEke 610A-17/04
Huta im. K.Świerczewskiego, 47-120 Zawodzie Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa i niekompletna dokumentacja płacowa z lat 1951-1990 SEke 610A-17/04