Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Liceum Pedagogiczne dla Wychowawczyń Przedszkoli; Bydgoszcz Zakładowe Archiwum Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - Delegatura w Toruniu, 87-100 Toruń Pl. Teatralny 2; tel. (0-52) 34 97 635 akta osobowe z lat 1959-1974 SEke 610A-23/05
Zespół Szkół Nr 2 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Technikum Skórzane dla Pracujących Pomorskich Zakładów Przemysłu Skórzanego, Bydgoszcz Zakładowe Archiwum Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - 85-066 Bydgoszcz ul. Konarskiego 1-3; tel. (0-52) 34 97 635 akta osobowe i listy płac z lat 1963-1991 SEke 610A-23/05
Studium Nauczycielskie - Bydgoszcz Zakładowe Archiwum Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - 85-066 Bydgoszcz ul. Konarskiego 1-3; tel. (0-52) 34 97 635 akta osobowe i listy płac z lat 1975-1993 SEke 610A-23/05
Brygada Remontowo-Budowlana, Toruń ul. Idzikowskiego 12 Zakładowe Archiwum Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - Delegatura w Toruniu, 87-100 Toruń Pl. Teatralny 2; tel. (0-52) 34 97 635 akta osobowe i listy płac z lat 1980-1985 SEke 610A-23/05
Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Toruń ul. Rudacka Zakładowe Archiwum Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - Delegatura w Toruniu, 87-100 Toruń Pl. Teatralny 2; tel. (0-52) 34 97 635 akta osobowe z lat 1981-1996, dokumentacja płacowa z lat 1977 -1996 SEke 610A-23/05
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 - Toruń Zakładowe Archiwum Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - Delegatura w Toruniu, 87-100 Toruń Pl. Teatralny 2; tel. (0-52) 34 97 635 listy i kartoteki płac z lat 1982 - 1988 SEke 610A-23/05
Miejski Zepół Ekonomiczno- Administarcyjny Szkół - Toruń Zakładowe Archiwum Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - Delegatura w Toruniu, 87-100 Toruń Pl. Teatralny 2; tel. (0-52) 34 97 635 listy płac z lat 1982 - 1992 SEke 610A-23/05
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Scentralizowanej Obsługi Budżetowej - Toruń Zakładowe Archiwum Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - Delegatura w Toruniu, 87-100 Toruń Pl. Teatralny 2; tel. (0-52) 34 97 635 listy płac z lat 1992-1996 SEke 610A-23/05
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny - Toruń Zakładowe Archiwum Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - Delegatura w Toruniu, 87-100 Toruń Pl. Teatralny 2; tel. (0-52) 34 97 635 listy płac z lat 1989-1995 SEke 610A-23/05
Ogólnokształcące Liceum Wojskowe - Toruń Zakładowe Archiwum Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - Delegatura w Toruniu, 87-100 Toruń Pl. Teatralny 2; tel. (0-52) 34 97 635 akta osobowe i listy płac z lat 1986-1992 SEke 610A-23/05
Prywatna Szkoła i Przedszkole im. Z.Kodalya - Toruń Zakładowe Archiwum Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - Delegatura w Toruniu, 87-100 Toruń Pl. Teatralny 2; tel. (0-52) 34 97 635 akta osobowe z lat 1959-1974 SEke 610A-23/05
Liceum Pedagogiczne dla Wychowawczyń Przedszkoli - Toruń Zakładowe Archiwum Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - Delegatura w Toruniu, 87-100 Toruń Pl. Teatralny 2; tel. (0-52) 34 97 635 akta osobowe z lat 1959-1974 SEke 610A-23/05
Studium Wychowania Przedszkolnego - Toruń Zakładowe Archiwum Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - Delegatura w Toruniu, 87-100 Toruń Pl. Teatralny 2; tel. (0-52) 34 97 635 akta osobowe i listy płac za lata 1975 - 1984 SEke 610A-23/05
Studium Nauczycielskie - Toruń Zakładowe Archiwum Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - Delegatura w Toruniu, 87-100 Toruń Pl. Teatralny 2; tel. (0-52) 34 97 635 akta osobowe oraz listy płac z lat 1984-1993 SEke 610A-23/05
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół - Grudziądz Zakładowe Archiwum Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - Delegatura w Toruniu, 87-100 Toruń Pl. Teatralny 2; tel. (0-52) 34 97 635 akta osobowe z lat 1950-1990; listy płac przedszkoli z lat 1983-1985; szkół z lat 1985-1987 SEke 610A-23/05
Oddział Doskonalenia Nauczycieli - Toruń Zakładowe Archiwum Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - Delegatura w Toruniu, 87-100 Toruń Pl. Teatralny 2; tel. (0-52) 34 97 635 akta osobowe oraz listy płac z lat 1982-1991 SEke 610A-23/05
Wydział Oświaty i Wychowania - Grudziądz Zakładowe Archiwum Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - Delegatura w Toruniu, 87-100 Toruń Pl. Teatralny 2; tel. (0-52) 34 97 635 akta osobowe nauczycieli z powiatu grudziądzkiego z lat 1945-1990 SEke 610A-23/05
Zbiorcza Szkoła Gminna - Grudziądz Zakładowe Archiwum Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - Delegatura w Toruniu, 87-100 Toruń Pl. Teatralny 2; tel. (0-52) 34 97 635 listy płac z 1983-1984 SEke 610A-23/05
Szkoła Podstawowa Nr 2 dla Pracujących - Grudziądz Zakładowe Archiwum Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - Delegatura w Toruniu, 87-100 Toruń Pl. Teatralny 2; tel. (0-52) 34 97 635 listy płac z lat 1970- 1974 SEke 610A-23/05
Miejski i Powiatowy Zarząd Ekonomiczno-Administracyjny Szkół - Grudziądz Zakładowe Archiwum Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - Delegatura w Toruniu, 87-100 Toruń Pl. Teatralny 2; tel. (0-52) 34 97 635 listy płac z roku 1975 SEke 610A-23/05