Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Urząd Miasta i Powiatu Wydział Oświaty i Wychowania -Grudziądz Zakładowe Archiwum Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - Delegatura w Toruniu, 87-100 Toruń Pl. Teatralny 2; tel. (0-52) 34 97 635 listy płac z roku 1974 SEke 610A-23/05
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, Wydział Oświaty i Wychowania w Grudziądzu/n(miasto i powiat),Grudziądz Zakładowe Archiwum Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - Delegatura w Toruniu, 87-100 Toruń Pl. Teatralny 2; tel. (0-52) 34 97 635 listy płac z lat 1971-1973 SEke 610A-23/05
Grupa Remontowo-Budowlana - podległa Kuratorium - Grudziądz Zakładowe Archiwum Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - Delegatura w Toruniu, 87-100 Toruń Pl. Teatralny 2; tel. (0-52) 34 97 635 dokumentacja osobowa i listy płac z lat 1980-1989 SEke 610A-23/05
Miejski Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół - Grudziądz Zakładowe Archiwum Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - Delegatura w Toruniu, 87-100 Toruń Pl. Teatralny 2; tel. (0-52) 34 97 635 akta osobowe SEke 610A-23/05
Szkolne Schronisko Młodzieżowe - Grudziądz Zakładowe Archiwum Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - Delegatura w Toruniu, 87-100 Toruń Pl. Teatralny 2; tel. (0-52) 34 97 635 akta osobowe SEke 610A-23/05
Prewentorium - Głuchowo Zakładowe Archiwum Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - Delegatura w Toruniu, 87-100 Toruń Pl. Teatralny 2; tel. (0-52) 34 97 635 dokumentacja osobowa SEke 610A-23/05
Prywatne Koedukacyjne Gimnazjum Handlowe przekształcone w Technikum Administracyjno-Handlowe, Brodnica Zakładowe Archiwum Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - Delegatura w Toruniu, 87-100 Toruń Pl. Teatralny 2; tel. (0-52) 34 97 635 dokumentacja z lat 1945-1957 SEke610A-23/05
Szkoła Podstawowa - Brąchnówko Zakładowe Archiwum Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - Delegatura w Toruniu, 87-100 Toruń Pl. Teatralny 2; tel. (0-52) 34 97 635 dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-23/05
Szkoła Podstawowa - Brąchnowo Zakładowe Archiwum Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - Delegatura w Toruniu, 87-100 Toruń Pl. Teatralny 2; tel. (0-52) 34 97 635 dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-23/05
Państwowy Dom Dziecka - Białochowo Zakładowe Archiwum Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - Delegatura w Toruniu, 87-100 Toruń Pl. Teatralny 2; tel. (0-52) 34 97 635 dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-23/05
Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa - Barcin Zakładowe Archiwum Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - Delegatura w Toruniu, 87-100 Toruń Pl. Teatralny 2; tel. (0-52) 34 97 635 dokumentacja z lat 1948-1951 SEke 610A-23/05
Zjednoczenie Przedsiębiorstw Komunalnych, Toruń Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki/nDelegatura w Toruniu,/nPl.Teatralny 2, /n87-100 Toruń dokumentacja osobowaa z lat 1975-1982, dokumentacja płacowa z lat 1978-1982 992700/610A/10/2012/SAK
Wojewódzki Zakład Usług Wodnych., w Toruniu z/s w Grudziądzu oraz Związek Komunalny Gmin Woj. Toruńskiego - Toruń, Zakład Gospodarki Komunalnej - Grudziądz Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki/nDelegatura w Toruniu,/nPl.Teatralny 2, /n87-100 Toruń dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1979-1994 992700/610A/10/2012/SAK
Spółdzielnia Pracy "IWESTPROJEKT", Zakład Usług Inwestycyjnch, Wojewódzki Związek Spółdzielni Mieszkaniowych,/nToruń Zakład Obsługi Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - Oddział w Toruniu,Pl.Teatralny 2, 87-100 Toruń; tel. (0-58) 62 18 220 dokumentacja osobowa z lat 1974-1995, dokumentacja płacowa z lat 1980-1994 SEke 610A-23/05
Rejonowa Dyrekcja Inwestycji RDI, Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji, Wojewódzka Dyrekcja Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich; Toruń Zakład Obsługi Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - Oddział w Toruniu,Pl.Teatralny 2, 87-100 Toruń; tel. (0-58) 62 18 220 dokumentacja osobowa z lat 1966-1996 dokumentacja płacowa z lat 1970-1993 SEke 610A-23/05
Rejonowa Dyrekcja Inwestycji , Grudziądz Zakład Obsługi Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - Oddział w Toruniu,Pl.Teatralny 2, 87-100 Toruń; tel. (0-58) 62 18 220 dokumentacja osobowa z lat 1966-1993, dokumentacja płacowa z lat 1980-1995 SEke 610A-23/05
Przedsiębiorstwo Remontowe Sprzętu Wodno Melioracyjnego"REMAWIM", Toruń ul. Dworcowa Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki/nDelegatura w Toruniu,/nPl.Teatralny 2, /n87-100 Toruń ddokumentacja osobowa z lat 1957-1995, dokumentacja płacowa z lat 1979-1995 992700/610A/10/2012/SAK
Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo Młynarskiego PZZ, Nowe Miasto Lubawskie z/s w Kurzętniku Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki/nDelegatura w Toruniu,/nPl.Teatralny 2, /n87-100 Toruń dokumentacja osobowa z lat 1956 -1996, dokumentacja płacowa z lat 1980-1994 992700/610A/10/2012/SAK
Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Melioracyjnego "MELIOREX", Baza Sprzętu Melioracyjnego, Przedsiębiorstwo Sprzętu i Transportu Wodno-Melioracyjnego, Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne, Zakład Eksportu Budownictwa Wodno - Melioracyjnego; TORUŃ ul. Batorego Zakład Obsługi Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - Oddział w Toruniu,Pl.Teatralny 2, 87-100 Toruń; tel. (0-58) 62 18 220 dokumentacja osobowa z lat 1950-1993, dokumentacja płacowaz lat 1980-1994 SEke 610A-23/05
Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. Gen.K. Świerczewskiego w Godzikowicach b. pow. Oławski Archiwum Państwowe we Wrocławiu 865 1956 Księgi rozlicz. z prac. i ewidencji dniówek obrach., niekompletne