Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
MONTEX OKNA Sp. z o.o., Lublin EMIKS Składnica Akt Sp.z o.o. 20-234 Lublin ul. Mełgiewska 15,tel.(0-81)749 65 60,tel.kom. 604 075 740;/ntel/fax (0-81) 749 65 61 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 2001-2002 SEke 610-106/03
Stowarzyszenie "SMORNOFF CLUB" w Warszawie EMIKS Składnica Akt Sp.z o.o. 20-234 Lublin ul. Mełgiewska 15,tel.(0-81)749 65 60,tel.kom. 604 075 740;/ntel/fax (0-81) 749 65 61 SEke 610-106/03
"TULIPAN" Sp. z o.o. w Turce EMIKS Składnica Akt Sp.z o.o. 20-234 Lublin ul. Mełgiewska 15,tel.(0-81)749 65 60,tel.kom. 604 075 740;/ntel/fax (0-81) 749 65 61 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1997-2003 SEke 610-106/03
Zakłady Przemysłu Drzewnego "LIGNADOM" , Lublin EMIKS Składnica Akt Sp.z o.o. 20-234 Lublin ul. Mełgiewska 15,tel.(0-81)749 65 60,tel.kom. 604 075 740;/ntel/fax (0-81) 749 65 61 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1989-2004 SEke 610-103/03
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Lipsku EMIKS Składnica Akt Sp.z o.o. 20-234 Lublin ul. Mełgiewska 15,tel.(0-81)749 65 60,tel.kom. 604 075 740;/ntel/fax (0-81) 749 65 61 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1985-2002 SEke 610-106/03
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Wierzbicy EMIKS Składnica Akt Sp.z o.o. 20-234 Lublin ul. Mełgiewska 15,tel.(0-81)749 65 60,tel.kom. 604 075 740;/ntel/fax (0-81) 749 65 61 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1980 -2001 SEke 610 -106/03
Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe, Lublin EMIKS Składnica Akt Sp.z o.o. 20-234 Lublin ul. Mełgiewska 15,tel.(0-81)749 65 60,tel.kom. 604 075 740;/ntel/fax (0-81) 749 65 61 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1979-2001 SEke 610-106/03 i 992700/6116/3/2013/SAK/WJ
"INTUR" Sp. z o.o. ul. Płocka, 09-500 Gostynin Archiwum Państwowe w Płocku, ul.Kazimierza Wielkiego 9b, 09-400 Płock; tel/fax (024) 262 24 91, e-mail:archiwum@plock.com dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1992-2004 SEke 70-94/03
MH DESIGN Sp. z o.o, Iłowo-Osada Archiwum Państwowe m. st. Warszawy, 00-270 Warszawa, ul. Krzywe Koło 7, tel. (022) 831 18 03; 831 37 31; 635 92 43, fax.(0 22) 831 00 46 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1993-2002 SEke 70-114/03
J.B.WTULICH Sp.. z o.o., Mława Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek. tel.: 22 724 76 05 (w godz. 9.00-14.00), 22 724 74 89 wew. 255 (w godz. 8.15.-14.15), https://warszawa.ap.gov.pl/dokumentacja-osobowa-i-placowa/udostepnianie dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1994-2003 SEke 70-114/03
Eurocompact S.A. w upadłości, Warszawa, ul. Krakowiaków Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1996-2005 SEke 70-97/03; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Inter-Poligrafia S.A., Warszawa, ul. Nowogrodzka; Zakłady Graficzne Warszawa, ul. Srebrna Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1964-2003 osobowo-płacowa SEke 70-97/03; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
POLBUD-MARKET Sp. z o.o., 02-109 Warszawa, ul. Ks. Trojdena 4 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1991-1993 dokumentacja osobowo-płacowa SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
ACCORD S.A., ul. Tarczyńska 20, 02-023 Warszawa Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 dokumentacja osobowa z lat 1995-2000 SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. T. Kościuszki w Kłosowie b. pow. Oławski Archiwum Państwowe we Wrocławiu 865 1951-1956 Księgi rozlicz. z prac. i ewidencji dniówek obrach., Niekompletne
Towarzystwo Ubezpieczeń Reasekuracyinych POLISA S.A., 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1989-2004 dokumentacja osobowa z lat 1990-2001, dokumentacja płacowa z lat 1989-2004 SEke 610A-18/03; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2-17-00188672
Zakład Podwozi URSUS Sp. z o.o., 02-495 Warszawa, ul. Posag 7 Panien 10 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1959-2003 dokumentacja osobowa z lat 1959-2003, dokumentacja płacowa z lat 1999-2002 SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
API EKO Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Api-Eko" Tomasz Zaremba, Prałkowice k/Przemyśla Archiwum Przechowalniczo-Składowe "Ar-San" sp. z o.o., ul. I Armii Wojska Polskiego 1/15, 38-500 Sanok, tel. 013 463 21 95 dokumentacja osobowa z lat 1996-2004, dokumentacja płacowa z lat 1998-2000 992700/610A/7/2008/SEKe
Kurpiowski Ośrodek Informacji Turystycznej, Ostrołęka Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Oddział Archiwum w Radomiu, ul. Zielińskiego 13; 26-600 Radom Tel./fax (48) 363 87 07 dokumentacja osobowa i płacowa 992700/611/177/2017 – SAK; UNP: 2017-00024794
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Ostrołęka Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Oddział Archiwum w Radomiu, ul. Zielińskiego 13; 26-600 Radom Tel./fax (48) 363 87 07 dokumentacja osobowa i płacowa 992700/611/177/2017 – SAK; UNP: 2017-00024794