Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
PROAMED Biuro Studiów i Projektów Służby Zdrowia Sp. z o.o., 03-416 Warszawa, ul. Wileńska 69 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 dokumentacja kadrowa 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Zakład Obsługi Ministerstwa Gospodarki, Warszawa, Plac Trzech Krzyży 3/5 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl osobowo-płacowa 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Fabryka Mebli Poznańscy Sp. z o.o. - Adamów, ul. Bondyrz 183 CBA Usługi Archiwistyczne Sp. z o.o. - Warszawa 01-745, ul. Jasnodworska 5/101 Dokumentacja osobowo-płacowa z lat 1995-2012 992700/611/180/2016-SAK; UNP: 2017-00297969
Anna Zagrajek Incest Prestige - Warszawa, ul. Ostrobramska 75C CBA Usługi Archiwistyczne Sp. z o.o. - Warszawa 01-745, ul. Jasnodworska 5/101 Dokumentacja osobowo-płacowa z lat 2005-2014 992700/611/180/2016-SAK; UNP: 2017-00297969