Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
PROVIDI Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej, ul. Legionów 59 lok. 37, 42-200 Częstochowa Past Actum Spółka z o.o., ul. Zgierska 47a, 95-070 Aleksandrów Łódźki; tel. (042) 276 40 33; fax (0-42) 276 40 32; www.pastactum.pl; e-mail archiwa@pastactum.pl 2009-2011 osobowo-płacowa 992700/611/560/2015-SAK; UNP: 2016-00295702
RENA Łódź II Spółka z o.o. w likwidacji, ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź Past Actum Spółka z o.o., ul. Zgierska 47a, 95-070 Aleksandrów Łódźki; tel. (042) 276 40 33; fax (0-42) 276 40 32; www.pastactum.pl; e-mail archiwa@pastactum.pl 2006-2012 osobowa z lat 2006-2012, płacowa z lat 2008-2012 992700/611/560/2015-SAK; UNP: 2016-00295702
RENA Łódź Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej, Nowy Józefów 64E, 94-406 Łódź Past Actum Spółka z o.o., ul. Zgierska 47a, 95-070 Aleksandrów Łódźki; tel. (042) 276 40 33; fax (0-42) 276 40 32; www.pastactum.pl; e-mail archiwa@pastactum.pl 2001-2013 osobowa z lat 2001-2009, płacowa z lat 2001-2013 992700/611/560/2015-SAK; UNP: 2016-00295702
ZISIKO Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej, ul. Podzamcze 41, 37-500 Jarosław Past Actum Spółka z o.o., ul. Zgierska 47a, 95-070 Aleksandrów Łódźki; tel. (042) 276 40 33; fax (0-42) 276 40 32; www.pastactum.pl; e-mail archiwa@pastactum.pl 1996-2012 osobowa z lat 1996-2010, płacowa z lat 2004-2012 992700/611/560/2015-SAK; UNP: 2016-00295702