Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
HTG Sp. z o.o. w likwidacji - Warszawa, ul. Pryzmaty 4 Archiwum SAP, ul Łubińska 3C , 05-532 Łubna, tel. 22 727 57 96, e-mail: archiwum@sap.waw.pl Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/1965/2015-SAK; UNP: 2017-00069492
Sosnowieckie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego - Sosnowiec Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 Dokumentacja osobowo płacowa 992700/611/748/2015-SAK; UNP: 2017-0004944558, 2017-00188672
M-OFFICE Spółka z o.o., Kraków, ul. Krowoderska 41/1 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 2009-2011 osobowa z roku 2010, płacowa z lat 2009-2011 992700/611/748/2015-SAK; UNP: 2017-00116740, 2017-00188672
Zakład Usług Wodnych i Komunalnych - Starachowice, ul. Jodłowa 11 Agencja Rozwoju Regionalnego ARR – Starachowice, ul. Mickiewicza 1 A ; tel.: 41 274 46 90; fax: 41 274 04 09; e-mail: farr@farr.pl Dokumentacja osobowa z lat 1988 r. do 2016 r. oraz dokumentacja płacowa od 1990 r. do 2016 r. 992700/611/1213/2915-SAK; UNP:2017-00062950