Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Łabuniach w likwidacji, ul. Zamojska 24, Łabunie Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u Sp. z o.o., ul. Długa 34, 24-100 Góra Puławska, tel./fax 81 880 50 04 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/515/2015-SAK; UNP: 2017-00046013
Przedsiębiorstwo Transportowe Handlu Wewnętrznego w Gdańsku - Zakład nr 4 w Elblągu - Elbląg , ul. Hetmańska 4 Zakład Obsługi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku - Gdańsk Targ Drzewny 3/7 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/231/2017-SAK; UNP: 2017-00029269
Przedsiębiorstwo Transportowe Handlu Wewnętrznego w Gdańsku (oddziały: Oliwa, Orunia, Elbląg, Malbork, Starogard Gdański, Tczew, Kwidzyń, Redłowo i Wejherowo) Archiwum Zakładowe Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; tel. (58) 307-77-42, 307-74-97 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/1231/2018-SAK-WJ; UNP: 2018-00136774
Przedsiębiorstwo Sprzętowo–Transportowe Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej „TRANSROL” Elbląg - Filia w Ornecie Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn Dokumentacja osobowo-placowa 992700/611/231/2017-SAK; UNP: 2017-00029269