Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
PARMI Sp.z o.o. - Konstancin Jeziorna, ul. Bielawska 88 PERFEKCJA ARCHIWUM Sp. z o.o. 65-775 Zielona Góra, ul. Zacisze 16 A; Składnica Akt Świebodzin, ul. Wałowa 26; tel. 68 3822 115 2009-2017 Dokuemtancja osobowo-płacowa 992700/611/62/2015-SAK; UNP: 2020-00233230
Ceramika Polska Zp. z o.o. w Rzeszowie (poprzednie nazwy: Zakłady Ceramiki Budowlanej Sp z o.o. w Hadykówce, Cmolas; Zakłady Ceramiki Budowlanej Sp. z o.o. w likwidacji - Hadykówka, Cmolas; Ceramika Polska Sp. z o.o. w Rzeszowie, ul. M. Konopnickiej 18) - dokumentacja przejęta od Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Stalowej Woli w szczątkowej formie, niekompletna, zniszczona Składnica Akt KLE Sp. z o.o. w Jaśle, ul. Towarowa 29; 38-200 Jasło www.skladnicaaktkle.pl 2000-20149 Dokumentacja osobowo-płacowa ( akta osobowe są wybiórcze, wymieszane, a dokumentacja uszkodzona i niekompletna 992700/611/208/2016-SAK; UNP:2020-00222289
Miksel J. Kasprowski, J. Mazurkiewicz Spółka Jawna - Wrocław, ul. Hubska 20 Archiwum Serwis Sp. z o.o. - 55-065 Jordanów Śląski, ul. Kolejowa 8A info@archiwum.wroc.pl www.archiwum.wroc.pl Akta osobowe:1990-2018; dokumentacja płacowa: 1994-2019 992700/611/40/2015-SAK; UNP: 2020-00232338
Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni SCH, Zakład Obrotu Artykułami Przemysłu Lekkiego - Siedlce Zakład Spedycyjno-Przewozowy TRANSPRIN Sp. z.o.o. - Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u Sp. z o.o., 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel. 818 805 004; 818 805 162, e-mail: biuro@transprin.pl; www.transprin.pl 1970-2004 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611//515/2015-SAK;UNP: 2020-00227139