Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Zakłady Metalurgiczne ZEMTAL w Końskich PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 Dokumentacja osobowo niekompletna z lat 1965-1997; Dokumentacja płacowa-niekompletna 1980-1997 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
Przedsiębiorstwo Produkcji Półfabrykatów Budowlanych w Końskich PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 1980-1999 Dokumentacja osobow-płacowa - niekompletna 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Białogonie koło Kielc PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 1987-1998 Dokumentacja osobowo-płacowa - niekompletna 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898
Produkcyjno Usługowa Spółdzielnia Pracy w Końskich PMA Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów; ul. Marii Konopnickiej 26 1955-2001 Dokumentacja osobowo-płacowa - niekompletna 992700-611/476/2020-SAK; 2020-00144898